INFORMACJE O GBPIZS

PiPS – 09/2019 – j. francuski

Praca i Polityka Społeczna - przegląd piśmiennictwa zagranicznego w wyborze

1. Comment l’apprentissage favorise-t-il-l’insertion professionnelle des CAP-BEP ?

Thomas Couppié, Celine Gasquet // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 35-56, tab. bibliogr. summ.

W jaki sposób uczenie się sprzyja profesjonalnej integracji CAP-BEP (świadectwo kwalifikacji zawodowych – dyplom kształcenia zawodowego)? => CZYTAJ

 

2. Expériences à l’étranger en cours d’études et insertion : des liens complexes, pour quelle plus-value?

Julien Calmand [et al.] // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 57-77, tab. bibliogr. summ.

Zagraniczne doswiadczenia podczas studiów i integracja z rynkiem pracy: związki złożone, za jaką wartość dodaną? => CZYTAJ

 

3. Emploi des jeunes sans diplôme : la prime au rural

Joel Zaffran // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 99-117, rys. tab. bibliogr. summ.

Zatrudnienie młodych ludzi bez dyplomu: premia wiejska. => CZYTAJ

 

4. S’insérer dans l’emploi et s’engager dans le travail : parcours types de réussite des sortant.es de l’enseignement professionnel

Estelle Bonnet, Karine Pietropaoli, Elise Verley // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 143- -166, rys. tab. bibliogr. summ.

Zatrudnienie i zaangażowanie w pracę: typowe ścieżki kariery dla absolwentów szkolnictwa zawodowego. => CZYTAJ

 

5. Trajectoires résidentielles et professionnelles des jeunes : quand l’accès à l’emploi ne signe pas la décohabitation

Philippe Cordazzo // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 167-185, rys. tab. bibliogr. summ.

Trajektorie mieszkaniowe i zawodowe młodych ludzi: gdy dostęp do zatrudnienia nie oznacza rezygnacji z pobytu w domu rodzinnym. => CZYTAJ

 

6. Le travail salarié a-t-il un impact sur la réussite en première année de licence ?

Marie-Danielle Sorho-Body Kady // Formation Empl. – 2018, nr 2, s. 211-230, tab. bibliogr. summ.

Czy praca zarobkowa ma wpływ na sukces w pierwszym roku licencjatu? => CZYTAJ

 

7. Accompagner les « jeunes en errance » ou adapter les normes de l’insertion

Celine Rothé // Formation Empl. – 2018, nr 3, s. 161-182 bibliogr. summ.

Wspieranie « poszukujących młodych ludzi » lub dostosowywanie standardów integracji. => CZYTAJ

 

8. Quels sont les déterminants des disparités géographiques de taux d’invalidité en Belgique ?

Octave de Brouwer, Ilan Tojerow // Rev. Belge Secur. Soc. – 2018, nr 1, s. 5-63, rys. tab. bibliogr. summ.

Jakie są wyznaczniki różnic geograficznych wskaźnika stopnia niepełnosprawności w Belgii? => CZYTAJ

 

9. Non-recours aux réductions de cotisations patronales : le cas de la mesure « premiers engagements » 

Elise Boucq, Maritza Lopez Novella // Rev Belge Secur. Soc. – 2018, nr 1, s. 65-120, rys. tab. bibliogr. summ.

Niestosowanie obniżek składek pracodawcy: przypadek środka „pierwsze zobowiązania”. => CZYTAJ

 

10. Travailler plutôt qu’être malade. Une comparaison des règles de réintegration pendant la période de maladie entre la Belgique et les Pays-Bas. Et quid du travail transfrontalier (via des platformes) ? 

Saskia Montebovi // Rev. Belge Secur. Soc. – 2018, nr 1, s. 121-178.

Pracować zamiast chorować. Porównanie zasad reintegracji w okresie choroby między Belgią a Holandią. A co z pracą transgraniczną (za pośrednictwem platform)? => CZYTAJ

 

11. Evolution de la situation sociale et de la protection sociale en Belgique. Une pression croissante sur l’adéquation de la protection sociale

Rudi Van Dam, Sebastien Bastaits // Rev. Belge Secur. Soc. – 2018, nr 2, s. 201-294, rys. tab. bibliogr. summ.

Ewolucja sytuacji społecznej i opieki społecznej w Belgii. Rosnąca presja na adekwatność ochrony społecznej. => CZYTAJ

 

12. La réforme des travailleurs en incapacité sous le gouvernement Michel I: FIAT LUX (que la lumière soit) ?

Vanessa De Greef, Helene Deroubaix // Rev. Belge Secur. Soc. – 2018, nr 3, s. 357-407, summ.

Reforma dotycząca pracowników niezdolnych do pracy pod rządami Charles’a Michel’a I: FIAT LUX (niech się stanie światłość)? => CZYTAJ

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję