7/2024

Przegląd czasopism nr 7/2024

 

 

12 – 18 lutego 2024 r.

 

 1. COVID-19 caused by the SARS-CoV-2 as an occupational disease in Poland / B. Świątkowska, M. Rybacki, W. Hanke // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 6, s. 479-486.

COVID-19 wywołany wirusem SARS-CoV-2 jako choroba zawodowa w Polsce.

 

 1. Digital transformation and data ecosystem : implications for policy actions and competency frameworks / M. Rozkrut // Wiadomości Statystyczne. – 2023, R. 68, nr 12, s. 65-82.

Transformacja cyfrowa i ekosystem danych – implikacje dla tworzenia polityk i wymagań kompetencyjnych.

 

 1. Dobra osobiste pracowników objęte są ochroną / M. Żytkowska // Rzeczpospolita. – 2024, nr 38, 15.02, s. D2-D3.

 

 1. Dozymetria indywidualna jako element profilaktyki zdrowotnej pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące / J. Domienik-Andrzejewska, M. Wiszniewska // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 6, s. 527-539.

 

 1. The efficiency of nuisance relief by filtering facepiece respirators used by workers exposed to agricultural odours / M. Okrasa, K. Majchrzycka, J. Szulc, K. Pielech-Przybylska // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 5, s. 363-375.

Skuteczność łagodzenia uciążliwości poprzez filtrujące maski twarzowe stosowane przez pracowników narażonych na zapachy rolnicze.

 

 1. Emerytury stażowe coraz bliżej? / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2024, nr 38, 15.02, dod. Emerytury, renty, zasiłki 2024, s. 1.

 

 1. Emerytury wzrosną w marcu średnio o 420 zł / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2024, nr 37, 14.02, dod. Waloryzacja 2024, s. 2.

 

 1. Informacja poufna przedsiębiorcy a prawo do informacji publicznej / oprac. A. Lejko // Atest. – 2024, nr 1, s. 27-28.

Wyrok NSA z 9 maja 2023 r., III OSK 2257/21.

 

 1. Jak zwolnienie z powodu siły wyższej i urlop opiekuńczy wpłyną na prawo do trzynastki / I. Nowacka // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 33, 15.02, s. C3.

 

 1. Muzealnik – zawód spokojny i bezpieczny? / M. Majer // Atest. – 2024, nr 1, s. 39-43.

 

 1. Nie można zobowiązać pracownika do monitorowania poczty i telefonu służbowego w czasie wolnym / M. Stanecki // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 33, 15.02, s. C4.

 

 1. Nowe zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych w służbie cywilnej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 5, s. 63.

 

 1. Pod dachem pracodawcy, ale na krótko / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 36, 13.02, s. A21.

 

 1. Polacy nie dają się zagonić do biur. Cenią swobodę zdalnej pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 35, 12.02, s. A19.

 

 1. Projekt zmian w zatrudnianiu cudzoziemców rozczarowuje / P. Otto // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 33, 15.02, s. B1.

 

 1. Trójkąt umów to nie remedium na koszty nadliczbowe / P. Zyskowski // Rzeczpospolita. – 2024, nr 38, 15.02, s. D5.

 

 1. Tylko brak informacji o nieobecności może uzasadniać dyscyplinarkę / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2024, nr 38, 15.02, s. D6.

 

 1. Ukraińcy przyjechali do Polski za pracą / P. Otto // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 32, 14.02, s. B11.

 

 1. W jaki sposób obliczyć zasiłek macierzyński po rozwiązaniu jednej z dwóch umów o pracę / I. Nowacka // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 33, 15.02, s. D3.

 

 1. Wynagrodzenie pracownika niedopuszczonego do pracy mimo prawomocnego wyroku o przywrócenie go do pracy : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / komentarz E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 46-48.

Wyrok SN z 26.1.2023 r., II PSKP 124/21, niepubl.

 

 1. Zjawisko drop out w zawodzie nauczyciela / J. M. Łukasik, A. Mróz, N. Twardosz, K. Jagielska, J. Milczanowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 3, s. 61-76.

 

 1. Zrzeszanie się w organizacjach branżowych / M. Lotko // Atest. – 2024, nr 1, s. 24-26.

Funkcjonowanie służby bhp.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.p

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję