50/2023

Przegląd czasopism nr 51/2023

 

11 – 17 grudnia 2023 r.

 

 

 1. Biorę odpowiedzialność : jakie podjąć kroki, aby zbudować klimat autonomii i decyzyjności w firmie? / S. Błaszczak // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 12, s. 24-27.

 

 1. Chemical risk assessment in hospital settings : acomparison of workers’ perceptions, expert opinions, and occupational hygiene measurements / A. C. Beyan, G. Tuna, E. Emerce, G. Islekel // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 4, s. 241-250.

Ocena ryzyka chemicznego w warunkach szpitalnych : porównanie spostrzeżeń pracowników, opinii ekspertów i pomiarów higieny pracy.

 

 1. Cudzoziemcy : nie ma legalnej pracy bez legalnego pobytu / P. Pałucki // Rzeczpospolita. – 2023, nr 290, 14.12, s. D6-D7.

 

 1. Czyszczenie powierzchni, malowanie natryskowe, napylanie i natryskiwanie cieplne oraz praca na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe – nowe przepisy bhp / (an) // Atest. – 2023, nr 11, s. 2.

 

 1. Dane osobowe pozostałe po rekrutacji pracowników – można przetwarzać czy trzeba usunąć? / A. Sobczyk // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 242, 14.12, s. B10.

 

 1. Kontrola prawidłowości sporządzania informacji ZUS IWA w zakresie liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w świetle uchwały Sądu Najwyższego z 16 lutego 2023 r. (III UZP 6/22) / D. Smoliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 10, s. 55-60.

 

 1. Liderze, zejdź ze sceny? : dlaczego budowanie partnerstwa w organizacji nie jest takie proste? / M. Trybulec // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 12, s. 28-31.

 

 1. Minimalne wynagrodzenie w 2024 r. i świadczenia od niego zależne / D. Brzeszczak-Zagrodzka, M. Gałecka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 23, s. 58-65.

 

 1. Obowiązki pracodawcy na przełomie 2023/2024 roku / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 23, s. 12-16.

 

 1. Outonomia to nie jest koń trojański : mity na temat przekazywania odpowiedzialności pracownikom / K. Żurek // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 12, s. 32-35.

 

 1. Placówki oświatowe muszą skorygować zasady naliczania odpisu socjalnego / A. Sosnowski // Rzeczpospolita. – 2023, nr 290, 14.12, s. D2.

 

 1. Pracodawca nie obejdzie prawa, wręczając wypowiedzenie zmieniające po powrocie z urlopu rodzicielskiego / M. Nagórek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 242, 14.12, s. C3.

 

 1. Pracodawcy pod presją : czyli jak zatrzymać pracowników w firmie? // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 12, s. 18-23.

 

 1. Pracownicy muszą poczekać do 2024 r. na odwilż w rekrutacji / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 290, 14.12, s. A16.

 

 1. Pracownicy nadużywają urlopów z powodu siły wyższej / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 241, 13.12, s. B10.

 

 1. Prawo kontroli trzeźwości pracownika zdalnego nie takie oczywiste / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2023, nr 290, 14.12, s. D4.

 

 1. Sense of generalised self-efficacy and body mass index, diet health quality and pro-health behaviours of nursing students and active professional nurses / M. Gacek, G. Kosiba, A. Wojtowicz // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 4, s. 251-261.

Poczucie uogólnionej samoskuteczności a wskaźnik masy ciała, jakość zdrowotna diety i zachowania prozdrowotne studentów pielęgniarstwa i aktywnych zawodowo pielęgniarek.

 

 1. Swoboda pracodawcy w sferze tworzenia i likwidacji poszczególnych stanowisk pracy – najnowsze orzecznictwo : (z orzecznictwa Sądu Najwyższego) / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 10, s. 61-63.

 

 1. Termin na złożenie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS za okres od 1999-2021 upływa 1 stycznia 2024 r. / M. Daszczyński // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 23, s. 10-11.

 

 1. Wiek może uzasadniać różnice w traktowaniu pracowników / M. Tomczak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 290, 14.12, s. D8.

 

 1. Zasiłek macierzyński nie podlega zwrotowi, jeżeli ubezpieczona nie wiedziała o braku do niego prawa / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 23, s. 47.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję