Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2024 » Marzec 2023

ZBIORY

 


Marzec 2023

 1. Awans zawodowy nauczyciela i dyrektora : nowe zasady / redaktor: Agnieszka Stebelska. – Stan prawny: wrzesień 2022 r. – Warszawa : Wiedza i Praktyka sp. z o.o., 2022. – 180 s.
  56503

 2. Business process management : istota zarządzania procesami biznesowymi / Marlon Dumas, Jan Mendling, Marcello La Rosa, Hajo A. Reijers ; przedmowa Renata Gabryelczyk ; przekład Bartosz Sałbut. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2022. – XX, 622 s.
  56504

 3. Czy włoska praca się opłaca? : zatrudnienie wykwalifikowanych Polek we Włoszech na tle migracji polsko-włoskich / Kamila Kowalska. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2022. – 246 s.
  56505

 4. Depopulacja w ujęciu lokalnym : materiały z III Kongresu Demograficznego. Cz. 3 / redakcja naukowa Anna Organiściak-Krzykowska, Józefina Hrynkiewicz ; Rządowa Rada Ludnościowa. – Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2022. – 116 s.
  2550/A

 5. Doskonalenie komunikacji wewnętrznej w administracji publicznej / Bożena Skotnicka-Zasadzień. – Wyd. I. – Warszawa : CeDeWu, 2022. – 298 s.
  56506

 6. Dylematy i wyzwania w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem : monografia / redakcja naukowa Agnieszka Puto ; Politechnika Częstochowska. – Wrocław : Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, 2022. – 94 s.
  56495

 7. Empowerment w polityce społecznej : koncepcja women’s empowerment jako kategoria wyjaśniająca aktywność kobiet w Polsce / Sabina Bieniecka, Krzysztof Piątek. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2022. – 315 s.
  56496

 8. Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy / Michał Pawłucki. – Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 2022. – 443 s.- Rozprawa doktorska nagrodzona w ramach II Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. – (Prawo Publiczne).
  56497

 9. Innowacje oszczędne : dojrzałość koncepcji w Polsce a bezpieczeństwo przedsiębiorstw / Jacek Woźniak. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. – 185 s. – (Zarządzanie).
  56507

 10. Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw : informacja o wynikach kontroli / Najwyższa Izba Kontroli. – Warszawa : Najwyzsza Izba Kontroli, 2022. – 61 s.
  2557/A

 11. Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych / Ewelina Nawrocka, Krzysztof Szczepaniak, Katarzyna Welzant, Anna Wojewnik-Filipkowska. – Wyd. I, stan prawny: 30 czerwca 2022 r. – Warszawa : CeDeWu, 2022. – 236 s.
  56508

 12. Konsekwencje zmian demograficznych : materiały z III Kongresu Demograficznego. Cz. 1 / redakcja naukowa Krzysztof Markowski ; Rządowa Rada Ludnościowa. – Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2022. – 182 s.
  2550/A

 13. Kwalifikacje szkolnictwa branżowego a potrzeby lokalnych rynków pracy w województwie lubelskim / [Angelika Bil, Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński, Iwona Wojcik] ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. – Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2022. – 192 s.
  2543/A

 14. Kwalifikacje szkolnictwa branżowego w scenariuszach przyszłości dla województwa lubelskiego : lubelski rynek pracy 2030 / Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. – Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2022. – 204 s.
  2544/A

 15. Lubelski rynek pracy 2030 : ekspertyza oparta na analizie scenariuszowej / opracowanie: Lucjan Paszkiewicz, Marek Maczuga ; przy współpracy Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. – Wyd. II poprawione. – Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2022. – 150 s.
  2542/A

 16. National Population and Housing Census 2021 : reserch methodology and organisation / supervised by Dominik Rozkrut, Janusz Dygaszewicz, Dorota Szałtys ; editorial team Karolina Banaszek [i 19 pozostałych] ; GUS. – Warsaw : Statistics Poland, 2022. – 82 s.  – (Censuses).
  2555/A

 17. Niesamodzielna starość : materiały z III Kongresu Demograficznego. Cz. 2 / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Małgorzata Halicka ; Rządowa Rada Ludnościowa. – Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2022. – 173 s.
  2550/A

 18. Ochrona sygnalistów i postępowanie w sprawach zgłaszania naruszenia prawa : komentarz praktyczny, procedury, wzory, orzecznictwo / redakcja Bartosz Rodak ; autorzy: Monika Błońska, Beata Dobrowolska, Anna Dolińska, Magdalena Grzywaczewska-Łuczkowska, Bartosz Rodak, Dawid Tomaszewski, Natalia Zawadzka. – Warszawa : C. H. Beck, 2023. – XXIII, 283 s. – (Metodyki Becka).
  56493

 19. Podkarpacki Program Rozwoju Ekonomii Społecznej 2021-2024 / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. – Rzeszów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, 2021. – 43 s.
  2546/A

 20. Podsumowanie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2021 roku / Państwowa Inspekcja Pracy. – Warszawa : Państwowa Inspekcja Pracy, 2021. – 46 s.
  S.2137

 21. Polacy pracujący w czasie COVID-19 / Juliusz Gardawski, Adam Mrozowicki, Jacek Burski, Jan Czarzasty, Mateusz Karolak. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022. – 202 s.
  56498

 22. Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa : raport zbiorczy z badania dotyczącego działań antyCOVIDowych w sektorach: informatyka oraz telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Edycja I / koncepcja i koordynacja merytoryczna: Dariusz Chełstowski, Andrzej Gontarz ; wykonawca DANAE Sp. z o.o ; PARP Grupa PFR, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. – Warszawa : [Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zarząd Główny], 2021. – 104 s.
  2553/A

 23. Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa : raport zbiorczy z badania dotyczącego działań antyCOVIDowych w sektorach: informatyka oraz telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo. Edycja II / koncepcja i koordynacja merytoryczna: Dariusz Chełstowski, Andrzej Gontarz ; wykonawca DANAE Sp. z o.o ; PARP Grupa PFR, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka, Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. – Warszawa : [Polskie Towarzystwo Informatyczne. Zarząd Główny], 2022. – 107 s.
  2554/A

 24. Przemysł 4.0 (?) : ludzie i technologie / Joanna M. Moczydłowska. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2023. – 184 s.
  56509

 25. Rodzina i społeczeństwo wobec współczesnych wyzwań polityki społecznej / redakcja Bogdan Więckiewicz, Mateusz Szast. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2022. – 184, [1] s. – (Prace Monograficzne/ Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
  56499

 26. Rokowania zbiorowe a rynek platform cyfrowych : tradycyjne narzędzie dla nowych modeli biznesowych / redakcja naukowa Łukasz Pisarczyk, Elisabeth Brameshuber, José María Miranda Boto ; Jeremias Adams-Prassl, José María Miranda Boto, Judith Brockmann, Elisabeth Brameshuber, Tamás Gyulavári, Gábor Kártyás, Marta Kozak-Maśnicka, Barbara Kresal, Sylvaine Laulom, Piera Loi, Yolanda Maneiro Vázquez, Teresa Coelho Moreira, Daniel Pérez del Prado, Łukasz Pisarczyk, Luca Ratti, Felicia Roşioru, Jakub Tomšej, Kübra Doğan Yenisey ; tłumaczenie Weronika Szemińska, Weronika Sobita, Danuta Przepiórkowska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. – 320 s.
  56500

 27. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw turystycznych / Maria Johann. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2021. – 102, [3] s.
  56512

 28. Stan bezrobocia absolwentów szkół wyższych w województwie lubelskim : rok akademicki 2020/2021 / opracowanie: Anna Stańczyk, Iwona Wójcik, Angelika Bil, Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński; Wydział Badań i Analiz. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. – Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2022. – 113, [1] s.
  2541/A

 29. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2022 / pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego. – Warszawa : Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, 2022. – 638 s.
  56494

 30. Tworzenie wartości wspólnej w uniwersytecie / Elżbieta Karwowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2022. – 212 s.
  56510

 31. Współtworzenie wartości z perspektywy usługi : od industrializacji usług do serwicyzacji przemysłu / Jolanta Mazur. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2021. – 193, [4] s.
  56511

 32. Wybrane aspekty funkcjonowania rynku pracy w czasie pandemii COVID-19 : inspiracje dla pedagogiki / redakcja naukowa Katarzyna Białożyt-Wielonek. – Wyd. I. – Kraków : Wydawnictwo „scriptum”, 2022. – 200 s.
  56501

 33. Z życia dialogu : Rada Dialogu Społecznego 2020-2022 / redakcja Iwona Zakrzewska, Karolina Martyniuk, Agnieszka Składanowska. – Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, 2022. – 52 s.
  2539/A, 2540/A

 34. Zapewnienie opiekunom osób niesamodzielnych wsparcia wytchnieniowego : informacja o wynikach kontroli / Najwyższa Izba Kontroli. – Warszawa : Najwyzsza Izba Kontroli, 2022. – 82 s.
  2556/A

 35. Zatrudnianie cudzoziemców ze Wschodu na potrzeby uzupełnienia niedoborów podaży pracy w województwie łódzkim : raport końcowy / Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – Łódź : Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, 2022. – 120 s.
  2545/A

 36. Zmiana w świecie VUCA 3.0 : jak organizacje mogą osiągnąć sukcesy dzięki nowemu podejściu do zarządzania zmianą / John P. Kotter, Vanessa Akhtar, Gaurav Gupta ; tłumaczenie Aleksandra Grendys. – Warszawa : ICAN Institute, copyright © 2022. – XIV, 173 s.
  56502
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję