5/2024

Przegląd czasopism nr 5/2024

 

 

29 stycznia – 4 lutego 2024 r.

 

 1. Posiedzenie Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy / J. Skowroń // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 12, s. 25-28.

 

 1. Candida species w miejscu pracy : element mikrobioty, patogen oportunistyczny oraz czynnik zoonotyczny / M. Tokarska-Rodak, M. Weiner // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 5, s. 425-433.

 

 1. Czy każde odmienne traktowanie pracowników jest nieprawidłowe / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 4, s. 63.

 

 1. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę ponadwymiarową dla pracowników zatrudnionych na część etatu – obowiązki pracodawców po wyroku TSUE / A. Kozłowska // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 1, s. 58-61.

Wyrok TSUE z 19 października 2023 r. (C-660/20).

 

 1. Dyskryminacji trzeba przeciwdziałać, a nie robić audyt po fakcie / M. Kochanowicz // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 21, 31.01, s. B11.

 

 1. Ewolucja orzecznictwa dotyczącego odpowiedzialności pracodawcy z tytułu rozwiązania umowy o pracę / W. Ostaszewski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 11, s. 49-55.

 

 1. Jak długo polski system emerytalny będzie stabilny // Rzeczpospolita. – 2024, nr 25, 31.01, s. A20-A21.

 

 1. Nierówności dochodowe i przeciwdziałanie im w poglądach Sismondiego / U. Zagóra-Jonszta // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2023, nr 2(74), s. 5-20.

 

 1. O środkach ochrony indywidualnej i ograniczaniu narażenia na hałas / (db) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 12, s. 29.

 

 1. O zmianach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych w 20-tą rocznicę jej uchwalenia / D. Makowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 11, s. 3-10.

 

 1. Po wyroku TSUE ZUS może jednostronnie wycofać zaświadczenia A1 / M. Kozłowska // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 1, s. 16-20.

Wyrok TSUE z 16 listopada 2023 r. (C-422/22).

 

 1. Praca zdalna w praktyce wciąż rodzi problemy / P. Szewioła // Rzeczpospolita. – 2024, nr 27, 02.02, s. A12.

 

 1. Pracodawca musi pokryć koszty zablokowanego urlopu / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2024, nr 26, 01.02, s. D4.

 

 1. Rozwiązanie umowy o pracę a groźba karalna : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / komentarz E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 43-45.

Wyrok SN z 29.3.2023 r., II PSKP 54/22, niepubl.

 

 1. Ukraińcy wyjeżdżają, pracodawcy chcą ich zatrzymać / J. Szymczyk-Przewoźna // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 21, 30.01, s. B10.

 

 1. Uprawnienia pracownicze nabywane w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora w ramach realizacji studiów doktoranckich. Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 20 marca 2022 r. (IV SA/Wr 611/21) / J. Mrożek // Praca i Zabezpieczenia Społecznego. – 2023, nr 11, s. 56-65.

 

 1. Wyposażenie spawacza w odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 12, s. 13.

 

 1. Zastosowanie klauzuli generalnej z art. 8 KP przy dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę z działaczem związkowym : (z orzecznictwa Sądu Najwyższego) / komentarz E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 40-42.

Wyrok SN z 21.3.2023 r., I PSKP 10/22, niepubl.

 

 1. Zawodowe kancerogeny i mutageny w Polsce – występowanie i narażenie pracowników w latach 2018-2021 na podstawie danych z Centralnego rejestru czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym / A. Klimecka, K. Konieczko, D. Szczęsna, J. Jurewicz // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 5, s. 399-407.

 

 1. ZUS ściga za brak składki zdrowotnej od dodatniej różnicy remanentowej / I. Kościelniak // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 23, 01.02, s. D1, D3.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję