Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2023 » Pozycje 401 – 800

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 401 – 800 – wybrane

 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej // poz. 422.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2023 r. // poz. 448.
 • Zarządzenie nr 6 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej // poz. 450.
 • Zarządzenie nr 8 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie opiniowania służbowego funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej // poz. 451.
 • Zarządzenie nr 3 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wymogów na poszczególnych stanowiskach służbowych w Straży Marszałkowskiej // poz. 452.
 • Zarządzenie nr 9 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie wypadków w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej // poz. 454.
 • Zarządzenie nr 4 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej // poz. 455.
 • Zarządzenie nr 5 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie dodatku przyznawanego funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby // poz. 456.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu // poz. 495.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych // poz. 496.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za 2022 r. // poz. 497.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2023 r. // poz. 499.
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika rocznej waloryzacji // poz. 505.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 513.
 • Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Przygotowywanie i podawanie kawy oraz napojów kawowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 527.
 • Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2023 r. // poz. 533.
 • Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2023 r. // poz. 555.
 • Uchwała nr 26/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania, który spełnił warunki niezbędne do wypłaty diety // poz. 562.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 12 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 581.
 • Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie mebli i zabudów na wymiar” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 583.
 • Obwieszczenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Programowanie w języku Java” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 587.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2023 r. // poz. 591.
 • Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2023 r. // poz. 596.
 • Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2023 r. // poz. 735.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne // poz. 775.
 • Zarządzenie nr 12 Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski, chorążego i oficerski //poz. 783.
 • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2022 r. przyznano dotacje celowe, oraz kwot tych dotacji // poz. 790.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję