Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2020 » Listopad 2020

ZBIORY

Listopad 2020

Wykaz nabytków książkowych

 

 1. Between successful and unsuccessful ageing : selected aspects and contexts / editors Łukasz Tomczyk, Andrzej Klimczuk ; Pedagogical University of Cracow. – Kraków : Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki. Institute of Educational Studies. Uniwersytet Pedagogiczny, 2019. – 206 s. – (Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology ; pt. 11).
  55359

 2. Biznes w kulturze – kultura w biznesie w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju / red. nauk. Beata Reformat, Anna Kwiecień. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 127 s. – (Praca Naukowa).
  55361

 3. Branża transportowa, spedycyjna i logistyczna w województwie łódzkim : rozwój a oddziaływanie na regionalny rynek pracy : raport końcowy : listopad 2019 / autorzy raportu: Jakub Wróblewski, Olga Czeranowska ; Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. – Łódź : na zlecenie: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, [2020]. – 67, [1] s.
  55368

 4. Choroby zawodowe w Polsce w 2019 roku = Occupational diseases in Poland in 2019 / Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, Neonia Szeszenia-Dąbrowska. – Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Oficyna Wydawnicza, 2020. – 80 s.
  2514/A

 5. Die Zukunft des Sozialen – in Europa? : Soziale Dienste und die europäische Herausforderung / Hrsg. Joachim Rock, Joß Steinke. – Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2019. – 116 s.
  55370

 6. Gospodarka informacji i wiedzy / Rafał Żelazny. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. – 223, [3] s.- (Praca Naukowa).
  55362

 7. Hidden heads of households : child labor in urban northeast Brazil / Mary Lorena Kenny. – Toronto : University of Toronto Press, 2008. – XII, 144 s. – (Teaching Culture).
  55371

 8. Interessenvertretung in der Industrie 4.0 : das gewerkschaftliche Projekt Arbeit 2020 / Thomas Haipeter unter von Gerhard Bosch, Tabea Bromberg, Jutta Schmitz und Anne-Christin Spallek. – Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2019. – 294 s.
  55372

 9. Intertemporalna kategoryzacja przepisów Kodeksu pracy / Daniel Książek. – Stan prawny: 1 czerwca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 904 s. – (Seria Monografie).
  55353

 10. Inwestycje szkoleniowe w kapitał ludzki / Alicja Winnicka-Wejs. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. – 154 s. (Podręcznik).
  55363

 11. Legitimationsprobleme in der Erwerbsarbeit : Gerechtigkeitsansprüche und Handlungsorientierungen in Arbeit und Betrieb / Nick Kratzer, Wolfgang Menz, Knut Tullius, Harald Wolf. – Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2019. – 457 s.
  55373

 12. Młodzi dla łódzkiego – łódzkie dla młodych : rekonesans planów zawodowych oraz warunków startu kariery zawodowej osób młodych w województwie łódzkim : raport końcowy : grudzień 2019 / autorki raportu Marzena Sochańska-Kawiecka, Zuzanna Kołakowska-Seroczyńska, Edyta Makowska-Belta ; Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. – [Łódź] : [Wojewódzki Urząd Pracy], [2020]. – 89, [1] s.
  55369

 13. Monitoring, kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej / Anna Wójtowicz-Dawid. – Stan prawny: 22 czerwca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 334 s.
  55355

 14. Perspectives and theories of social innovation for ageing population / editors Andrzej Klimczuk, Łukasz Tomczyk ; Frontiers in sociology and frontiers in public health. – Lousanne : Frontiers Media SA, 2020. – 184 s.
  55360

 15. Płace od A do Z w 2020 / Monika Cieślak. – Stan prawny: 31 stycznia 2020 r. – Warszawa : HR Services Monika Cieślak, 2020. – 1183 [1] s. – (Od A do Z).
  55349

 16. Płace w firmie 2020 : zmiany w przepisach, instrukcje i zestawienia, listy kontrolne, przykłady liczbowe i listy płac / Mariusz Pigulski, Bogdan Majkowski. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2019. – 300 s.
  55345

 17. Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz / red. nauk. Wojciech Machała, Rafał M. Sarbiński ; aut. Barbara Błońska, Katarzyna Bojańczyk, Agnieszka Gołaszewska, Sylwia Krasowicz, Joanna Krysińska, Wojciech Machała, Małgorzata Nowotnik-Zajączkowska, Grzegorz Rząsa, Rafał M. Sarbiński, Michał Siciarek, Katarzyna Sobczyk-Sarbińska, Małgorzata Świętczak, Andrzej Urbański, Artur Zalewski. – Stan prawny: 1 marca 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 1656, [1] s. – (Komentarze).
  55358

 18. Psychologia dla coachów / Maciej Świeży. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. – 235 s. – (HR).
  55352

 19. Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika / Aleksandra Baranowska-Górecka, Dominika Szachniewicz. – Wrocław : PRESSCOM Sp. z o.o., 2020. – 281 s.
  55346

 20. Rozwój przedsiębiorstw i jego wpływ na kształtowanie wynagrodzeń pracowników : analiza jakościowa w wybranych branżach regionu łódzkiego : raport końcowy : grudzień 2018 / autorzy raportu Marzena Sochańska-Kawiecka, Zuzanna Kołakowska-Seroczyńska, Edyta Makowska-Belta ; Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. – [Łódź] : [Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi], 2018. – 60 s.
  55367

 21. Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy / Grzegorz Szynal. – Stan prawny: 28 maja 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 335 s. – (Monografie).
  55354

 22. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020 za rok 2019 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2020. – 63 s. – (Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej).
  55366

 23. Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem międzynarodowym / red. nauk. Rafał Śliwiński. – Wyd. 1. – Warszawa : Difin, 2020. – 203 s.
  55347

 24. Świadectwo pracy od A do Z / Monika Frączek, Monika Cieślak. – Wyd. 1, stan prawny: 10 lutego 2020 r. – Warszawa : HR Services Monika Cieślak, 2020. – 124 s.
  55348

 25. Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych / Łukasz Maryniak. – Stan prawny: 1 kwietnia 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 273 s. – (Seria Monografie).
  55350

 26. Wymagania dotyczące wyglądu pracownika jako ingerencja w sferę jego wolności / Irmina Miernicka. – Stan prawny: 8 czerwca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 335 s. – (Monografie).
  55357

 27. Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego : działalność w 2019 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego, 2020. – 165 s. – (Biblioteka Dialogu Społecznego).
  55364, 55365

 28. Zarządzanie talentami w polskich organizacjach : architektura systemu / redakcja naukowa Alicja Miś ; Marcin Karwiński, Grzegorz Łukasiewicz, Alicja Miś, Urban Pauli, Małgorzata Wesołowska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 186 s. – (HR).
  55356

 29. Zatrudnienie obywateli z krajów byłego ZSRR w Polsce / Krystyna Gomółka, Małgorzata Gawrycka. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. – 244 s.
  55351
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję