Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2022 » Kwiecień 2022

ZBIORY

 


Kwiecień  2022

 1. 40 lat HR w Polsce : koncepcja, ewolucja, rozwiązania / pod red. Alicji Miś ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. – VII, 276 s.
  56059

 2. Diagnoza i metodyka w pracy kuratorów rodzinnych / Łukasz Kwadrans, Ilona Fajfer-Kruczek. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2021. – 155, [2] s.
  56062

 3. Efektywność działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw / Marek Martin. – Wyd. I. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódźkiej, 2021. – 199 s. – (Monografie Politechniki Łódźkiej).
  56058

 4. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce / Magdalena Gostkowska-Drzewicka. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 192 s.
  56060

 5. Gospodarka światowa w dobie przesilenia : wybrane zagadnienia i aspekty / red. Nauk. Ewa Zeman-Miszewska, Aleksandra Grabowska-Powaga. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021. – 125, [3] s. – (Praca Naukowa).
  56045

 6. Gospodarowanie kapitałem ludzkim jako narzędzie zwiększania produktywności pracy / Wojciech Kozioł, Jurij Renkas. – Wyd. I. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. – 140, [1] s.
  56057

 7. Instytucjonalna teoria przedsiębiorstw(a) : paradygmat (?) czy wstęp (?) do instytucjonalnej (?) teorii (?) przedsiębiorstw(a) (?) / Wojciech Misiński. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021. – 288, [1] s.
  56056

 8. Jakość życia – alternatywne podejścia metodologiczne / Marek Biernacki, Agnieszka Boryczka, Agata Girul, Agnieszka Marciniuk, Edyta Mazurek, Katarzyna Miszczyńska, Piotr Miszczyński, Artur Prędki, Edyta Ropuszyńska-Surma. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. – 137 s.
  56055

 9. Kultura i etyka zarządzania / Tadeusz Oleksyn. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2021. – 350 s.
  56054

 10. Migracja zarobkowa rodziców a sytuacja rodzinna i szkolna dziecka / Dorota Kiełb-Grabarczyk ; Akademia Pomorska w Słupsku. – Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, 2021. – 211 s.
  56051

 11. Minimalne wynagrodzenie za pracę jako instrument realizacji społecznych praw człowieka / Katarzyna Bomba. – Stan prawny na 1.12.2021 r. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. – LI, [1], 331 s. – (Monografie Prawnicze).
  56050

 12. Nierejestrowane wyludnienie i sytuacja na lokalnym rynku pracy na tle procesów rozwojowych powiatu nyskiego / Romuald Jończy, Karina Kaczmarczyk-Brol, Dominik Socha, Przemysław Śleszyński ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021. – 94, [2] s.
  56061

 13. Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS w 2022 roku / Małgorzata Kłos, Małgorzata Kozłowska, Dorota Wyderska. – Wyd. I, stan prawny na 1 stycznia 2022 r. – Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, 2022. – 615 s. – (Biblioteka Podatnika).
  56049

 14. Ochrona nieprofesjonalnego uczestnika rynku finansowego / Grażyna Szustak, Witold Gradoń, Łukasz Szewczyk. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021. – 194, [1] s. – (Praca Naukowa).
  56046

 15. Od gospodarstwa domowego do gospodarki globalnej / pod red. Ewy Ślęzak, Dominiki Choroś-Mrozowskiej i Michała Michorowskiego ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2021. – 225 s.
  56063

 16. Organizacja procesowo-projektowa : istota modelowanie pomiar dojrzałości / Piotr Sliż. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2021. – 291 s.
  56065

 17. Płace w Polskim Ładzie / Monika Cieślak. – Stan prawny: 15 stycznia 2022 r. – Warszawa : HR Services Monika Cieślak, 2022. – 311 s. – (Od A do Z).
  56053

 18. Prężność organizacyjna jako kluczowy zasób dla odporności organizacji na kryzys : czym jest i jak mierzyć prężność organizacyjną? / Marcin M. Rzegocki. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2021 – 215 s.
  56066

 19. Rezyliencja miast i regionów Europy Środkowej / Adam Drobniak, Radosław Cyran, Klaudia Plac, Piotr Rykała, Justyna Szymańska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021. – 290, [1] s. – (Praca Naukowa).
  56044

 20. Rola grup interesu w procesie tworzenia samorządów zawodów w ochronie zdrowia / Sylwia Banaś-Mazur. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2021. – 327 s.
  56064

 21. Rozwój systemu zabezpieczenia na starość w Polsce w latach 1918–2021 / Adam Szczęch. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 160 s.
  56048

 22. Różnorodność zasobów ludzkich w organizacji : istota, dylematy, wyzwania / Anna Rakowska. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2021. – 359 s.
  56052

 23. Rynek pracy w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji / Krystyna Gomółka. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2021. – 235, [1] s.
  56067

 24. Samorządowa Karta Dużej Rodziny w Polsce w pierwszych latach funkcjonowania / Anna Bebel. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021. – 215 s.
  56068

 25. Społeczna odpowiedzialność biznesu a wyniki przedsiębiorstw : krytyczna analiza metodyki i rezultatów badań / Piotr Zaborek. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2021. – 282 s.
  56069

 26. Sprawiedliwość w zarządzaniu pracowniczymi zespołami tymczasowymi / pod red. Adama Płachciaka i Piotra Rogali. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. – 135 s.
  56070

 27. Sztuka feedbacku : jak korzystać z potencjału informacji zwrotnej? / Grzegorz Radłowski. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. – 289, [1] s. – (Seria Marketing).
  56047

 28. Transfer technologii : transfer pionowy i transfer poziomy w działalności przedsiębiorstw / Karina Sachpazidu. – Wydanie I. – Warszawa : CeDeWu, 2021. – 131 s.
  56071

 29. Zarządzanie strategiczne i inwestycje na poziomie lokalnym : stan obecny i perspektywy rozwoju / red. Mykola Orlykovskyi. – Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2021. – 165 s.
  56072

 30. Zaufanie w zespole w kontekście teorii pozytywnego zarządzania / Barbara Józefowicz. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. – 119, [4] s.
  56073
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję