39/2023

Przegląd czasopism nr 39/2023

 

25 września – 01 października 2023 r.

 1. Aid solutions in response to the COVID-19 pandemic in selected European Union countries in 2020-2021 / H. Filipchuk // Ubezpieczenia Społeczne. – 2023, nr 1, s. 123-133. Rozwiązania pomocowe w odpowiedzi na pandemię COVID-19 w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2020-2021.

 2. Challenges and necessity of further research on adult professional education in polish-ukrainian cooperation / L. Lukianova // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 1, s. 11-24. Wyzwania i konieczność dalszych badań nad edukacją zawodową dorosłych we współpracy polsko-ukraińskiej.

 3. Czy dyscyplinarka ma jeszcze sens? / T. Czapczyński, W. Ronc // Rzeczpospolita. – 2023, nr 227, 29.09, s. H4.
 4. Emergency solutions in the field of social security in selected Contracting Parties to the European Code of Social Security in response to the COVID-19 pandemic / A. Binaś // Ubezpieczenia Społeczne. – 2023, nr 1, s. 59-83. Nadzwyczajne rozwiązania w obszarze zabezpieczenia społecznego w wybranych państwach-stronach Europejskiego Kodeksu Zabezpieczenia Społecznego powstałe w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

 5. The impact of the COVID-19 pandemic on the level of pensions within the new pension system – changes in life expectancy / J. Ceglerska-Jóźwiak, M. Krajewski // Ubezpieczenia Społeczne. – 2023, nr 1, s. 105-121. Wpływ pandemii COVID-19 na wysokość emerytur w nowym systemie emerytalnym – zmiany w średnim dalszym trwaniu życia.

 6. Możliwość zastosowania metod badawczych foresigh w kontekście przyszłego rynku pracy / A. Gulc, J. Siderska, D. Szpilko, J. Szydło, J. Religa, J. Valevatn // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 1, s. 175-187.
 7. Następstwa odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w zakresie prawa pracy / P. Wąż // Atest. – 2023, nr 9, s. 11-14.
 8. Nawet ustne uzgodnienie warunków zatrudnienia uprawnia niedoszłego pracownika do odszkodowania / M. Nagórek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 188, 28.09, s. C2.
 9. Nowe wirtualne diety dla kierowców już sprawiają problemy / Ł. Prasołek, Ł. Włoch // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 188, 28.09, s. C1-C2.
 10. O działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2022 r. / (db) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 8, s. 29. Obrady Rady Ochrony Pracy przy sejmie RP.

 11. Potrzeby kompetencyjne w badaniach i analizach Sektorowej Rady ds. Kompetencji w Budownictwie – perspektywa nowych kwalifikacji rynkowych i dodatkowych umiejętności zawodowych / K. F. Symela, I. Woźniak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 1, s. 157-174.
 12. Poziom aktywności edukacyjnej i dyspozycyjne bariery uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie osób starszych / A. Konieczna, M. Żak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 1, s. 105-121.
 13. Praca zdalna : ucieczka od biurka, ale nie od ZUS i fiskusa / P. Szewioła, P. Rochowicz // Rzeczpospolita. – 2023, nr 225, 27.09, s. A10.
 14. Pracodawcy bez wiedzy o nowych orzeczeniach pracowników / K. Topolewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 183, 21.09, s. B8. Dotyczy orzeczeń o niepełnosprawności.

 15. Pracodawcy mogą mieć spory kłopot z milionowymi roszczeniami / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 188, 28.09, s. B1.
 16. Rozwój kompetencji komunikacyjnych w środowisku wirtualnej rzeczywistości – w poszukiwaniu sposobów na optymalizację / A. W. Stępnikowski, M. Ślusarczyk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 1, s. 97-103.
 17. Szef może przymusowo wysłać na zaległy urlop / K. Kanclerz, Ł. Marzec // Rzeczpospolita. – 2023, nr 226, 28.09, s. D3.
 18. Urządzenia rozwłókniające / W. Łabanowski // Atest. – 2023, nr 9, s. 58-61. Wymagania bezpieczeństwa zawarte w przepisach i normach dla maszyn.

 19. Wybrane aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Studium przypadku / M. Richert, P. Łebkowski, J. Kulczycka, N. Iwaszczuk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 1, s. 37-71.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję