28/2023

Przegląd czasopism nr 28/2023

 

10  – 16 lipca 2023 r.

 1. Consent of employees (applicants) as the basis for processing the personal data in the absence of an equivalent position of the parties / A. Górnicz-Mulcahy, M. Lewandowicz-Machnikowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 5, s. 35-42. Zgoda jako podstawa przetwarzania danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy.

 2. The eirenic function of labour law / K. Baran // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 4, s. 387-393. Eireniczna funkcja prawa pracy.

 3. Formy pomocy w projekcie ustawy o aktywności zawodowej – kompleksowa modernizacja czy korekta dotychczasowych rozwiązań? Próba oceny proponowanych zmian / E. Staszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 5, s. 18-25.
 4. Gene-occupation interactions: a review of the literaturę on bladder and prostatę cancer / E. Wieczorek, A. Wolniakowska, J. Roszak, R. M. Rodrigues, T. Vanhaecke, E. Reszka // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 2, s. 127-144. Interakcje gen-zawód: przegląd literatury na temat raka pęcherza i prostaty.

 5. Jak nowa płaca minimalna wpłynie na wysokość zasiłków / I. Nowacka // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 134, 13.07, s. D1-D2.
 6. Należność za urlop może być podstawą wpłat do PPK / J. Gawęda // Rzeczpospolita. – 2023, nr 161, 13.07, s. D1.
 7. Naruszenie dóbr osobistych nauczyciela akademickiego w ocenie pracowniczej: (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / koment. A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 31-33. Wyrok SN z 10.8.2022 r., III PSKP 73/21, niepubl.

 8. Objęcie pracownika w wieku przedemerytalnym szczególną ochroną trwałości stosunku pracy (art. 39 KP) po ustaniu zatrudnienia: (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / koment. A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 34-37. Wyrok SN z 4.10.2022 r., II PSKP 94/21, niepubl.

 9. Okres pracy w państwie członkowskim Unii Europejskiej a prawo do emerytury pomostowej – najnowsze orzecznictwo: [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 5, s. 53-56.
 10. Okres zatrudnienia na próbę wolno czasem przedłużyć aneksem / P. Zawadzka-Filipczyk // Rzeczpospolita. – 2023, nr 161, 13.07, s. D5.
 11. Postępowanie przed sądem pracy wygląda teraz inaczej / R. Krawczyk // 2023, nr 161, 13.07, s. D3.
 12. Praca mieszcząca się w normach z zakresu bhp nie może stanowić współprzyczyny wystąpienia wypadku przy pracy / A. Lejko // – 2023, nr 5, s. 27-29.
 13. Praca sezonowa / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 26, s. 67.
 14. Pracujący więźniowie – czy mają gwarancję prawa do zrzeszenia się – kilka uwag na tle orzeczenia ETPCz / B. Surdykowska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 21-25.
 15. Skutki prawne uzyskania zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do pracy po uprzednim świadczeniu pracy w danym dniu: (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / koment. A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 43-45. Wyrok SN z 25.8.2022 r., III USKP 137/21, niepubl.

 16. Temperatura w pracy to gorący temat wymagający zmian / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 134, 13.07, s. B8.
 17. Tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy jako przyczyna wypadku – kwestia formalna czy istotna przesłanka w sprawach o roszczenia finansowe? / B. Solawa // – 2023, nr 6, s. 16-18.
 18. Uzupełniająca odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy z tytułu bezprawnego rozwiązania umowy o pracę – postać winy: (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / koment. A. Piszczek // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 38-42. Wyrok SN z 28.8.2022 r., II PSKP 119/21, niepubl.

 19. Ważny krok w kierunku likwidacji luki płacowej / M. Pilewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 5, s. 6-7. Unijna dyrektywa dotycząca transparentności wynagrodzeń .

 20. Za wysokie progi do sądów pracy / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 134, 13.07, s. B1.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję