INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 21/2023

 

22 – 28 maja 2023 r.

 1. Aksjologia w zawodzie komornika sądowego / M. Bosak-Sojka // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 3, s. 363-376.
 2. Będzie nowy sposób, żeby zostać urzędnikiem mianowanym / A. Radwan // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 99, 24.05, s. B1.
 3. Elastyczna organizacja pracy pełna pułapek na zatrudniających / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 99, 24.05, s. B10.
 4. Mediacja w rozwiązywaniu sporów w środowisku pracy / J. Fik, P. Fik // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 4, s. 10-14.
 5. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy – dyrektywa work-life balance i tzw. Dyrektywa rodzicielska / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 9, s. 12-19.
 6. Nowa część E akt osobowych / P. Wąż // Atest. – 2023, nr 4, s. 11-14.
 7. Nowoczesne narzędzia wspierające osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku / D. Bohutyn // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 4, s. 4-5.
 8. Praca na własny rachunek a uprawnienia związane z rodzicielstwem / R. Babińska-Górecka // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 3, s. 319-330.
 9. Praca na własny rachunek w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej / M. Kurzynoga // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 3, s. 291-304.
 10. Praca z brandem: podejście marketingowe w budowaniu strategicznych projektów HR-owych / K. Krawczyk // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 5, s. 58-63.
 11. Pracodawcy i związki nie chcą przymusowej mediacji / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 100, 25.05, s. B9.
 12. Projekt ustawy o aktywności zawodowej i jego główne założenia – refleksje krytyczne / M. Włodarczyk // Praca i Zabezpieczenie społeczne. – 2023, nr 3, s. 3-9.
 13. Prowadzenie akt osobowych pracowników po zmianie przepisów / M. Masłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 9, s. 50-57.
 14. Przywracanie energii zespołom: jak koncepcja BANI pomaga w planowaniu działań wellbeingowych? / M. Czernecka, P. Woszczyk // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 5, s. 31-35.
 15. Rzetelność kwestionariusza pomiaru właściwości uczenia się dorosłych w hybrydowym modelu pracy / M. Rojek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 4, s. 106-120.
 16. Spory zbiorowe na cenzurowanym / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 97, 22.05, s. B10.
 17. Świadczenia dla emerytów i rencistów są opodatkowane ryczałtem / M. Szymankiewicz // 2023, nr 117, 22.05, s. D4.
 18. Uczestnik PPK może podlegać ubezpieczeniom dobrowolnie / J. Gawęda // 2023, nr 120, 25.05, s. D4.
 19. Udział w szkoleniach obowiązkowych a wynagrodzenie za pracę / A. Sobczyk // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 100, 25.05, s. B10.
 20. Zamiar zatrudnienia pracownika na czas określony jako przesłanka zawarcia umowy na okres próbny? / A. Miętek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 3, s. 22-30.
 21. Zmiany postrzegania korzyści i barier wdrożenia nowych technologii informatycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce na przykładzie usług chmury obliczeniowej / A. Pamula, M. Zalewska-Turzyńska // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 11, s. 23-33.
 22. Zmiany w potrąceniach z wynagrodzeń i zasiłków / R. Krawczyk // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 9, s. 10-11.
 23. Zrobić to po ludzku: jakie lekcje można wynieść z głośnych ostatnio zwolnień grupowych w znanych spółkach? / A. Jóźwik // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 5, s. 52-57.
 24. Związki zawodowe to najważniejsi partnerzy PIP / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 18, s. 62-63.
  Omów. Podpisania porozumienia pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a reprezentatywnymi centrami związkowymi.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję