Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2020 » Sierpień 2020

ZBIORY

Sierpień 2020

Wykaz nabytków książkowych

 1. Administracyjnoprawny status zawodów pielęgniarki i położnej w świetle obowiązującego prawa / Jolanta Pacian ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. – Stan prawny : lipiec 2019 r. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2019. – 351 s.
  55272

 2. Analityka i wskaźniki efektywności procesów HR / Piotr Pszczółkowski, Ryszard Michalczyk. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 145, [3] s. – (HR ).
  55271

 3. Barometr zawodów 2020 : raport podsumowujący badanie w województwie podlaskim / [autorzy Marta Sosnowska, Kinga Narel, Aneta Niegierysz, Marzanna Wasilewska]. – Kraków : Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 2019. – 60 s.
  2513/A

 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy : środki ochrony indywidualnej w wybranym orzecznictwie sądowym / Anna Maria Słowińska. – Gdańsk : ODDK, 2020. – 145 s.
  55281

 5. Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie za 2018 r. Cz. 1 / pod redakcją Justyny Garbarczyk ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2019. – XLII, 272 s.
  10474 Czyt., 10475 Inf., 10476

 6. Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie za 2018 r. Cz. 2 / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2019. – XII, s. 273-537.
  10474 Czyt., 10475 Inf., 10476

 7. Cudzoziemcy na podlaskim rynku pracy : raport z badań 2019 / redakcja naukowa: Marcin Haberla ; zespół autorski: Jarosław Sawicki, Emilia Pokropińska, Żaneta Rosiak, Paulina Niedopytalska, Aleksandra Kuźmińska-Haberla. – Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2019. – 319 s.
  2511/A

 8. Dobre praktyki – doświadczenia powiatowych urzędów pracy / Iwona Skłodowska [i 13 pozostałych] ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2019. – 127 s. – (Zeszyt Metodyczny Pośrednika Pracy ; nr 10 (19)).
  55253, 55254

 9. Dopasowanie kompetencyjne człowieka do pracy / Agata Jastrzębowska ; Uniwersytet SWPS. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. – 211 s.
  55277

 10. Kapitał ludzki w organizacji opartej na wiedzy / Anna Francik, Magdalena Kot-Radojewska. – Wyd. 1 – Warszawa : Difin, 2020. – 144 s.
  55273

 11. Kodeks postępowania administracyjnego : komentarz / Andrzej Wróbel, Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz ; opracowanie bibliograficzne Robert Kędziora. – Wyd. 8, stan prawny : 1 lutego 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 1295 s.
  55265 Czyt.

 12. Kodeks pracy : komentarz. T. 1, Art. 1-113 / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; autorzy Krzysztof W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek, Magdalena Kuba, Mariusz Lekston, Anna Musiała, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Piotr Prusinowski, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. – Wyd. 5, stan prawny : 1 stycznia 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 972, [1] s. (Komentarze ).
  55260 Czyt.

 13. Kodeks pracy : komentarz. T. 2, Art. 114-304 (z indeksem) 5 / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; autorzy Krzysztof W. Baran, Bolesław M. Ćwiertniak, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek, Magdalena Kuba, Mariusz Lekston, Anna Musiała, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Piotr Prusinowski, Krzysztof Stefański, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka. – Wyd. 5, stan prawny : 1 stycznia 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – [4], 981-1898, [1] s. – (Komentarze).
  55260 Czyt.

 14. Kodeks pracy ze schematami / Małgorzata Iżycka-Rączka, Krzysztof Rączka. – Wyd. 4, stan prawny : 10 marca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 293 s.
  55270 Czyt.

 15. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ze schematami. Prawo o aktach stanu cywilnego / Bronisław Czech. – Wyd. 4, stan prawny : 9 marca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 302 s.
  55278 Czyt.

 16. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie : przeciwdziałanie w praktyce / Jarosław Marciniak. – Wyd. 3, stan prawny : 1 marca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 308 s. – (HR )
  55264

 17. Należyta staranność zawodowa członka zarządu spółki kapitałowej / Robert Stefanicki. – Stan prawny : 1 marca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 519 s.
  55284

 18. Prawo pracownika do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych / Anita Kwecko-Podświadek. – Stan prawny : 1 marca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 275 s. – (Seria Monografie, ISSN 1897-4392).
  55262, 55279

 19. Prawo przedsiębiorców / redakcja naukowa Bartosz Rakoczy ; Anna Brzezińska-Rawa, Karolina Karpus, Krzysztof Kucharski, Henryk Nowicki, Bartosz Rakoczy, Małgorzata Szalewska. – Stan prawny : 1 stycznia 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 282 s. – (Seria Monografie, ISSN 1897-4392)
  55280

 20. Przestrzeganie praw człowieka w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw / Kinga Machowicz. – Wyd. 1. – Warszawa : Difin, 2020. – 121 s.
  55283

 21. Przywództwo na odległość : jak być skutecznym przywódcą zespołów rozproszonych / Kevin Eikenberry, Wayne Turmel, przełożyła Marlena Justyna. – Wyd. 1. – Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2019. – 296 s.
  55274

 22. Ruch kadrowy w szkole i przedszkolu : komentarz praktyczny / redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin. – Stan prawny : 1 lutego 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. – 96 s. – (ABC Praktyki i Prawa Oświatowego ; z. 23 cz. 1).
  55268

 23. Superwizja : jak chronić się przed wypaleniem zawodowym i utratą zdrowia / Beata Mańkowska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 180, [1] s.
  55266

 24. System prawa ubezpieczeń społecznych. T. 1, część ogólna / redakcja naukowa Alina Wypych-Żywicka ; autorzy Kamil Antonów, Renata Babińska-Górecka, Dorota Dzienisiuk, Wiesław Koczur, Daniel Eryk Lach, Radosław Pacud, Katarzyna Roszewska, Iwona Sierocka, Krzysztof Ślebzak, Maciej Jakub Zieliński, Alina Wypych-Żywicka. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 625 s.
  55263

 25. Sytuacja na rynku pracy w województwie podlaskim w 2018 roku / Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. – Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy, 2019. – 293 s.
  2512/A

 26. Uniwersytet w pułapce rynku pracy : o teoretycznych założeniach praktyczności kształcenia / Krzysztof Podwójcic. – Warszawa : IPiSS, 2020. – 193, [1] s. – (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
  55256, 55257

 27. Ustawa o zatrudnieniu socjalnym : komentarz / Anna Stachowicz, Marta Żołędowska ; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Stan prawny : 1 stycznia 2020. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, 2020. – 104 s. – (Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej).
  55258, 55259

 28. Wyścig z maszynami : jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy? / Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee ; przełożył Maksymilian Sielicki. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. – 100, [1] s.
  55275

 29. Zachowania finansowe gospodarstw domowych / Jagoda Gola, Sławomir Smyczek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 286 s. – (Praca Naukowa).
  55255

 30. Zarządzanie jakością w aspekcie kosztowym / Grażyna Paulina Wójcik. – Wyd. 1. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – 255 s.
  55276

 31. Zatrudnianie pracowników samorządowych / Paweł Czarnecki, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska. – Stan prawny : 1 marca 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 354 s.
  55267
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję