Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2019 » Grudzień 2019

ZBIORY

Grudzień 2019

Wykaz nabytków książkowych

 1. Behawioralne metody poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach : poradnik dobrych praktyk / pod red. Agnieszki Szczygielskiej. – Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2016. – 64 s.

          2488/A

 

 1. BHP w magazynie / Lesław Zieliński. – Wyd. 4. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2019. – 158 s.

          55114

 

 1. Candidate experience : jeszcze kandydat czy już klient? / Maja Gojtowska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 274 s.

          55116

 

 1. Człowiek, społeczeństwo, gospodarka = Čelovek, obŝestvo, èkonomika = Man, society, economy. T. 6, Społeczna odpowiedzialność organizacji = Socialʹnaâ otvetstvennostʹ organizacij = Social responsibility of the organization / red. nauk. Maria Agnieszka Paszkowicz, Anatolii Hrynenko, Anatoliy Kolot, Bogusław Pietrulewicz. – Zielona Góra : Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego : 2018. Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy. Uniwersytet Zielonogórski, – 286 s.

          55119

 

 1. Europejska Konwencja Praw Człowieka : teoria i praktyka w państwach-stronach Konwencji = Die europäische Menschenrechtskonvention : Theorie und Praxis in den Konventionsstaaten / red. Mirosław Wyrzykowski. – Warszawa : C. H. Beck, 2019. – V, [1], 111 s.

          55108

 

 1. Inspekcja pracy w Polsce w latach 1919-1939 : organizacja i działalność / Tomasz Kozłowski. – Wyd. 1. – Warszawa : Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektorat Pracy, 2019. – 324 s.

          55104

 

 1. Integracja europejska : polska perspektywa / red. nauk. Zbigniew Czachór, Tomasz Grzegorz Grosse, Waldemar Paruch. – Wyd. 1. – Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2018. – 614, [1] s.

          55105

 

 1. Jugements du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail : 128e session (avril-juillet 2019). – Genève : Organisation internationale du Travail, 2019. – wiele liczb.

          55118

 

 1. Judgments of the Administrative Tribunal of the International Labour Organization : 128th Session (April 2019 – July 2019). – Geneva : International Labour Office, 2019. – wiele liczb.

          55106

 

 1. Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie / Katarzyna Szara. – Wyd. 1. – Warszawa : CeDeWu, 2019. – 163 s.

          55109

 

 1. KP – Kodeks pracy / wydawca Aneta Flisek. – Wyd. 9., stan prawny: 1 września 2019 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. – IX, 717 s.

          55128 Czyt.

 

 1. Kreatywność pracowników i twórcze zespoły / Ryszard Knosala, Kamila Tomczak-Horyń, Barbara Wasilewska. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2019. – 173 s.

          55125

 

 1. Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej / Maja Wojciechowska. – Wyd. 1. – Warszawa : Difin, 2019. – 466 s.

          55127

 

 1. Model oceny zdolności do pracy osób niepełnosprawnych z zastosowaniem klasyfikacji ICF / oprac. Joanna Bugajska, Andrzej Najmiec, Małgorzata Zakrzewska, Karol Pawlak. – Warszawa : Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : Fundacja Oceny Kapitału Ludzkiego : CIOP-PIB, 2018. – 39 s.

          2487/A

 

 1. Nowe trendy w doradztwie personalnym i zawodowym / Izabela Stańczyk. – Warszawa : Difin, 2019. – 171 s.

          55110

 

 1. Odpowiedzialność w prawie pracy / Emilia Jurgielewicz-Delegacz, Iwona Sierocka, Wioletta Witoszko, Katarzyna Żywolewska. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2018. – 295, [1], s.

          55103

 

 1. 500+ po nowelizacji w pytaniach i odpowiedziach / Michał Bochenek. – Stan prawny: 1 lipca 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 120 s.

          55107

 

 1. Pokolenie Y na współczesnym rynku pracy : psychospołeczne uwarunkowania startu zawodowego / Michał Kwiatkowski. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019. – 330, [1] s.

          55122

 

 1. Praca w hospicjum : predyktory podjęcia pracy w hospicjum oraz ich konsekwencje w grupie pracowników zawodowych i wolontariuszy hospicyjnych oraz wolontariuszy zwykłych – Psychologiczny Model Zespołu pracującego w warunkach ekspozycji / Elżbieta Trylińska-Tekielska. – Wyd. 1. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, 2019. – 236, [1] s.

          55111

 

 1. Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego : komentarz do ustaw z orzecznictwem / Inetta Jędrasik-Jankowska. – Wyd. 2, stan prawny: 1 sierpnia 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 667, [1] s.

          55115

 

 1. Przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób starszych : w poszukiwaniu modelu / Magdalena Paluszkiewicz, Tatiana Wrocławska, Mirosław Włodarczyk. – Wyd. 1. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 361 s.

          55121

 

 1. Przepisy i zestawienia kadrowe : obowiązki pracodawcy wobec pracowników / pod red. Macieja Nałęcza. – Wyd. 6., stan prawny: 4 maja 2019 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. – XI, [1], 523 s.

          55123

 

 1. Przyszłość zawodów : jak technologia zmieni pracę ekspertów / Richard Susskind, Daniel Susskind – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 367 s.

          55117

 

 1. Reforma zbiorowego prawa pracy : próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy / Łukasz Pisarczyk. – Stan prawny: 1 lipca 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2019. – 477 s.

          55102

 

 1. Rozwój pracowników w organizacjach finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego / Katarzyna Tracz-Krupa. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 369, [1] s.

          55112

 

 1. Równość i efektywność jako wymiary współczesności / [redakcja naukowa Joachim Osiński, Aleksandra Chmielewska, Izabela Dobrowolska]. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa, 2017. – 249 s.

          55120

 

 1. Równość w systemie emerytalnym : emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce / Joanna Ratajczak. – Poznań : Wydawnictwo UEP, 2019. – 131 s.

          55126

 

 1. Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy / Agata Miętek. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2019. – XLV, [1], 433 s.

          55124

 

 1. Ustawa o pomocy społecznej : komentarz / Rufus Frąckowiak, Renata Górna, Rafał Kopania, Tomasz Krajewski, Adam Lisowski, Marcin Sarna, Magdalena Szochner-Siemińska. – Stan prawny: lipiec 2019. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. – XLIII, [1], 685 s.

          55113 Czyt.

 

 1. Zarządzaniem wiekiem w pracy : dobre praktyki / oprac. Magdalena Dobrzyńska, Dorota Pięta. – Warszawa : CIOP PIB, 2018. – 28 s.

          2489/A

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję