Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2021 » Październik 2021

ZBIORY

Październik 2021

 

 PAŹDZIERNIK 2021

 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy biurowej / Joanna Pasoń. – Wydanie I, stan prawny: 31.07.2020 r. – Warszawa : Wydawnictwo Ekonomik – Jacek Musiałkiewicz, 2020. – 180 s.
  55693

 2. Działalność innowacyjna małych przedsiębiorstw w Polsce / Agnieszka Kuś. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – 193 s.
  55669

 3. Efektywność i ryzyko polskiego rynku funduszy inwestycyjnych w świetle zmian warunków funkcjonowania funduszy emerytalnych / Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 380 s. – (Zarządzanie).
  55670

 4. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy : stan obecny i perspektywy / Dominika Bąk-Grabowska, Anna Cierniak-Emerych, Mariusz Florczyk, Czesław Zając. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. – 145 s.
  55686

 5. Employment and private international law / edited by Ulla Liukkunen. – Cheltenham, UK ; Northampton, USA : Edward Elgar Publishing, 2020. – XXXI, 875 s.
  55692

 6. Finansowanie działalności innowacyjnej małych przedsiębiorstw w Polsce / Agnieszka Kuś. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – 218 s.
  55671

 7. Internetowe narzędzia rozwoju zasobów ludzkich organizacji / Paweł Łuczak. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 177, [2] s. – (Zarządzanie).
  55694

 8. Introduction to Polish labour law with cross-border aspects / Jakub Stelina, Monika Tomaszewska, Marta Zbucka-Gargas. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. – XVII, [1], 315 s.
  55695

 9. Kapitał pracujący jako wyznacznik kondycji finansowej przedsiębiorstw transportu drogowego / Małgorzata Jarocka. – Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – 159 s.
  55672

 10. Kapitał społeczny : ukryty potencjał organizacji / Elżbieta Jędrych. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2021. – 204 s.
  55696

 11. Kierowanie zespołami ludzkimi na miarę rewolucji cyfrowej / redakcja naukowa Teresa Bal-Woźniak. – Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2020. – 191, [2] s.
  55673

 12. Kobiety we współczesnej gospodarce / Agnieszka Bretyn, Joanna Brzyska, Agnieszka Łopatka. – Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – 131 s.
  55674

 13. Kompetencje kadry kierowniczej w kształtowaniu kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa / Grzegorz Drozdowski. – Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2020. – 302, [2] s.
  55697

 14. Kompetencje społeczne kadry kierowniczej w organizacji zhierarchizowanej / Zbigniew Ciekanowski, Wiesława Załoga. – Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2020. – 196 s.
  55682

 15. KP – Kodeks pracy / wydawca: Wioletta Żelazowska. – Wydanie 12, stan prawny: 17 lutego 2021. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, © 2021. – X, 798 s. – (Teksty Ustaw Becka).
  55668

 16. Liderzy lokalni jako przywódcy organizacyjni w społeczeństwie obywatelskim / Łukasz Haromszeki. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. – 324 s. – (Monografie i Opracowania).
  55687

 17. Nowe media i technologie w komunikacji marketingowej – wybrane obszary zastosowań / redakcja naukowa Andrzej Bajdak, Zbigniew Spyra. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021. – 102 s. – (Praca Naukowa).
  55689

 18. Podstawy kognitywnej teorii organizacji / Justyna Lipińska ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – 126 s.
  55675

 19. Praca nauczyciela w perspektywie badacza jakościowego : mity i rzeczywistość / Beata Pawłowska. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 157 s.
  55676

 20. Pracownicze plany kapitałowe : nowe obowiązki i wyzwania dla pracodawców księgowych i działów kadrowo-płacowych / Katarzyna Chłapek, Żaneta Wawryk-Bizoń, Jadwiga Szczotka. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021. – 132, [2] s.
  55681

 21. Praktyka zarządzania wiedzą klienta w perspektywie małych i średnich przedsiębiorstw usługowych / Agnieszka Dziubińska, Marcin Komańda. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 109 s. – (Praca Naukowa).
  55688

 22. Prawo zabezpieczenia społecznego / Gertruda Uścińska. – Stan prawny na dzień 31.7.2020. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck : Wydawca Lucyna Wyciszkiewicz-Pardej, 2021 – XLV, [1], 547 s. – (Monografie Prawnicze).
  55684

 23. Procesy migracyjne w południowo-zachodniej Polsce w kontekście sytuacji na rynku pracy : wybrane zagadnienia / pod redakcją Alicji Dolińskiej i Romualda Jończego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. – 160, [2] s.
  55677

 24. Projektowanie pracy a zadowolenie z pracy : modyfikacja koncepcji właściwości pracy Hackmana i Oldhama / Mateusz Hauk. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 136 s. – (Psychologia).
  55678

 25. Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacyjnej : profil kompetencyjny lidera przyszłości / Joanna Tokar, Karolina Oleksa-Marewska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2021. – 164 s.
  55679

 26. Społeczna odpowiedzialność biznesu : w poszukiwaniu nowego paradygmatu / redakcja naukowa Urszula Ornarowicz, Piotr Płoszajski. – Wydanie I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2020. – 183 s.
  55685

 27. Theorising labour law in a changing world : towards inclusive labour law / edited by Alysia Blackham, Miriam Kullmann and Ania Zbyszewska. – [S.I] : Hart Publishing, 2021. – X, 290 s.
  55691

 28. Współczesne narzędzia cyfryzacji organizacji / Witold Bartkiewicz, Piotr Czerwonka, Anna Pamuła. – Wydanie I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 240, [1] s. – (Cyfryzacja).
  55683

 29. Zarządzanie organizacją i informacją / redakcja Artur Paździor. – Lublin : Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2020. – 133 s. – (Monografie – Politechnika Lubelska).
  55680

 30. Zasobowe uwarunkowania podejmowania decyzji w organizacjach publicznych na przykładzie szpitali / Karolina Szymaniec-Mlicka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 124 s. – (Praca Naukowa).
  55690
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję