20/2024

Przegląd czasopism nr 20/2024

13 – 19 maja 2024 r.

 1. Co i jak zmieniać, aby zwiększyć zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami? / M. Strzelczak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 4, s. 9-11.

 

 1. Dobrana para : jak sztuczna inteligencja wpłynie na zmiany w obszarze ESG? / D. Dublanka // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 26-29.

 

 1. Dzień przyjemności w pracy : nowe wydarzenie w kalendarzach działów HR / K. Turska // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 70-73.

 

 1. Firmy nie wiedzą, jak wdrażać nowe przepisy bhp / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 94, 15.05, s. B10.

 

 1. Impact of the fourth industrial revolution on access to justice in Brazil / M. Zbucka-Gargas, Claudio lannotti da Rocha, G. A. Jevaux // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 3, s. 23-28.

Wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na dostęp do wymiaru sprawiedliwości w Brazylii.

 

 1. Interdisciplinary managerial interventions for healthcare workers’ mental health – a review with COVID-19 emphasis / J. Kowalska, A. Domagała // Medycyna Pracy. – 2024, Vol. 75, nr 1, s. 57-67.

Interdyscyplinarne interwencje menedżerskie na rzecz zdrowia psychicznego pracowników służby zdrowia – przegląd z naciskiem na COVID-19.

 

 1. Jak osoby z niepełnosprawnością intelektualną postrzegają pracę i swoje szanse na zatrudnienie? : wyniki wywiadów pogłębionych / K. Pawłowska-Cyprysiak, K. Hildt-Ciupińska // Bezpieczeństwo Pracy . – 2024, nr 4, s. 12-17.

 

 1. Jakie urlopy pracownicze trzeba wskazywać w informacji o warunkach zatrudnienia – stanowisko resortu pracy / opracowanie M. Skałkowski // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 4, s. 20-21.

 

 1. Każdemu według potrzeb : dlaczego warto wzmacniać indywidualne podejście do rozwoju pracowników? / M. Wencław-Kosińska // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 5, s. 24-27.

 

 1. (Nie)ergonomiczne warunki pracy ratownika w ambulansie medycznym / S. Bęczkowska, D. Celiński, I. Grabarek, K. Grzybowska, Z. Zysk // Medycyna Pracy. – 2024, Vol. 75, nr 1, s. 31-44.

 

 1. Nieprzerwany odpoczynek dobowy i sposób rekompensaty w razie jego niezachowania / P. Wąż // Atest. – 2024, nr 4, s. 11-14.

 

 1. Ocena efektywności działalności inwestycyjnej otwartych funduszy emerytalnych w latach 2010-2022 / G. Przekota, A. Szczepańska-Przekota, K. Czopik // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 3, s. 29-38.

 

 1. Ocena skuteczności kompleksowej rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami na podstawie ICF / A. Najmiec, T. Tokarski, J. Bugajska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 4, s. 18-23.

 

 1. Od patologii do zaangażowania : czy zmiana stylu zarządzania jest możliwa? / M. Barcicka // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 46-50.

 

 1. Określenie pracowników służby bhp / M. Lotko // Atest. – 2024, nr 4, s. 22-24.

 

 1. Pojęcie „Dokonanie czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę” / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 19, s. 63.

 

 1. Postanowienia umów o pracę i regulacji wewnątrzzakładowych przy przejściu zakładu pracy w trybie art. 23 Kodeksu pracy / E. Kawszun // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 4, s. 22-31.

 

 1. Wiek jak stygmat? : czyli zarządzanie Silversami w opinii praktyków biznesu / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 52-57.

 

 1. Wypłata wynagrodzenia ze zlecenia nie wymaga pokwitowania / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2024, nr 113, 16.05, s. D6.

 

 1. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 45 § 1 KP) ; zasadność przyczyn wypowiedzenia : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / komentarz M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2024, R. 21, nr 1, s. 46-49.

Wyrok SN z 6.6.2023 r., II PSKP 53/22, niepubl.

 

 1. Zagrożenia w pracy konserwatora dzieł sztuki / M. Majer // Atest. – 2024, nr 4, s. 4-8.

 

 1. Zdanie pracodawców na temat potencjału osób z niepełnosprawnościami : wyniki wywiadów bezpośrednich z pracodawcami / K. Hildt-Ciupińska, K. Pawłowska-Cyprysiak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 4, s. 24-28.

 

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję