INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 14/2023

 

03 – 09 kwietnia 2023 r.

 1. Cenna w kryzysie elastyczność pracy / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 82, 07.04, s. D6.
 2. Development of employee capital plans in Poland in 2019-2022, including demographic data and the resulting limitations / L. Bednorz // Polityka Społeczna. – 2022, R. 49, nr 1 eng, s. 17-26, rys. tab. bibliogr. summ. Rozwój pracowniczych planów kapitałowych w Polsce w latach 2019-2022 z uwzględnieniem danych demograficznych i wynikających z tego ograniczeń.

 3. Luka płacowa znacznie się różni w zależności od województwa / A. Fandrejewska // 2023, nr 78, 03.04, s. R1.
 4. Nowe przepisy bhp i prawa pracy [2023] : przegląd przepisów prawnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw w 2023 r. // Atest. – 2023, nr 3, s. 37-38.
 5. O pomocy w podejmowaniu zatrudnienia w ramach stosunków służbowych na gruncie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy / M. Paluszkiewicz // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 4, s. 417-431, bibliogr. summ.
 6. Polemika z artykułem Mirosława Błażeja i Emilii Gosińskiej pt. Dylematy związane z estymacją dominanty wynagrodzeń / M. Szreder // Wiadomości Statystyczne. – 2023, R. 67, nr 2, s. 56-61, tab. wykr. bibliogr. summ.
 7. Postrzeganie determinant rozwoju startupu przez przedstawicieli pokolenia Z w Polsce / W. Łukasiński, A. Nigbor-Drożdż // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 142-155, tab. bibliogr. summ.
 8. Praca przymusowa czy wykonywanie ”prac domowych”. Kilka uwag o (nie) pracowniczym statusie imigrantów w ośrodkach zatrzymań w USA / B. Surdykowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 1, s. 24-33, bibliogr. summ.
 9. Praca zdalna pod kontrolą / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 81, 06.04, s. 4-5.
 10. Practical application of the projection technique „Chinese Portrait” on the example of migration research / M. Duszczyk // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 11-12, s. 1-7, tab. bibliogr. summ. Stosowanie metody techniki projekcyjnej „Chiński portret” na przykładzie badań migracyjnych.

 11. Public tributes imposed on age-related benefits – a comparative analysis / A. Kolek // Polityka Społeczna. – 2022, R. 49, nr 1 eng, s. 13-16, tab. bibliogr. summ. Daniny publiczne nakładane na świadczenia związane z wiekiem – analiza porównawcza.

 12. SI najpierw zabierze nam pracę / W. Kulecki // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 13, s. 58-60.
 13. Skutki kryzysu migracyjnego oraz sposoby ich łagodzenia na przykładzie wybranych miast aglomeracji śląskiej / D. Werczyńska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 156-168, tab. bibliogr. summ.
 14. Subjective assessments of life expectancy and longevity risk management / M. Szczepański, T. Brzęczek // Polityka Społeczna. – 2022, R. 49, nr 1 eng, s. 1-5, rys. bibliogr. summ. Subiektywna ocena zarządzania ryzykiem oczekiwanej długości życia i długowieczności’

 15. Świadectwo pracy – wybrane problemy / E. Kumor-Jezierska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 4, s. 433-444, bibliogr. summ.
 16. Uchodźcy z Ukrainy na powiatowym rynku pracy. Studium przypadku / M. Bieniek-Majka, U. Stupałkowska // Nierówności Społeczne a wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 169-182, rys. tab. bibliogr. summ.
 17. Wielowymiarowe spojrzenie na kompetencje: czyli multidyscyplinarność przeszłością dla zespołów i pracowników / D. Jurzysta // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 72-76, rys. tab.
 18. Zakaz dyskryminacji funkcjonariuszy ze względu na wiek: [artykuł orzeczniczy] / I. Florczak // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 63-66, summ.
 19. Zrozumienie czasu konsekwencją rozwoju teorii kapitału ludzkiego / M. Dobija // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 7-24, rys. tab. bibliogr. summ.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję