Jesteś tutaj: Strona główna

Kontakt GBPiZS

DZIAŁ ZBIORÓW PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat:
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

=> więcej

  
DZIAŁ ZBIORÓW DLA NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 7
00-216 Warszawa

kontakt: http://dzdn.pl/kontakt/

 

Szanowni Czytelnicy!
Przypominamy, iż w miesiącach lipiec i sierpień 2022 r. Nasza Biblioteka czynna jest od poniedziłku do piątku w godź.: 9.00 - 15.30.
WAŻNE: Dzień przed KAŻDĄ planowaną wizytą bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godź.: 9:00 - 15:30 pod tel. 537 838 509 lub e-mailem wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl
Przychodzisz do Biblioteki ? 👋
👉pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust😷
👉zdezynfekuj lub umyj ręce🤲🧼

Aktualności

 

Monotematyczne opracowania bibliograficzne i działalność informacyjna GBPiZS w fachowej prasie branżowej

 

 

Miło nam poinformować, że na łamach miesięcznika Bezpieczeństwo Pracy (2/2022), wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ukazał się niezwykle ciekawy artykuł pt.: „Tematyczne zestawienia piśmiennictwa jako źródło specjalistycznej wiedzy z zakresu bhp”, autorstwa Pań: Agnieszki Młodzkiej-Stybel i Anety Stańczak-Gąsiewskiej, w którym obok prezentacji dziedzinowych, bibliograficznych baz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i zestawień bibliograficznych tworzonych przez Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji CIOP-PIB, dokonano prezentacji m.in. monotematycznych opracowań bibliograficznych Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Analizy merytorycznej dokonano na przykładzie bibliografii „Bezpieczeństwo i higiena pracy: 2013-2018 (literatura polska w wyborze), wydanej w 2019 r., liczącej ponad 1750 pozycji piśmiennictwa. Ukazujące się corocznie bibliografie, w tym monotematyczne, opracowywane przez pracowników Ośrodka Informacji Naukowej GBPiZS, poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu m.in. organizacji pracy, zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, polityki społecznej i bhp. Oprócz piśmiennictwa polskiego zawierają także literaturę obcojęzyczną. W tekście podkreślono doniosłą rolę długiej tradycji wydawania opracowań z wąskiego obszaru tematycznego. Jak słusznie skonstatowały autorki artykułu, dzięki istniejącemu w naszej Bibliotece, nieprzerwanemu procesowi wydawniczemu, zapewniana jest ciągłość informacji na przestrzeni wielu dekad, a tworzone systematycznie zestawienia piśmiennictwa ułatwiają dostęp do wiarygodnej informacji dziedzinowej. Stale przybliżamy bowiem określoną tematykę wszystkim zainteresowanym i opracowujemy narzędzia źródłowe, ważne i pomocne przy zbieraniu literatury oraz jej wykorzystaniu w pracy naukowej i badawczej. Tworzenie nowych zakresów tematycznych podyktowane jest aktualnie poruszanymi problemami i kierunkami badań i odpowiada wskazaniom zgłaszanym przez naszych Czytelników i użytkowników. W tekście omówiono również zamieszczane cyklicznie na naszej stronie internetowej w wersji PDF, na bieżąco aktualizowane zestawienia bibliograficzne dotyczące: Covid-19, pracy zdalnej i hybrydowej, pracowniczych planów kapitałowych i tarczy antykryzysowej.

Autorkom artykułu składamy podziękowanie oraz wyrazy uznania za fachowe i rzetelne ujęcie tematyki dotyczącej działalności wydawniczo/informacyjnej naszej Biblioteki.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z omówionym artykułem i korzystania z naszych wydawnictw.

Strona internetowa Biblioteki: https://www.gbpizs.gov.pl/

Link do Katalogu Online: http://aleph.gbpizs.gov.pl/F

Link do Biblioteki Cyfrowej http://bc.gbpizs.gov.pl/dlibra

 

 

Google jest tak potężny, że „ukrywa” przed nami inne systemy wyszukiwania. Większość z nich po prostu nie wiemy, że istnieje.
Tymczasem wciąż istnieje mnóstwo świetnych wyszukiwarek, które specjalizują się w książkach, nauce i innych inteligentnych informacjach.
Zachowaj listę stron, o których być może nigdy nie słyszałeś.
www.refseek.com – wyszukiwarka zasobów akademickich. Ponad miliard źródeł: encyklopedie, monografie, czasopisma.
www.worldcat.org – poszukiwanie zawartości 20 tysięcy światowych bibliotek. Dowiecie się, gdzie znajduje się najbliższa rzadka książka, której potrzebujecie.
https://link.springer.com – dostęp do ponad 10 milionów dokumentów naukowych: książek, artykułów, zapisów badań.
www.bioline.org.br to biblioteka czasopism naukowych na temat bionauki publikowanych w krajach rozwijających się.
http://repec.org – wolontariusze ze 102 krajów zebrali prawie 4 miliony publikacji na temat ekonomii i nauk pokrewnych.
www.science.gov to amerykańska państwowa wyszukiwarka ponad 2200 stron naukowych. Ponad 200 milionów artykułów jest indeksowanych.
www.pdfdrive.com to największa strona do bezpłatnego pobrania książek w formacie PDF. Ogłoszono ponad 225 milionów nazwisk.
www.base-search.net to jedna z potężnych stron wyszukiwania tekstów badań akademickich. Ponad 100 milionów dokumentów naukowych, 70% z nich jest darmowych
 
 
 

Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbiorach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

Nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się publikacja pokonferencyjna, inauguracyjnej edycji z cyklu konferencji „Hinc omnia. Zbiory historyczne, artystyczne i specjalne w bibliotekach oraz innych instytucjach kultury”(zorganizowanej w 2017 roku przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie pod honorowym patronatem Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów – jako wydarzenie zamykające obchody Jubileuszu 200-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie), pod zbiorczym tytułem „Hinc Omnia. Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja” [Hinc Omnia. Nineteenth-Century Collections. Organisation, Terminology, Research Methodology, Conservation] pod redakcją dr Marty M. Kacprzak z Gabinetu Zbiorów XIX Wieku BUW i dr hab. Jolanty Talbierskiej, kierownik Gabinetu Rycin BUW. Artykuły w dwóch (polsko-angielskiej) lub trzech (polsko-angielsko-rosyjskiej) wersjach językowych poświęcone są problemom traktowania, ochrony, konserwacji, udostępniania, statusu i wartościowania estetycznego, terminologii oraz metodologii XIX-wiecznych kolekcji, m.in. artystycznych, muzycznych, rękopiśmiennych i specjalnych. Całość publikacji tworzą trzy zasadnicze działy, poświęcone problemom związanym z księgozbiorami historycznymi, zbiorami artystycznymi i konserwacją zbiorów specjalnych.

Jednocześnie, miło nam poinformować, że prezentowany tom, w części poświęconej księgozbiorom historycznym, zawiera artykuł autorstwa pracownic Ośrodka Informacji Naukowej GBPiZS, pt: „Kolekcja Komitetu Pracy i Płac w zbiorach Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Warszawie / The Collection of the Committee of Labour and Wages in the Central Library of Labour and Social Security in Warsaw”, opracowany na podstawie tekstu wystąpienia konferencyjnego. Dotyczy opisu cennych i ciekawych z historycznego punktu widzenia kolekcji druków bibliotecznych, skorelowanych z historią polskiego prawodawstwa, a także zagadnień związanych z proweniencją, konserwacją, cyfryzacją zbiorów oraz dziejami Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Warto nadmienić, że historyczne, dziwiętnastowieczne zbiory naszej Biblioteki, stanowią niezwykle bogaty i ciekawy zasób piśmiennictwa. Kolekcja KPiP, z pieczołowitością przechowywana w naszej placówce, jest doskonałym materiałem do prac badawczych z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza z obszaru problematyki prawno-historyczno-społecznej. Wchodzące w jej skład dzieła, stanowią też bogate i doskonałe źródło wiedzy dla naukowców i miłośników dawnych druków oraz poloników dziewiętnastowiecznych. Ponadto, systematycznie postępujący w naszej Bibliotece proces digitalizacji i tworzenia Biblioteki Cyfrowej przyczyni się z pewnością do zwiększenia zainteresowania cennym księgozbiorem i jego szerokiego wykorzystywania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania z nową, niezwykle ciekawą publikacją, a zwłaszcza z artykułem dotyczącym dziewiętnastowiecznej kolekcji naszej Biblioteki.

 

 

 

 

 

WSPOMNIENIE

 

 
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej, profesora nadzwyczajnego IPiSS

 

Pani Profesor była wybitnym autorytetem naukowym, autorką wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, wnikliwym badaczem i szanowanym ekspertem. Przez całe naukowe życie była związana z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie. Współpracowała także z Główną Biblioteką Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. W roku 2017 w serii Bibliografie osobowe, ukazała się, opracowana przez Ośrodek Informacji Naukowej Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Bibliografia prac prof. dr hab. Bożeny Balcerzak-Paradowskiej, obejmująca Jej dorobek naukowy za lata 1975-2016. Są wśród nich opracowania monograficzne, analizy, raporty, opracowania autorskie, liczne publikacje, w których Pani Profesor pełniła rolę redaktor naczelnej, a także wiele tekstów publikowanych w pracach zbiorowych. Zainteresowania badawcze Profesor Bożeny Balcerzak-Paradowskiej koncentrowały się m.in. na problemach szeroko pojętej polityki rodzinnej i jej powiązaniami z innymi obszarami polityki społecznej, a także kształtowaniu się rynku pracy, zatrudnieniu, przedsiębiorczości kobiet czy problemach równowagi praca-rodzina. Analiza tak bogatego dorobku naukowego uzmysławia nam, jak wielki wpływ na rozwój polityki rodzinnej miała aktywność naukowa Pani Profesor. Jej odejście jest dla Nas i dla świata nauki ogromną stratą.

 

 

Szanowni Państwo !

 

14 stycznia 2022 r. Główną Bibliotekę Pracy i Zabezpieczenia Społecznego odwiedził, w jej nowej siedzibie przy ul. Zabranieckiej 8L w Warszawie,  minister Paweł Wdówik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Gabinecie Dyrektora GBPiZS Pani Justyny Garbarczyk. W rozmowie, która dotyczyła istotnych dla Biblioteki spraw, oprócz Pana Ministra i Pani Dyrektor uczestniczyła także Pani Jolanta Złotowicz p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Zbiorów dla Niewidomych. Po oficjalnym spotkaniu, nastąpiła część już mniej formalna. Nasz Gość w towarzystwie Pani Dyrektor oraz innych uczestników spotkania zwiedził najważniejsze pomieszczenia Biblioteki: Wypożyczalnię, Czytelnię oraz Ośrodek Informacji Naukowej, a także Magazyn księgozbioru Biblioteki. Wizyta ministra Pawła Wdówika zakończyła się wspólną pamiątkową fotografią.

Na zdjęciu nr 1 po lewej stronie Pani Justyna Garbarczyk Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, w środku Pan Minister Paweł Wdówik z psem przewodnikiem, po prawej stronie Pani Jolanta Złotowicz p.o. Zastępcy Dyrektora Działu Zbiorów dla Niewidomych.

 

Na zdjęciu nr 2 po lewej stronie Pani Justyna Garbarczyk Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, w środku Pan Minister Paweł Wdówik z psem przewodnikiem, po prawej stronie Pani Jolanta Złotowicz p.o. Zastępcy Dyrektora Działu Zbiorów dla Niewidomych, pozostałe osoby to pracownicy Biblioteki.

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.Administrator Danych, Polityka Prywatności. Akceptuję