IMG 4626

"Right-to-Work Laws and tle Crumbling of American Public Health" - Deborah Wallace, Rodrick Wallace

 "Fundamental Labour Rights in China - Legal Implementation and Cultural Logic" - Ulla Liukkunen, Yifeng Chen

 

003

W dniu 3 lipca 2018 roku przedstawiciel Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego wziął udział w międzynarodowej konferencji "Delegowanie pracowników w kontekście przepisów o swobodzie przemieszczania się i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 50 lat rozporządzenia nr 1612/68" związanej z realizacją międzynarodowego projektu Free Movement of Workers and Social Security Coordination (MoveS), z udziałem polskiego eksperta krajowego, Pani Profesor Gertrudy Uścińskiej.

002

 "The Changing Japanese Labor Market. Theory and Evidence" - Akiomi Kitagawa, Souichi Ohta, Hiroshi Teruyama

"Inclusion and Exclusion in Europe. Migration, work and employment perspectives" - red. Olena Fedyuk, Paul Stewart

 

wakacyjne zmiany2

Informujemy Czytelników, że od 2 lipca do 17 sierpnia 2018 r. Wypożyczalnia - Czytelnia będzie czynna w godzinach od 10:00 do 13:00.

katalog

Filmoteka Narodowa - jeszcze pod nazwą Archiwum Filmowe w Warszawie - powstała 29 kwietnia 1955 r. Od początku istnienia jej celem jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w zakresie kinematografii. Opiera się ona głównie na archiwizacji i konserwacji taśm filmowych, ale nie tylko! Filmoteka prowadzi także szereg działań kulturalnych, a u jej boku działa Biblioteka Filmoteki Narodowej. Ma ona największy w Polsce zbiór wydawnictw polskich i zagranicznych poświęconych tematyce filmowej oraz mediom audiowizualnym. To prawie 30 000 tytułów książek i ponad 1 000 tytułów czasopism. 15 czerwca 2018 r. Dyrektor Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Justyna Garbarczyk na zaproszenie Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich miała możliwość ich obejrzenia. Zbiory udostępnione zostały zwiedzającym w ramach działań warszawskiego SBP mających na celu wzajemne poznawanie się bibliotek warszawskich oraz wymianę doświadczeń pomiędzy nimi.

IBS EC seminarium plakat czerwony 900x543

W dniu 18 czerwca 2018 Instytut Badań Strukturalnych zorganizował seminarium "Oblicza bezrobocia - bariery aktywizacji zawodowej i zatrudnienia". Jest to to temat niezmiernie ważny, gdyż pomimo sytuacji na polskim rynku pracy najlepszej od ponad dwóch dekad nieaktywnych zawodowo pozostaje ponad 6 milionów osób w wieku produkcyjnym. Na seminarium przedstawiono bariery zatrudnienia w Polsce i w całej Europie. W dyskusji panelowej dyskutowano o polityce społecznej mającej na celu zwiększenie aktywności zawodowej Polaków - z perspektywy administracji lokalnej i centralnej.

IMG 3545

 "Jakiej polityki rodzinnej potrzebuje Polska. Raport Instytutu Ordo luris"

"Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci"

 

nukat dyplom

Informujemy, że dwie pracownice naszej biblioteki, które w dniach od 26 lutego do 6 marca 2018 r. uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Centrum NUKAT, w wyniku zdanego egzaminu uzyskały certyfikat uprawniający do wprowadzania rekordów do Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT oraz szkolenia pracowników Głównej Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w zakresie tworzenia rekordów.