19/2024

Przegląd czasopism nr 19/2024

6 – 12 maja 2024 r.

 

 1. Are ageing Nordic welfare states sustainable? : an analysis of pension and care policies in Finland and Sweden / N. Väänänen // Ubezpieczenia Społeczne. – 2023, nr 3, s. 77-99.

Czy starzejące się państwa opiekuńcze w Skandynawii są zrównoważone? Analiza polityk emerytalnej i opiekuńczej w Finlandii i Szwecji.

 

 1. Association between brain fog, cardiac injury, and quality of life at work after hospitalization due to COVID-19 / Ż. Chatys-Bogacka, I. Mazurkiewicz, J. Słowik, A. Słowik, L. Drabik, M. Wnuk // Medycyna Pracy. – 2024, Vol. 75, nr 1, s. 3-17.

Związek między mgłą mózgową, uszkodzeniem serca i jakością życia w pracy po hospitalizacji z powodu Covid-19.

 

 1. Badania medycyny pracy pracowników ochrony / M. Paszkowska // Atest. – 2024, nr 3, s. 44-47.

 

 1. Bezpieczny dystans, czyli znaczenie pomiarów dobiegu dla bezpieczeństwa pracy / A. Oleśkiewicz // Atest. – 2024, nr 4, s. 16-20.

 

 1. Coraz więcej ciekawych ofert pracy dla zewnętrznych pracowników / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 104, 06.04, s. A16.

 

 1. Firmy IT najbardziej atrakcyjnym pracodawcą / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 105, 07.05, s. A16.

 

 1. Każdy wygrywa : dlaczego koncepcja win-win niezbędna w budowaniu nowoczesnych organizacji? / A. Włudarczyk // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 74-79.

 

 1. O substancjach reprotoksycznych w środowisku pracy / M. Pilewicz // Bezpieczeństwo Pracy . – 2024, nr 3, s. 29.

Omów. Obrad Rady Ochrony Pracy przy sejmie RP.

 

 1. Ochrona pracowników przed zwolnieniem z pracy // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, dodatek nr 4, 32 s.

 

 1. Podnoszenie kwalifikacji to co innego niż obowiązkowe szkolenia pracowników / R. Jaroszyński, B. Ostrowski // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 88, 07.05, s. B11.

 

 1. Ponad 4500 zł może wynieść płaca minimalna w 2025 r. / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 87, 06.05, s. B10.

 

 1. Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim; dyskryminacja w zatrudnieniu : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / komentarz M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2024, R. 21, nr 1, s. 40-45.

Wyrok SN z 23.5.2023 r., II PSKP 42/22, niepubl.

 

 1. PPK : To pracodawca decyduje o wysokości swojej wpłaty dodatkowej / M. Jankowska // Rzeczpospolita. – 2024, nr 107, 09.05, s. D4.

 

 1. Przyjmowanie aktów prawnych przez władze NSZZ „Solidarność” / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 18, s. 67.

 

 1. Przymus czy wizja korzyści ? : strategie ESG w polskich firmach / opracowanie EW // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 21-25.

 

 1. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2024 r. / komentarz J. Goliniewska // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, dodatek nr 4, 138 s.

 

 1. Różna praca, równa płaca : czy spłaszczenie poziomu płac może spowodować roszczenia o dyskryminację? / M. Krzyżowska // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 84-87.

 

 1. Spór o słuszne wynagrodzenie / J. Błeszyński // Rzeczpospolita. – 2024, nr 106, 08.05, s. D6-D7.

 

 1. Spóźniona dyscyplinarka może się obronić / T. Sancewicz // Rzeczpospolita. – 2024, nr 107, 09.05, s. D2.

 

 1. Wewnętrzna szkoła trenerów : jak zachęcić pracowników do dzielenia się wiedzą? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 80-83.

 

 1. Zmiana wymiaru zatrudnienia w trakcie nieprzerwanej niezdolności do pracy, wysokość podstawy zasiłku macierzyńskiego : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / komentarz M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2024, R. 21, nr 1, s. 53-56.

Wyrok SN z 9.05.2023 r., III USKP 71/22, niepubl.

 

 1. Znaczenie liczebności zakładowej organizacji związkowej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 17, s. 67.

 

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję