Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2022 » Czerwiec 2022

ZBIORY

 


Czerwiec 2022

 1. Coaching w poradnictwie zawodowym dla osób dorosłych / Łukasz Brzeziński. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022. – 449, [1] s.
  56156

 2. Cyfrowi ludzie : nasza czwarta rewolucja / Chris Skinner ; przekład Piotr Cypryański. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018. – 418 s.
  56102

 3. Dobrostan pracowników : koncepcje, zadania, wyniki badań / Joanna Tabor-Błażewicz. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2021. – 128, [1] s.
  56133

 4. Działania prospołeczne a troska o egzystencjonalny wymiar wolontariatu / Grzegorz Piekarski. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. – 358 s.
  56157

 5. Etyka, etyka prawa, etyka prawnicza / Sebastian Sykuna, Natasza Szutta, Jerzy Zajadło. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022. – XX, 104 s. – (Monografie Prawnicze).
  56129

 6. Etyka przywództwa / Jarosław Kucharski. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2021. – 460 s.
  56158

 7. Gotowość wobec technologii : konteksty, definicja i pomiar / Patrycja Rudnicka. – Wyd. I. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2021. – 207, [1] s.
  56103

 8. HR Business Partner : organizacja, kultura, społeczeństwo / Sławomir Winch. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2021. – 189, [4] s.
  56136

 9. Inkluzja społeczna osób wykluczonych / Mariola Szewczyk-Jarocka. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej, 2020. – 123 s.
  56159

 10. Kapitał społeczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstw / Andżelika Libertowska. – Poznań : PTE, 2020. – 241, [24] s.
  56138

 11. Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. : przepisy prawne funkcjonowania, tworzenie i likwidowanie, obowiązki i uprawnienia, ewidencje i dokumentacje, optymalizacja działania, gospodarka finansowa, ochrona danych osobowych (wg ustawy o KPZ oraz RODO) / Jan Trzciński, Jolanta Wyżychowska, Tomasz Gulla. – Wyd. V/2021. – Gdynia : Casco sp. z o.o., 2021. – 491, [2] s.
  56111

 12. Komunikacja w zarządzaniu : dialog czy konfrontacja? : między teorią a praktyką / Zygmunt Łukaszczyk, Aleksandra Kuzior. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2021. – 124, [2] s. – (Monografia – Politechnika Śląska ; 910).
  56160

 13. Kondycja psychiczna mieszkańców Polski : raport z badań „Kompleksowe badanie stanu zdrowia psychicznego społeczeństwa i jego uwarunkowań – EZOP II” / redakcja naukowa Jacek Moskalewicz i Jacek Wciórka. – Wyd. I. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2021. – 757 s.
  56149
 14. Metody i techniki pracy z osobami bezrobotnymi z niepełnosprawnościami z osobami z zaburzeniami psychicznymi / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2022. – 154 s. – (Engram).
  56239

 15. Metody i techniki pracy z osobami starszymi z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / redakcja naukowa Ewa Grudziewska ; autorzy Katarzyna Ziomek-Michalak, Arkadiusz Korycki. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2022. – 119, [2] s. – (Engram).
  56104

 16. Modele ochrony whistleblowera (sygnalisty) / Łucja Kobroń-Gąsiorowska. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2022. – XXXIII, [1], 267 s. – (Monografie Prawnicze).
  56128

 17. Obowiązek wykonywania pracy przez pracownika / Agnieszka Zwolińska. – Stan prawny na 31 grudnia 2021. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. – 246 s. – (Seria Monografie).
  56127

 18. Optimal labor income taxation in Poland / Maciej Dudek, Paweł Dudek, Konrad Walczyk. – Warsaw : Akademia Finansów i Biznesu Vistula, 2021. – 196 s. – (Monographs / Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie).
  56132

 19. Po pierwsze bezpieczeństwo, czyli BHP na nowo / Magdalena Kozłowska. – Gdynia : Novae Res, © 2022. – 141, [3] s.
  56140

 20. Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne / Małgorzata Golińska-Pieszyńska. – Wyd. II zmienione i poszerzone. – Warszawa : Poltext, 2022. – 255 s.
  56141

 21. Pomoc społeczna : idea – rozwój – instytucje / redakcja naukowa: Elżbieta Bojanowska, Krzysztof Chaczko, Jerzy Krzyszkowski, Ewelina Zdebska. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2022. – 534 s.
  56105

 22. Powrót do kwestii robotniczej : badania socjologiczne przeprowadzone w fabryce Peugeota w Sochaux-Montbéliard / Stéphane Beaud, Michel Pialoux ; przełożyła Katarzyna Marczewska ; redakcja naukowa Małgorzata Jacyno. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2022. – XXI, [1], 510, [2] s. – (Mutacje Kapitalizmu).
  56106

 23. Prawo podmiotowe w prawie pracy – a względem „kogo”? : spór o prawny charakter prawa pracy / Anna Musiała. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2022. – 196, [1] s.
  56142

 24. Predyktory uzależnienia od pracy pracowników korporacji / Katarzyna Nowosad. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2022. – 215 s.
  56107

 25. Predyspozycje do wykonywania pracy wysoko zrutynizowanej w organizacji / Wojciech Karczewski. – Wyd. I. – Warszawa : Poltext, 2022. – 188, [1] s.
  56108

 26. Proces integracji po transakcjach przejęć przedsiębiorstw : Aspekty organizacyjne i kadrowe / Anna Stankiewicz-Mróz. – Wyd. I. – Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021. – 452 s. – (Monografie Politechniki Łódzkiej).
  56143

 27. Skuteczne zarządzanie zespołem : jak uzyskać harmonię, zaufanie i widoczne efekty pracy w zespole / Stefano Mastrogiacomo, Alexander Osterwalder ; projekt graficzny Alan Smith, Trish Papadakos ; przekład Anna Zawiła, Tadeusz Zawiła. – Gliwice : Helion S. A., © 2022. – XIII, [10], 306 s.
  56148

 28. Style zarządzania : z pogranicza filozofii i nauk o zarządzaniu / Jan Boguski. – Warszawa : Wyższa Szkoła Menedżerska. Wydawnictwo im. Profesora Leszka J. Krzyżanowskiego, 2021. – 111 s.
  56144

 29. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Karolina Stopka. – Stan prawny na 1 lutego 2022 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. – 506, [1] s. – (Komentarze Praktyczne).
  56126

 30. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa : komentarz / Andrzej Radzisław, Renata Tonder. – Wyd. II, stan prawny: marzec 2022 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022. – XXIII, [1], 400 s. – (Ustawy w Praktyce).
  56131

 31. Współpraca instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny. T. 1, Lokalny system pomocy rodzinie / Helena Marzec, Michał Stolarczyk, Katarzyna Szymczyk. – Piotrków Trybunalski : Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Filia w Piotrkowie Trybunalskim, 2021. – 189 s.
  56109

 32. Wyzwania zarządcze dla małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce cyfrowej : zastosowanie systemów informatycznych w zarządzaniu projektami / Barbara Bojarska. – Wyd. I. – Warszawa : SGH Oficyna Wydawnicza, 2021. – 145 s.
  56145

 33. Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązania stosunku pracy / Justyna Tlatlik. – Stan prawny na 1 lutego 2022 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. – 215 s.
  56150

 34. Zarządzanie przedsiębiorstwem w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej : monografia / Redakcja naukowa Iwetta Budzik-Nowodzińska, Paweł Nowodziński ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021. – 185 s.
  56110

 35. Źródła bogactwa i biedy ludzi oraz ich zbiorowości : na nowo zanalizowane / Janusz A. Majcherek. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2022. – 177 s.
  56146
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję