INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 13/2023

 

27 marca – 02 kwietnia 2023 r.

 1. Benefity dla pracowników zyskują na znaczeniu / K. Kucharczyk // 2023, nr 76, 31.03, s. A20.
 2. Imigranci w usługach opiekuńczych – charakter zjawiska i wyzwania w kontekście starzenia się ludności (przykład województwa opolskiego) / S. Kubiciel-Lodzińska, B. Solga // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 11-12, s. 15-25, tab. wykr. bibliogr. summ.
 3. Inflacja wyzwaniem dla pracodawców / K. Kucharczyk // Rzeczpospolita. – 2023, nr 76, 31.03, s. A22.
 4. Jak zorganizować pracę zdalną na nowo / I. Jaroszewska-Ignatowska // Rzeczpospolita. – 2023, nr 73, 28.03, s. F3.
 5. Koniec z dysproporcją w pensjach kobiet i mężczyzn / P. Szewioła// Rzeczpospolita. – 2023, nr 76, 31.03, s. A9.
 6. Malejący wpływ pandemii na emeryturę / P. Szewioła // Rzeczpospolita. – 2023, nr 73, 28.03 s. A12.
 7. Nie każdy wniosek o pracę zdalną wiąże pracodawcę / K. Leja // Rzeczpospolita. – 2023, nr 75, 30.03, s. D2.
 8. Ograniczenia barometru zawodów w diagnozowaniu rynku pracy / R. Rogowski // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 11-12, s. 25-33, tab. bibliogr. summ.
 9. Poczucie obciążenia pracą pracowników socjalnych w czasie pandemii / A. Kanios, A. Herman // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 11-12, s. 7-15, tab. bibliogr. summ.
 10. Polacy nie chcą wracać do biur / K. Kucharczyk // Rzeczpospolita. – 2023, nr 76, 31.03, s. A19.
 11. Polityka, wzrost i nierówności w Chinach od 1949 roku. Próba oceny / M. Zaremba // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 38-64, rys. tab. bibliogr. summ.
 12. PPK i jeszcze niższa pensja / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 75, 30.03, s. 12.
 13. Praca zdalna: skrupulatne rachunki w obawie przed ZUS i US / S. Paruch, P. Sych // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 63, 30.03, s. C1.
 14. Pracownik gotowy do zmiany / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 72, 27.03, s. A19.
 15. Retirees’ subjective assessment of their post-retirement financial positions in the light of existing standard of individual replacement rate / A. Bielawska, A. Kozłowski // Polityka Społeczna. – 2023, R. 49, nr 1 eng, s. 26-30, rys. tab. bibliogr. summ. Subiektywna ocena sytuacji finansowej emerytów po przejściu na emeryturę w świetle obowiązującego standardu indywidualnej stopy zastąpienia.

 16. Termodynamiczne ujęcie teorii godziwego wynagradzania / J. Renkas // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 25-37, tab. bibliogr. summ.
 17. The determinants of the women’s pension gap and the knowledge of the structure of the polish pension system in the light of the survey research / E. Poprawska, I. Kwiecień, A. Jędrzychowska // Polityka Społeczna. – 2022, R. 49, nr 1 eng, s. 5-12, tab. bibliogr. summ. Determinanty luki emerytalnej kobiet a znajomość struktury polskiego systemu emerytalnego w świetle badań ankietowych.

 18. The effect of demographic, contextual and individual work-related factors on the formation of psychological contract in BSS organizations / A. Rogozińska-Pawełczyk, M. Buchali // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 10, s. 19-30, tab. bibliogr. summ. Wpływ czynników demograficznych, kontekstowych i indywidualnych związanych z pracą na kształtowanie kontraktu psychologicznego w organizacjach BSS.

 19. Wpływ pandemii COVID-19 na poziom wykluczenia finansowego mieszkańców południowo-wschodniego regionu Polski / M. Wiercioch, H. Buk // Nierówności Społeczne a wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 80-95, rys. tab. bibliogr. summ.
 20. Z wnioskiem o emeryturę najlepiej poczekać do lipca / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 61, 28.03, s. B11.
 21. Zawodność państwa we współczesnej polityce społecznej / S. Kamiński // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 10, s. 1-7, bibliogr. summ.
 22. Zróżnicowanie wynagrodzeń między sekcjami PKD w województwie świętokrzyskim / P. Antoszak // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 65-79, tab. bibliogr. summ.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję