Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2019 » Marzec 2019

ZBIORY

Marzec 2019

Wykaz nabytków książkowych

 1. Aksjologiczne podstawy prawa pracy : zarys problematyki / Teresa Liszcz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. – 285 s.

                  54856

 

 1. Awans zawodowy i zatrudnianie nauczycieli : wzorcowa dokumentacja z uwagami wyjaśniającymi : (z suplementem elektronicznym) / Ewa Góra, Renata Mroczkowska. – Stan prawny z dnia 26 lipca 2018 r. – Gdańsk : ODDK, 2018. – 226 s.

                  54857

 

 1. Bezpiecznie od początku : o bezpieczeństwie, pracy i człowieku, czyli młodzi behapowcy w XXI wieku / Agnieszka Szczygielska. – 2 wyd. – Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2018. – 113 s.

                  54873

 

 1. Bezrobocie, bezrobotny, praca socjalna / Ewa Flaszyńska. – Warszawa : Difin, 2019. – 133, [2] s. – (Engram).

                  54858

 

 1. Dobry zawód : analiza stanowisk pracy w subregionie białostockim / oprac. nauk. Bogusław Plawgo. – Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2018. – 77 s.

                  2467/A

 

 1. Dobry zawód : analiza stanowisk pracy w subregionie bielskim / oprac. nauk. Bogusław Plawgo. – Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2018. – 75 s.

                  2470/A

 

 1. Dobry zawód : analiza stanowisk pracy w subregionie łomżyńskim / oprac. nauk. Bogusław Plawgo. – Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2018. – 77 s.

                  2469/A

 

 1. Dobry zawód : analiza stanowisk pracy w subregionie suwalskim / oprac. nauk. Bogusław Plawgo. – Białystok : Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, 2018. – 77 s.

                  2468/A

 

 1. Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w firmie : rezultaty przede wszystkim / Małgorzata Mitoraj-Jaroszek. – Gliwice : Helion, 2019. – 280 s.

                  54860

 

 1. Ekonomiczno-społeczne wymiary studenckiej przedsiębiorczości / Wioletta Bieńkowska-Gołasa. – Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2018. – 126 s.

                  54876

 

 1. High-skilled migration to the United States and its economic consequences / edited by Gordon H. Hanson, William R. Kerr, Sarah Turner. – Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2018. – VIII, 247 s. – (National Bureau of Economic Research),

                  54853

 

 1. Informacja o funkcjonowaniu spółdzielni socjalnych działających na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za okres 2016-2017 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Warszawa, 2018. – 94 s. – (Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej).

                  54851

                  54852

 

 1. Integracja podejść metodologicznych w badaniach marketingu / Paweł Chlipała. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. – 225 s. – (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 256).

                  54849

 

 1. Koncepcja oceny sprawności zarządzania jakością w przedsiębiorstwie / Sławomir Wawak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2018. – 270 s. – (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 255).

                  54848

 

 1. Lista płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytania / pod red. Mariusza Pigulskiego. – 6. wydanie, stan prawny: styczeń 2019. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. – XXI, [1], 456 s. – (Prawo w Praktyce : kadry i płace).

                  54855

 

 1. Menedżer kontra lider czyli o świadomym rozwoju zawodowym / Grzegorz Filipowicz. – Warszawa : INFOR PL, 2018. – 195, [1] s. – (Personel & Zarządzanie).

                  54862

 

 1. Menedżerowie czy przywódcy : studium teoretyczno-empiryczne / Anna Baczyńska. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018. – 284 s.

                  54861

 

 1. Od kierownika do menedżera : awans wiedzy i profesjonalizmu / Czesław Kulesza. – Warszawa : Ementon, 2018. – 165 s.

               54863

 

 1. Optymalizacja użyteczności kapitału ludzkiego : perspektywa przedsiębiorstwa / Łukasz Sienkiewicz. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2018. – 371 s.

               54872

 

 1. Płace od A do Z w 2019 / Monika Cieślak. – Stan prawny: 15 stycznia 2019 r. – Warszawa : HR Services Monika Cieślak, [2019]. – 1101 s. – (Od A do Z).

               54864

 

 1. Polityka społeczna / red. nauk. Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina. – Wyd. 2, rozsz. – Warszawa : PWN, 2018. – 668 s.

               54865

 

 1. Powołanie jako imperatyw zawodowy : etos polskich pielęgniarek w badaniach socjologicznych / red. nauk. Jolanta Łodzińska, Sławomir H. Zaręba, Marcin Zarzecki. – Warszawa : Kontrast, 2017. – 251 s.

               54875

 

 1. Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. T. 3 / red. Elżbieta Bojanowska, Martyna Kawińska. – Warszawa : Kontrast, 2017. – 241 s.

               53509

 

 1. Procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy / Łukasz Paroń. – Stan prawny: 26 listopada 2018 r. – Wrocław : PRESSCOM, 2019. – 234 s. – (Biblioteka Kadry i Płace).

               54866

 

 1. Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka : przesłanki, cele, narzędzia, praca socjalna / Zbigniew Woźniak. – Warszawa : Difin, 2019. – 340 s. – (Biblioteka Pracy Socjalnej).

               54867

 

 1. Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców : analiza socjologiczna / Waldemar Dymarczyk. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 234 s.

               54868

 

 1. Przewodnik po dialogu społecznym / Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska, Mateusz Szymański. – Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, 2018. – 184 s.

               2471/A

 

 1. Rada Dialogu Społecznego – trzeci rok pod przewodnictwem strony rządowej / Anna Grabowska. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2018. – 61 s.

               2472/A

 

 1. Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku / Państwowa Inspekcja Pracy. – Warszawa : PIP, 2018. – 1 dysk optyczny (CD-ROM).

               47/CD

 

 1. Unia Europejska : istota, szanse, wyzwania / red. nauk. Ewa Latoszek [i in.] – Warszawa : CeDeWu, 2018. – 361 s. – (Akademia Młodego Europejczyka ; 2).

               54850

 

 1. Urlop wypoczynkowy jako instrument realizacji prawa pracownika do odpoczynku / Monika Nowak. – Stan prawny na dzień 30.09.2017 r. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. – 384, [1] s. – (Prawo).

               54869

 

 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1205) / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. – Stan prawny na dzień 31 marca 2018 r. – Warszawa : MRPiPS, 2018. – 24 s. – (Biblioteka Ekonomii Społecznej i Solidarnej).

               2463/A

               2464/A

 

 1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika : postępowanie mandatowe : komentarz do art. 281-283 KP i art. 17, 95-102a KPW / Sebastian Kowalski. – Stan prawny: 1.10.2018 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. – XXIII, [1], 179 s. – (Krótkie Komentarze Becka).

               54870

 

 1. Zamożność dochodowa gospodarstw domowych : determinanty, dynamika, zróżnicowanie przestrzenne / Anna Sączewska-Piotrowska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2018. – 204 s. – (Praca Naukowa).

               54871

 

 1. Zarządzanie wiekiem : promowanie aktywności zawodowej osób 50+ : przykłady dobrych praktyk / Katarzyna Hildt-Ciupińska, Joanna Bugajska. – 2. wyd. – Warszawa : Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, 2018. – 31 s.

               54874

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję