8/2024

Przegląd czasopism nr 8/2024

 

 

19 – 25 lutego 2024 r.

 

 1. Accidents rate of the Polish State Fire Service officers during service in the years 2015-2022 / Ł. Dudziński, Ł. Czyżewski, T. Kubiak, T. Milczarczyk // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 6, s. 469-477.

Wypadkowość funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w czasie służby w latach 2015-2022.

 

 1. Biometria w miejscu pracy : na co pozwalają przepisy / A. Majewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 38, 22.02, s. C1.

 

 1. Celowe użycie szkodliwych czynników biologicznych w procesach pracy w Polsce na podstawie Krajowego Rejestru Czynników Biologicznych / A. Kozajda, E. Miśkiewicz // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 6, s. 501-511.

 

 1. Doświadczenia, które wyzwalają energię / M. Maroń. – Cz. 1-2 // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 1, s. 68-72 ; nr 2, s. 70-74.

Cz. 1. Ile kosztuje firmę brak zaangażowanie pracowników? ; Cz. 2. Czy wiesz, co serwujesz swoim pracownikom?.

 

 1. Elektrolizowana woda oksydacyjna (EOW) – skuteczna i bezpieczna broń w walce z drobnoustrojami / M. Cyprowski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 1, s. 10-12.

 

 1. From negative to positive effects of secondary exposure to trauma – the mediating role of cognitive coping strategies / N. Ogińska-Bulik, P. Michalska, Z. Juczyński // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 6, s. 449-460.

Od negatywnych do pozytywnych skutków wtórnego narażenia na traumę – mediacyjna rola poznawczych strategii radzenia sobie.

 

 1. Fundusz socjalny – także dla pracującego emeryta / M. Culepa // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 38, 22.02, s. B9.

 

 1. Household saving motives and socio-demographic factors / A. M. Korzeniowska, P. Ulman // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2023, R. 85, z. 4, s. 177-197.

Oszczędzanie a cechy społeczno-demograficzne gospodarstw domowych.

 

 1. Is the silver generations still on the labour market or already inactive? The situation of the elderly on the Polish labour market / M. Knapińska // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2023, R. 85, z. 4, s. 199-219.

Czy srebrne pokolenie jest w ciąż na rynku pracy czy już w bierności zawodowej?. Uwarunkowania sytuacji osób starszych na polskim rynku pracy.

 

 1. Jak dni zwolnienia z powodu siły wyższej wpływają na zasiłek / I. Nowacka // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 38, 22.02, s. D1, D3.

 

 1. Jak tworzyć regulamin wynagradzania w firmie? / Cz. 1-2 // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 1, s. 84-87 ; nr 2, s. 86-89.

Cz. 1. Zasady i dla pracodawcy, i dla pracownika ; Cz. 2. Warunki wypłaty.

 

 1. Kiedy nadejdzie hossa? : sytuacja kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek giełdowych / opr. EW // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 2, s. 18-22.

 

 1. Mobbing w miejscu pracy – jak sobie radzić z przemocą i nękaniem / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 41, 19.02, s. A19.

 

 1. Moment nabycia osobowości prawnej przez jednostki wewnętrzne NSZZ „Solidarność” / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 6, s. 67.

 

 1. Pracodawca nie musi automatycznie akceptować wniosku rodzica o obniżenie etatu / M. Nagórek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 38, 22.02, s. C2-C3.

 

 1. Profilowanie kryminalne jako nowoczesna i skuteczna technika zwalczania przestępczości i sposób poszerzenia kompetencji pracowników zatrudnionych w organach ścigania i w wymiarze sprawiedliwości / A. Łozińska-Piekarska, T. Dąbrowski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2023, nr 3, s. 123-138.

 

 1. Programy aktywności fizycznej sposobem na poprawę zdrowia pracowników i wydłużenie aktywności zawodowej / S. Sumińska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 1, s. 7-9.

 

 1. Rola pracownika nadal kluczowa : jak automatyzacja i cyfryzacja wpłyną na kompetencje i zatrudnienie w branży produkcyjnej? / opr. EW // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 2, s. 24-29.

 

 1. Sądy pracy zalane pozwami / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 36, 20.02, s. B10.

 

 1. Zarządzanie (z) poczuciem humoru : czyli jak wykorzystać dowcip w budowaniu relacji i atmosfery w zespole? / Ł. Radzikowski // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 2, s. 52-55.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.p

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję