6/2024

Przegląd czasopism nr 6/2024

 

 

5 – 11 lutego 2024 r.

 

 1. Badania kandydatów na sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych i komorników sądowych // Atest. – 2024, nr 1, s. 4-7.

 

 1. Czas na ulgi dla mniejszych firm. Domagają się jednej daniny / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 28, 08.02, s. B8.

 

 1. Elastyczność w formach zatrudnienia jest ograniczona / U. Graetzer // Rzeczpospolita. – 2024, nr 32, 08.02, s. D4.

 

 1. Emerytury stażowe – większość na „tak”, ale pieniędzy nie ma / P. Otto // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 28, 08.02, s. B1.

 

 1. Luka płacowa coraz bliżej likwidacji / A. Pisarek, K. Pomarańska // Rzeczpospolita. – 2024, nr 32, 08.02, s. D3.

 

 1. Małe firmy w opałach / J. Osowski // Gazeta Wyborcza. – 2024, nr 32, 08.02, s. 2.

 

 1. Nowelizacja rozporządzenia ws. Bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe / P. Wąż // Atest. – 2024, nr 1, s. 7-9.

 

 1. Nurses’ intention to leave their jobs in relations to work environment factors in Polish hospitals : Cross-sectional study / I. Malinowska-Lipień, T. Gabryś, M. Kózka, A. Gniadek, T. Brzostek // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 5, s. 377-387.

Zamiar odejścia pielęgniarek z pracy a czynniki środowiska pracy w polskich szpitalach : badanie przekrojowe.

 

 1. Polska adaptacja i walidacja Kwestionariusza indywidualnej wydajności w pracy (IWPQ) / A. M. Jasiński, R. Derbis, L. Koopmans // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 5, s. 389-398.

 

 1. Pozorna likwidacja stanowiska pracy nie obroni się w sądzie / R. Sadlik // Rzeczpospolita. – 2024, nr 32, 08.02, s. D2.

 

 1. Przedmioty niebezpieczne – w tym wybuchowe – w złomie metali / A. Ciesielska // Atest. – 2024, nr 1, s. 14-17.

 

 1. Recognition COVID-19 as an occupational disease in Poland – definitione, criteria and recommendation / M. Wiszniewska, M. Rybacki, A. Lipińska-Ojrzanowska, M. Szkiela, J. Walusiak-Skorupa // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 5, s. 435-442.

Uznanie COVID-19 za chorobę zawodową w Polsce – definicja, kryteria i rekomendacje.

 

 1. Relaxation and strain among emergency medical service personel and emergency control center dispatchers during the first two waves of the SARS-CoV-2 pandemic / H. Schumann, I. Böckelmann, B. Thielmann // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 5, s. 353-362.

Relaks i napięcie wśród personelu ratownictwa medycznego i dyspozytorów ośrodków dowodzenia w czasie pierwszych dwóch fal pandemii SARS-CoV-2.

 

 1. Socio-demographic characteristics and the position of people with disabilities in the labour market in Poland in 2015-2022 / L. Lucharski, E. Kwiatkowski // Praca i Zabezpieczenia Społecznego. – 2023, nr 11, s. 26-39.

Charakterystyka społeczno-demograficzna i pozycja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w latach 2015-2022.

 

 1. Wpływ infradźwięków i hałasu niskoczęstotliwościowego na zdrowie i samopoczucie człowieka / M. Pawlaczyk-Łuszczyńska, A. Dudarewicz, i. Myshchenko, A. Bortkiewicz. – Cz. 1-2 // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 4, s. 317-332 ; Vol. 74, nr 5, s. 409-423.

Cz. 1 : Przegląd badań eksperymentalnych. Cz. 2 : Przegląd badań epidemiologicznych.

 

 1. Wraz ze sztuczną inteligencją nowe obowiązki pracodawców / J. Stroińska, E. Czajkowski // Rzeczpospolita. – 2024, nr 32, 08.02, s. D6-D7.

 

 1. Wycofanie zaświadczenia A1 : (orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości) / E. Skibińska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 56-60.

Wyrok TS z 16.11.2023 r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, C422/22.

 

 1. Wynagrodzenie pracownika niedopuszczonego do pracy mimo prawomocnego wyroku o przywrócenie go do pracy : (orzecznictwo / komentarz E. Przedwojska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 4, s. 40-42.

Wyrok SN z 21.3.2023 r., I PSKP 10/22, niepubl.

 

Wypalenie zawodowe – zjawisko związane ze środowiskiem pracy : jak rozpoznać i jak przeciwdziałać / A. Warchał // Atest. – 2024, nr 1, s. 10-12

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję