24/2023

Przegląd czasopism nr 24/2023

 

12  – 18 czerwca 2023 r.

 1. Autonomiczna i jednolita definicja przemocy i molestowania w świetle nowych rozwiązań przyjętych w Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 190 / M. Tomaszewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 4, s. 3-11.
 2. Budżetówka dostanie dodatki / A. Radwan // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 113, 14.06, s. B1.
 3. Decyzje w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi a kapitał erotyczny kandydatów i pracowników / K. Wojtaszczyk, M. Syper-Jędrzejak // Przegląd Socjologiczny. – 2022, T. 71, nr 1, s. 33-59.
 4. Edukacja medyczna i jej wpływ na kształtowanie profesjonalizmu lekarskiego i zaufania do profesji lekarskiej / P. Przyłęcki // Przegląd Socjologiczny. – 2022, T. 71, nr 2, s. 141-167.
 5. Emerytury stażowe to uzależnienie od państwa / A. Fandrejewska // 2023, nr 135, 13.06, s. A15.
 6. In-work poverty: a multi-layered problem across European Union countries / M. Tomaszewska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 3, s. 341-349. Ubóstwo pracujących: wielowarstwowy problem w krajach Unii Europejskiej.

 7. Kobiety i wspólnota wyobrażona: wybrane wzory praktykowania płci w organizacjach narodowych / J. Baran // Przegląd Socjologiczny. – 2022, T. 71, nr 1, s. 127-152.
 8. Koncepcja systemu informacji o bezpieczeństwie i zdrowiu w miejscu pracy / J. Auksztol // Wiadomości Statystyczne. – 2023, R. 67, nr 3, s. 44-60.
 9. Niepełnoetatowcy z wyższą emeryturą? To zależy od TK / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 113, 14.06, s. B10.
 10. Ocena konkurencyjności przedsiębiorstw rolnych / A. Kagan // Wiadomości Statystyczne. – 2023, R. 67, nr 4, s. 13-34.
 11. Od 17 maja 2023 r. obowiązują zmiany w dokumentacji pracowniczej / M. Sybilska-Bonicka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 11, s. 9-10.
 12. Polska jest wzorem „bezpiecznej przystani” / W. Kulecki // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 22, s. 28-29.
 13. Prawne aspekty zabezpieczenia opiekunów niesamodzielnych osób starszych / A. Szafranek // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 4, s. 46-51.
 14. Profesjonalizacja firm rodzinnych / G. Marciniak – Cz. 1-3 // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 44-48 ; nr 5, s. 45-51 ; nr 6, s. 52-57. Cz. 1: Misja specjalna dla HR-owca ; Cz. 2: Jak pozyskać z rynku kandydata na CEO? ; Cz. 3: Narzędzia wzmacniające warsztat menedżera w firmie rodzinnej.

 15. Przepisy o 14. emeryturze wątpliwe konstytucyjnie / P. Szewioła // Rzeczpospolita. – 2023, nr 136, 14.06, s. A11.
 16. Przesłanki mobbingu – najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego: [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 4, s. 52-54.
 17. Rządowa propozycja płacy minimalnej w 2024 r. to minimum / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 113, 14.06, s. B11.
 18. Święto przypadające w innym dniu niż niedziela / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 22, s. 67.
 19. Wpływ reformy zbiorowego prawa pracy na praktykę funkcjonowania związków zawodowych / J. Szmit // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 4, s. 407-415.
 20. Zanurzeni w biznesie: jaki jest poziom dojrzałości funkcji personalnej w firmach? // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 6, s. 18-23.
 21. Zdrowie a samotność i osamotnienie migrantów zarobkowych / A. Pawlak-Kałuzińska // Przegląd Socjologiczny. – 2022, T. 71, nr 2, s. 9-34.
 22. Zmiany dotyczące urlopu rodzicielskiego / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 21, s. 63.
 23. Zmiany w urlopach rodzicielskich od 26 kwietnia 2023 r. – wymiar, zasady udzielania, ustalanie prawa do zasiłku / E. Kowszun // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 11, s. 11-16.
 24. Związek zawodowy dużo może / T. Wójcik // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 21, s. 18-21.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję