INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 15/2023

 

10 – 16 kwietnia 2023 r.

 1. Będzie urlop opiekuńczy, ale bez zasiłku / A. Kwiatkowska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 72, 13.04, s. D1.
 2. Career mobility w trudnej zmianie: wady i zalety wewnątrz firmowej retencji pracowników / A. Jagiełka // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 66-71, rys.
 3. Co zmieni dyrektywa work-life balance / P. Kryczek // 2023, nr 84, 11.04, s. F4-F5.
 4. Differentia mieszkalnictwa w Polsce na arenie międzynarodowej / K. Nowak // Wiadomości Statystyczne. – 2023, R. 67, nr 2, s. 16-38, tab. wykr. bibliogr. summ.
 5. Emerytura nie przeszkadza w dalszej pracy. Renta już tak / P. Szewioła // Rzeczpospolita. – 2023, nr 86, 13.04, s. A11.
 6. Mediacja w sprawach o mobbing i jej konsekwencje w sferze prawno-psychologicznej / M. Sieklicka // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 16-25, tab. wykr. summ.
 7. Nieważność postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych a zachowanie standardu należytej obsady sądu (art. 379 pkt. 4 k.p.c.) – najnowsze orzecznictwo: [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 1, s. 62-65, bibliogr. summ.
 8. Polecenie pracy zdalnej zatrudniony może zablokować / A. Majewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 72, 13.04, s. C1.
 9. Posłuchaj uważnie: hałas szkodzi / P. Górski // Atest. – 2023, nr 3, s. 14-18.
 10. Pozorność nawiązania stosunku pracy z kobietą w ciąży a prawo do krótkoterminowych świadczeń z ubezpieczenia społecznego / M. Rylski. Cz. 1-2 // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 1, s. 12-23, bibliogr. summ.; nr 2, s. 7-21, bibliogr. summ.
 11. Pracownicy jeszcze mają czas na ustalenie zasad pracy zdalnej / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 71, 12.04, s. B11.
 12. Prawo do urlopu za czas pozostawania bez pracy – polskie regulacje i praktyka sądowa a prawo unijne i orzecznictwo TSUE – rozważania na kanwie wyroku TSUE z dnia 25 czerwca 2020 roku w połączonych sprawach C-762/18 i C-37/19 / A. Frączak-Dudek // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 1, s. 11-23, bibliogr. summ.
 13. Solidarność ocenia zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o sporach zbiorowych pracy / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 13, s. 64-65.
 14. W poszukiwaniu prawnej konstrukcji dla zakładu pracy jako wspólnoty ludzi. Koncepcja Arkadiusza Sobczyka traktowania zakładu pracy jako zakładu administracyjnego / A. Musiała // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 1, s. 25-37, bibliogr. summ.
 15. Wstęp do zagadnienia godności osobowej człowieka pracującego / D. Radny // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 1, s. 4-11, bibliogr. summ.
 16. Wygaśnięcia mandatu członka danej władzy w NSZZ „Solidarność” / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 12, s. 67.
 17. Wynagradzanie pracowników socjalnych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej / D. Moroń // Praca i Zabezpieczenie społeczne. – 2023, nr 1, s. 42-53, tab. wykr. bibliogr. summ.
 18. Z pola walki do gospodarki: jak osiągnąć cele biznesowe, wykorzystując strategie działań sił specjalnych? / P. Kolmas // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 49-53.
 19. Zakład pracy jako byt intersubiektywny (wspólnota wyobrażona) / J. Żołyński, // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 1, s. 39-49, bibliogr. summ.
 20. Zapracowany jak urzędnik. Praca po godzinach staje się normą / A. Radwan // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 70, 11.04, s. B9.
 21. Zwrot nienależnie pobranego zasiłku chorobowego / R. Sadlik // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 34-37, summ.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję