INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 4/2023

 

 23 – 29 stycznia 2023 r.

 1. Aktywna postawa lekarza versus inercja pacjenta: wykrycie przewlekłej białaczki szpikowej podczas badań okresowych / A. Marcinkiewicz // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 6, s. 485-490, bibliogr. summ.
 2. Dodatkowe dni wolne pracowników prawosławnych / M. Podsiedlik // – 2023, nr 1, s. 35-38.
 3. Jak uwzględnić w zasiłku nagrodę roczną, gdy zmieniono wymiar czasu pracy / I. Nowacka // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 18, 26.01, s. D3.
 4. Jaki jest następny ruch?: trzy narzędzia arcymistrza szachowego, które można wykorzystać w podejmowaniu decyzji / M. Kanarkiewicz  // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 1, s. 48-52.
 5. Kolejne zmiany w Kodeksie pracy / T. Wójcik // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 4, s. 30-32.
 6. Kontrolą trzeźwości można objąć całą załogę / Ł. Kuczkowski, M. Czekanowicz // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 18, 26.01, s. C1.
 7. Najczęstsze przyczyny naruszeń ochrony danych osobowych / A. Dąbrowska-Lipka // Rzeczpospolita. – 2023, nr 22, 27.01, s. D5.
 8. Niepełnosprawni mogą stracić uprawnienia / K. Wójcik // Rzeczpospolita. – 2023, nr 22, 27.01, s. A12.
 9. Nowe polskie wersje norm dotyczących środków ochrony indywidualnej / W. Łabanowski // Atest. – 2023, nr 1, s. 25.
 10. Ocena jakości akustycznej pomieszczeń biurowych typu open space z uwzględnieniem normy ISO 22955: 2021 / W. Mikulski // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr 12, s. 22-27, tab. bibliogr. summ.
 11. Podręcznik „Bezpieczeństwo i higiena pracy” / B. Bieś // Atest. – 2023, nr 1, s. 30-31.
 12. Praca z domu na ustalonych zasadach / D. Knapik // Rzeczpospolita. – 2023, nr 22, 27.01, s. A1.
 13. Pracodawcy boją się badać jawnie nietrzeźwych / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 18, 28.01, s. B8.
 14. Projekt nowej ustawy o sporach zbiorowych. Analiza krytyczna / K. Walczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 11, s. 3-11, bibliogr. summ.
 15. Reorientacja struktur modeli biznesu przedsiębiorstw wysokiego wzrostu w czasie pandemii COVID-19 / M. Grabowska, Iwona Otola // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 7, s. 3-10, tab. bibliogr. summ.
 16. Równoważny system czasu pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 4, s. 67.
 17. Serwis internetowy BEZPIECZNIEJ jako narzędzie wspierające profilaktykę zagrożeń czynnikami fizycznymi / L. Morzyński // Bezpieczeństwo Pracy. – 2022, nr. 12, s. 12-14, rys.
 18. Skała, która pęka: czy można poskromić własne słabości? / A. Kowalczyk-Kroenke // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 1, s. 26-31.
 19. Tworząc regulamin pracy zdalnej warto wyjść poza minimum / S. Paruch, K. Polewka-Włoch, J. Kołodziejska // Rzeczpospolita. – 2023, nr 21, 26.01, s. D3.
 20. Ukraiński biznes pomaga gospodarce / W. Kulecki // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 4, s. 40-41.
 21. Urlop adopcyjny na nowych zasadach / N. Wołkowycka // Rzeczpospolita. – 2023, nr 21, 26.01, s. D1.
 22. Urlop na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego, komorniczego, notarialnego i radcowskiego oraz na czas trwania takiego egzaminu / A. Bojarski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 11, s. 48-55, bibliogr. summ.
 23. Wybrane problemy prawne ochrony danych osobowych uczestników wewnątrzzakładowych postępowań antymobbingowych / M. Rycak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 11, s. 38-47 bibliogr. summ.
 24. Wyniki analizy bibliometrycznej w badaniu poznawczych aspektów hiperautomacji / B. Niedzielski, P. Buła // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 7, s. 20-31, rys. tab. bibliogr. summ.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję