INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 18/2023

 

01 – 07 maja 2023 r.

 1. Cyfrowy detoks: dlaczego świat technologii nie zawsze jest dobry dla pracowników? / D. Dublanka // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 40-43.
 2. Cywilnoprawna ochrona dobrego imienia organizacji pozarządowej jako dobra osobistego / A. Malicki // Trzeci Sektor. – 2022, nr 3-4, s. 102-115.
 3. Długiego wniosku o urlop rodzicielski już nie ma. Płatnik może mieć problem / J. Śliwińska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 85, 04.05, s. D1-D2.
 4. Elastyczna organizacja pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 15, s. 71.
 5. Jaki wpływ na gospodarkę gig economy będzie miał wyrok Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii, uznający kierowców Ubera za pracowników? / M. Zakrzewska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 233-249.
 6. Kierowanie pracowników tymczasowych do pracy o nie tymczasowym charakterze. O potrzebie redefiniowania modelu pracy tymczasowej / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie społeczne. – 2023, nr 2, s. 1-6.
 7. Kierunki rozwoju odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia / A. Dąbrowska, M. Kobus // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 3, s. 10-14.
 8. Kontrola trzeźwości pracownika przez pracodawcę – co wprowadza nowe rozporządzenie / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 7, s. 11-12.
 9. Model rozwoju gotowości instytucji do cyfryzacji procesów uczenia się / J. Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 4, s. 157-166.
 10. Niewidzialni pracownicy, czyli kto stoi za sztuczną inteligencją / N. Potocka-Sionek // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 105-119.
 11. Nowe rozwiązanie układu przekazywania dźwięku użytkownikowi ochronnika słuchu – koncepcja i konstrukcja / R. Młyński, E. Kozłowski, L. Morzyński // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 3, s. 23-28.
 12. Paradygmat sędziego niezawodowego (w szczególności „ławnika”) w świetle dotychczasowej i postulowanej egzegezy tekstu Konstytucji RP / J. Jankowiak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 2, s. 22-38.
 13. Pension and disability protection for Ukrainian refugees on the basis of the Polish-Ukrainian Agreement on social security in the situation of armed conflict in Ukraine / A. Szybkie // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 4, s. 85-107. Zabezpieczenie emerytalne i rentowe uchodźców ukraińskich na podstawie Umowy polsko-ukraińskiej o zabezpieczeniu społecznym w sytuacji konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

 14. Permanent establishment in digital business / M. Jamroży, F. Majdowski // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2022, T. 122, s. 9-35. Zakład zagraniczny w działalności cyfrowej.

 15. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2023 z komentarzem: stan prawny na 3 marca 2023 r. / koment. J. Goliniewska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, dodatek do nr 7, 138 s.
 16. Uregulowania dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 14, s. 41-43.
 17. Ustalanie składki wypadkowej od 1 kwietnia 2023 r. / R. Dorawa // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 7, s. 13-16.
 18. Wpływ pracy/nauki zdalnej na występowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych w grupie pracowników i studentów uczelni wyższych / M. Janc, Z. Jóźwiak, W. Jankowski, T. Makowiec-Dąbrowska, K. Polańska // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 1, s. 63-78.
 19. Wypadek bezurazowy nie jest podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego / L. Abramczyk // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 85, 04.05, s. D3.
 20. Za złamanie nogi w drodze do pracy nie ma odszkodowania z ZUS / P. Król // 2023, nr 102, 04.05, s. D7.
 21. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych – wybrane problemy / M. Grobelak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 4, s. 147-155.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję