Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2021 » Sierpień 2021

ZBIORY

Sierpień 2021

 

 SIERPIEŃ 2021

 1. Born global entrepreneurs : determinants of rapid internationalisation / Elena Pawęta. – Wyd. I. – Warszawa : Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, 2020. – 153 s.
  55619

 2. Decydowanie podstawową funkcją zarządzania / Zbigniew Ścibiorek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. – 242 s.
  55620

 3. Determinanty funkcjonowania i rozwoju przestrzeni społeczno-ekonomicznej / redakcja naukowa Elżbieta Ociepa-Kicińska. – Wyd. I. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – 161, [1] s. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński).
  55621

 4. Ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej / Joanna Bednarz, Sylwia Pangsy-Kania, Hanna Treder. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – 200, [2] s.
  55622

 5. Gospodarcze, społeczne i przestrzenne uwarunkowania oraz konsekwencje funkcjonowania i rozbudowy infrastruktury cyfrowej / redakcja naukowa Anna Drab-Kurowska. – Wyd. I. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – 95 s. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński).
  55623

 6. Gospodarka cyfrowa : jak nowe technologie zmieniają świat / Katarzyna Śledziewska, Renata Włoch. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2020. – 341 s.
  55624

 7. Innowacyjny samorząd : rola samorządu w kreowaniu innowacyjności regionalnej / redakcja naukowa Leszek Czaplewski, Daniel Jurewicz, Aneta Szóstek. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. – 367 s.
  55625

 8. Karta Nauczyciela : komentarz / Krzysztof Lisowski, Krzysztof Stradomski. – Wyd. II, stan prawny: styczeń 2021. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. – XXXIII, [1], 669 s. – (Ustawy w Praktyce).
  55605

 9. Kształtowanie przestrzeni pracy : praca w biurze, praca zdalna, coworking / Małgorzata Sidor-Rządkowska. – Warszawa : Wolters Kluwer, copyright 2021. – 160 s. – (HR).
  55609

 10. Lista płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytania / pod red. Mariusza Pigulskiego. – Wyd. VIII, stan prawny: styczeń 2020 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. – XXIII, [1], 495 s. – (Prawo w Praktyce : kadryi płace).
  55610

 11. Miasto, przedsiębiorstwo i społeczeństwo w gospodarce 4.0 : wybrane aspekty / (Red.) Izabela Jonek-Kowalska. – Wyd. I. – Warszawa : CeDeWu, 2021. – 143 s.
  55626

 12. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne / Andrzej Wołoszyn. – Wyd. I – I dodruk. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021. – 234 s.
  55600

 13. Organizacyjny kapitał społeczny w przedsiębiorstwach : aspekty teoretyczne i empiryczne : monografia / Felicjan Bylok ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2020. – 187 s.
  55601

 14. Podstawy zarządzania organizacjami / Kazimierz Krzakiewicz, Szymon Cyfert ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. – Wyd. III rozszerzone. – Poznań : Wydawnictwo UEP, 2020. – 321, [1] s.
  55602

 15. Polityka rynku pracy w Społecznej Gospodarce Rynkowej Niemiec / Michał Moszyński, Zenon Wiśniewski. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020. – 268 s.
  55603

 16. Polityka społeczna w XXI wieku : przegląd badań / redakcja naukowa Magdalena Kacperska, Krzysztof Hajder, Maciej Górny. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2019. – 188 s.
  55617

 17. Projekty offshoringowe w usługach biznesowych : pozycja Polski / Monika Wodnicka. – Wyd. I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 164, [3] s. – (Ekonomia).
  55627

 18. Przekształcanie pracy : perspektywa pracownika i organizacji / Agnieszka Wojtczuk-Turek. – Wyd. I. – Warszawa : PWN, 2020. – 201 s.
  55592

 19. Przywództwo : konteksty, reminiscencje, odniesienia / Tomasz Majewski, Dorota Kurek, Bogdan M. Szulc ; Akademia Sztuki Wojennej. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, 2020. – 198 s.
  55593

 20. Rola, miejsce i znaczenie zarządzania instytucjami publicznymi w kreowaniu jakości życia : aspekt instytucjonalny / redakcja naukowa Mirosław Czapiewski, Jędrzej Strumiłło. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – 215 s.
  55594

 21. Społeczne, psychologiczne i prawne uwarunkowania zarządzania współczesną organizacją : wybrane zagadnienia : podręcznik / redakcja naukowa Anna Bazan-Bulanda, Agnieszka Kwiatek, Maja Skiba. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2020. – 136 s.
  55606

 22. Spółdzielnie socjalne jako instrument stymulowania zatrudnienia grup defaworyzowanych / Dorota Koptiew. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020. – 262 s.
  55595

 23. Srebrna gospodarka : ujęcie społeczno-ekonomiczne / redakcja naukowa: Ewa Frąckiewicz, Barbara Kryk. – Wyd. I. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – 265 s.
  55628
 24. Sukces organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej : strategie, procesy i projekty / redakcja naukowa Piotr Wróbel. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. – 171 s.
  55596

 25. System prawa pracy. T. 11, Pragmatyki pracownicze / redaktor naczelny Krzysztof W. Baran ; redakcja naukowa Krzysztof W. Baran, Zbigniew Góral ; autorzy: Tomasz Bakalarz, Krzysztof W. Baran, Aleksandra Bocheńska, Justyna Czerniak-Swędzioł, Anna Dubowik, Zbigniew Góral, Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Jagoda Jaskulska, Daniel E. Lach, Monika Latos-Miłkowska, Mariusz Lekston, Monika Lewandowicz-Machnikowska, Dariusz Makowski, Marcin A. Mielczarek, Anna Napiórkowska, Monika Nowak, Magdalena Paluszkiewicz, Jan Piątkowski, Stefan Płażek, Piotr Prusinowski, Katarzyna Roszewska, Beata Rutkowska, Artur Rycak, Magdalena Rycak, Walerian Sanetra, Katarzyna Serafin, Iwona Sierocka, Jakub Stelina, Karolina Stopka, Artur Tomanek, Elżbieta Ura, Wioletta Witoszko, Mirosław Włodarczyk, Marcin Wujczyk, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Marta Zbucka-Gargas, Janusz Żołyński, Katarzyna Żywolewska. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. – 1666 s.
  52515 Czyt.

 26. Świadczenia nienależnie pobrane w pomocy społecznej / Piotr Piskozub. – Stan prawny: październik 2020. – Warszawa : C. H. Beck, 2020. – XIX, [1], 179 s – (Sektor Publiczny w Praktyce : Pomoc społeczna).
  55597

 27. Świat nowych technologii : czy sztuczna inteligencja zdominuje życie człowieka? / pod redakcją Jadwigi Stawnickiej, Danuty Morańskiej i Wacława Kubiesa. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2019. – 161 s.
  55618

 28. Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnych procesów gospodarczych / pod redakcją Michała Sosnowskiego i Arkadiusza Żabińskiego. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. – 137 s.
  55629

 29. Urlopy pracownicze od A do Z / Monika Frączek, Monika Cieślak. – Wyd. I, stan prawny: 15 października 2020 r. – Warszawa : HR Services Monika Cieślak, 2020. – 326 s. – (Od A do Z).
  55598

 30. Wolność gospodarcza a regulacja rynków na przykładzie wpływu unijnych i krajowych regulatorów rynków na działalność przedsiębiorców / redaktor Robert Grzeszczak, autorzy: Michał Dorociak, Robert Grzeszczak, Tomasz Klemt, Artur Szmigielski, Michalina Szpyrka, Paweł Wajda. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. – XLVIII, 307 s. – (Monografie Prawnicze).
  55630

 31. Współczesne monitorowanie pracy : podstawy teoretyczne i metody zastosowania / Jacek Woźniak. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. – 210 s. – (HR).
  55613

 32. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop jako podstawowe metody obliczania płac / Łukasz Prasołek. – Stan prawny: wrzesień 2020. – Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2020. – XXII, 216 s. – (Kadry).
  55599

 33. Zarządzanie różnorodnością w organizacji / Wojciech Leoński, Anna Pluta, Anna Wieczorek-Szymańska. – Wyd. I. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – 200 s.
  55604

 34. Zróżnicowanie poziomu innowacyjności regionów Unii Europejskiej w latach 2000-2016 : monografia / Marek Szajt ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2020. – 220 s.
  55631
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję