INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 19/2023

 

08 – 14 maja 2023 r.

 1. Bezpieczna praca w laboratorium mikrobiologicznym / M. Gołofit-Szymczak, R. L. Górny // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 3, s. 16-22.
 2. Initial remarks on artificial intelligence and axiological foundations of labour law / M. Baranski // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 85-93. Uwagi wstępne o sztucznej inteligencji i aksjologicznych podstawach prawa pracy.

 3. Kierowanie pracowników tymczasowych do pracy o nie tymczasowym charakterze. O potrzebie redefiniowania modelu pracy tymczasowej / M. Latos-Miłkowska // Praca i Zabezpieczenie społeczne. – 2023, nr 2, s. 1-6.
 4. Kompetencje liderów przyszłości: czyli adaptacyjni, skuteczni, harmonizujący… / N. Kirova, N. Korov // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 26-29.
 5. Long-term unemployment in Poland between 2015 and 2019 / L. Kucharski, E. Kwiatkowski // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2022, T. 122, s. 141-162. Bezrobocie długookresowe w Polsce w latach 2015-2019.

 6. MRiPS o zasiłku dla ojca, gdy matka rezygnuje z rodzicielskiego / J. Śliwińska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 90, 11.05, s. D1.
 7. Na jaką emeryturę mogą liczyć nauczyciele / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 107, 10.05, s. 12.
 8. Okazjonalna praca zdalna / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 16, s. 67.
 9. Phishing i pokrewne ataki socjotechniczne jako zagrożenie dla organizacji pozarządowych / J. Jancelewicz // Trzeci Sektor. – 2022, nr 3-4, s. 78-88.
 10. Po długiej chorobie nie zawsze uda się wrócić na etat / R. Sadlik // 2023, nr 108, 11.05, s. D2.
 11. Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej szkole / U. Jeruszka // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 4, s. 41-54.
 12. Przekazywanie osobom uprawnionym świątecznych świadczeń socjalnych finansowanych ze środków zfśs / M. Masłowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 7, s. 44-46.
 13. Ruszają negocjacje podwyżek pensji i świadczeń w 2024 r. / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 87, 08.05, s. B11.
 14. Szef nie może zakazać podjęcia dodatkowej pracy / M. Stanecki // 2023, nr 108, 11.05, s. D4.
 15. Ukrainian migrants in Poland during the war: the state of the art. And key challenges / P. Kaczmarczyk // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 4, s. 7-28. Ukraińscy migranci w Polsce w czasie wojny: stan wiedzy i kluczowe wyzwania.

 16. Umowy na czas określony, a miało być tak prosto / S. Paruch, K. Ciosk // – 2023, nr 106, 09.05, s. F1.
 17. Urlop zablokowany przez szefa nie ulega przedawnieniu / M. Tutaj // 2023, nr 108, 11.05, s. D1.
 18. Ustalanie ryczałtu za prąd i internet dla pracownika zdalnego po zmianach od 7 kwietnia 2023 r. / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 7, s. 24-27.
 19. Wolontariat osób starszych jako element wychowania w perspektywie starości – wybrane aspekty / T. Słabiak // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 4, s. 69-79.
 20. Wymaga się od nas, żebyśmy badali jak przy taśmie / B. Michałowska // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 16, s. 63. Praca psychologów i pedagogów przy wydawaniu opinii w sądach.

 21. Zaburzenia depresyjne pracujących Polaków w okresie pandemii COVID-19 (lata 2019-2022) / D. Żołnierczyk-Zreda // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 1, s. 41-51.
 22. Zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie po zmianach od 1 lutego 2023 r. / R. Tonder // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 7, s. 32-36.
 23. Znaczne różnice w zarobkach / A. Fandrejewska // 2023, nr 105, 08.05, s. R1.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję