16/2024

Przegląd czasopism nr 16/2024

 

15 – 21 kwietnia 2024 r.

 

 1. Barierą w uwzględnianiu potrzeb pracowników LGBTQ+ są przepisy / P. Otto // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 77, 18.04, s. B9.

 

 1. Ciąża i macierzyństwo ważniejsze od interesów pracodawcy / M. Tomczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 91, 18.04, s. D2.

 

 1. Cudzoziemcy wspomagają kieszenie emerytów / K. Wójcik // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 74, 15.04, s. B10.

 

 1. Jak obniżenie etatu przez osobę uprawnioną do urlopu wychowawczego wpływa na jej urlop wypoczynkowy – stanowisko PIP / opracowanie M. Skałkowski // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 3, s. 28-29.

 

 1. Labour law in the 20th century as a response to the climate crisis in Poland. Pro-climate attitudes versus the obligations of the parties to the employment relationship / M. Barański, K. Jaworska, A. Piszczek // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 295-308.

Prawo pracy w XX wieku jako odpowiedź na kryzys klimatyczny w Polsce. Postawy proklimatyczne a obowiązki stron stosunku pracy.

 

 1. Nabycie praw majątkowych ze stosunku pracy po śmierci pracownika / M. Gajda // Monitor Prawa Pracy. – 2024, R. 21, nr 1, s. 20-24.

 

 1. Nowa umowa nie resetuje powodów do wręczenia dyscyplinarki / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2024, nr 91, 18.04, s. D4.

 

 1. O dopuszczalności kary umownej w przedwstępnej umowie o pracę – tekst polemiczny / K. Kulig // Monitor Prawa Pracy. – 2024, R. 21, nr 1, s. 30-33.

 

 1. Prawo pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy do wynagrodzenia za pracę ponadwymiarową w perspektywie unijnej i krajowej / (artykuł odorzeczniczy) / I. Florczak // Monitor Prawa Pracy. – 2024, R. 21, nr 1, s. 64-67.

 

 1. Rośnie popyt na pracę dorywczą / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 90, 17.04, s. A17.

 

 1. Samowolna „majówka” może skończyć się dyscyplinarką / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2024, nr 91, 18.04, s. D1.

 

 1. Służba zdalna / W. Witoszko // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 329-338.

 

 1. Stabilising or dynamising approach – changes in the employment system for foreigners / I. Florczak // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 339-349.

Podejście stabilizujące czy dynamizujące – zmiany w systemie zatrudnienia cudzoziemców.

 

 1. Status prawny nauczyciela akademickiego – wybrane aspekty. Stan obecny i projekcja na przyszłość. Sprawozdanie z X Seminarium Szubertowskiego / M. Sowińska-Olek, K. Wełpa // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 2, s. 56-59.

Sprawozdanie z konferencji naukowej.

 

 1. Szef musi informować o warunkach oddelegowania poza Polskę / M. Michalik // Rzeczpospolita. – 2024, nr 91, 18.04, s. D3.

 

 1. Ugoda sądowa w sprawach z zakresu prawa pracy – najnowsze orzecznictwo : (z orzecznictwa Sądu Najwyższego) / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 2, s. 51-54.

 

 1. Układ zbiorowy pracy na 5 albo 10 lat / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 75, 16.04, s. B11.

 

 1. Umowa o pracę w ramach prac interwencyjnych – ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony (art. 25 KP) : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / komentarz M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2024, R. 21, nr 1, s. 36-39.

Wyrok SN z 1.6.2023 r., I PSKP 11/22, niepubl.

 

 1. VIS maior jako powód zwolnienia od pracy / J. Czerniak-Swędzioł // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 351-362.

 

 1. Zabezpieczenie roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy / J. Zieliński // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 2, s. 42-50.

 

 1. Zasady prowadzenia dialogu społecznego na gruncie postanowień (zrewidowanej) europejskiej karty społecznej / M. Wujczyk // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 309-322.

 

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję