INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 12/2023

 

20 – 26 marca 2023 r.

 1. Absentyzm chorobowy w Polsce: przejawy i uwarunkowania / K. Gilga, Ł. Jurek // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 10, s. 7-13, tab. bibliogr. summ.
 2. Age management in the context of demographic crisis – selected survey findings concerning the SME population in the Poznań country / M. Gajowiak, A. Libertowska // Polityka Społeczna. – 2022, R. 49, nr 1 eng, s. 31-36, rys. bibliogr. summ. Zarządzanie wiekiem w kontekście kryzysu demograficznego – wybrane wyniki badań ankietowych dotyczących populacji MŚP w powiecie poznańskim.

 3. BHP w firmie – obowiązki pracodawców // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 6, 81 s.
 4. Cross-cultural principles of forming an innovative profile of a marketer: application of Polish experience in Ukraine / V. Chebotarov, B. Glinkowska-Krauze, I. Chebotarow, T. Czapla, S. Brzeziński // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 9, s. 6-13, rys. bibliogr. summ. Wielokulturowe zasady kształtowania innowacyjnego profilu marketera: zastosowanie polskich doświadczeń na Ukrainie.

 5. Czy fiskus łagodzi podejście w sprawie świadczeń dla pracowników / R. Kowalski // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 55, 20.03, s. C1.
 6. Firma uzasadni wypowiedzenie umowy… na okres próbny / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 58, 23.03, s. B1.
 7. ICT w tworzeniu organizacji inteligentnych: badania literaturowe / I. Chomiak-Orsa, A. Greńczuk // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 10, s. 24-31, rys. tab. bibliogr. summ.
 8. Kapitał wiedzy w przewagach konkurencyjnych na przykładzie wybranych firm z sektora biomedycznego / M. Geise // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 118-131, tab. bibliogr. summ.
 9. Kontrakt psychologiczny a identyfikacja organizacyjna: systematyczny przegląd literatury / A. Bera, R. Lenart-Gansiniec // Przegląd Organizacyjny. – 2022, nr 10, s. 10-18, bibliogr. summ.
 10. Okazjonalna praca zdalna tylko na wniosek pracownika / M. Stanecki // Rzeczpospolita. – 2023, nr 69, 23.03, s. D4-D5.
 11. Ponowny autozapis do PPK a nowa deklaracja o rezygnacji / J. Gawęda // Rzeczpospolita. – 2023, nr 69, 23.03, s. D6.
 12. Praca poza firmą wyklucza badanie alkomatem / P. Szewioła // Rzeczpospolita. – 2023, nr 67, 21.03, s. A11.
 13. Praca zdalna okazjonalna nie taka prosta dla pracodawców / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 55, 20.03, s. B10.
 14. Pracodawcy: wracajcie do biur / M. Wojtczuk // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 70, 24.03, s. 5.
 15. Przyjazd do biura będzie podróżą służbową / Ł. Górzny // Rzeczpospolita. – 2023, nr 69, 23.03, s. D5.
 16. Przymus ekonomiczny zmusza emerytów do pracy / P. Skwirowski // Rzeczpospolita. – 2023, nr 67, 21.03 s. A15.
 17. Rekordowa liczba nowych emerytów. Powtórka za rok / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 57, 22.03, s. B10.
 18. Rola projektów w procesie wdrażania strategii spółek giełdowych branży FMCG / P. Cabała, W. Paluch // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 10, s. 18-24, rys. tab. bibliogr. summ.
 19. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw z sektora budownictwo w Polsce w czasie pandemii COVID-19 / A. Kłosowska // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. – 2022, nr 3(71), s. 132-141, tab. bibliogr. summ.
 20. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2023 z komentarzem: stan prawny na 16 lutego 2023 r. / komentarz: M. Kozłowska, M. Łabanowski, P. Kostrzewa // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, dodatek do nr 6, 210 s.
 21. Wpływ luzów organizacyjnych na konkurencyjność przedsiębiorstw z uwzględnieniem moderacji otoczenia / G. Głóg, E. Raczyńska // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 10, s. 3-10, tab. bibliogr. summ.
 22. Zarządzanie szkołą w czasie pandemii COVID-19 – pomiędzy ideą work-life balance a rzeczywistością / R. Muster, K. Leksy // Polityka Społeczna. – 2022, R. 48, nr 10, s. 13-19, tab. bibliogr. summ.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję