INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 9/2023

 

27 lutego – 05 marca 2023 r.

 1. Czas weryfikacji : czy menedżerowie są jeszcze potrzebni zespołom? / M. Bieniaszewska // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 58-61.
 2. Czy zwalnianie pracowników musi boleć?: rola działu HR i menedżerów w łagodzeniu skutków zwolnień / A. Lautsch // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 48-52.
 3. Dobrowolność versus przymus w polityce emerytalnej: behawioralne aspekty wieku emerytalnego i decyzji emerytalnych / Ł. Jurek // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 3, s. 3-25, bibliogr. summ.
 4. Dyspozycja psychofizyczna osoby wykonującej pracę a wydajność i bezpieczeństwo pracy / M. Znajmiecka // Atest. – 2023, nr 2, s. 24-27.
 5. Nadgodziny mogą powstać jeszcze przed rozpoczęciem dnia pracy / M. Rotkiewicz // Rzeczpospolita. – 2023, nr 51, 02.03, s. D2.
 6. Nasze pieniądze w PPK / L. Kostrzewski // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 51, 02.03, s. 12.
 7. Ocena okresowa a ochrona dóbr osobistych pracownika – najnowsze orzecznictwo: [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 12, s. 50-53, bibliogr. summ.
 8. Ocena trafności kwestionariusza pomiaru właściwości uczenia się dorosłych w hybrydowym modelu pracy / M. Rojek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 3, s. 147-161, rys. tab. bibliogr. summ.
 9. Podwyżki będą później? / K. Słowik // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 50, 01.03, s. 7.
 10. Pokolenie Z : czego może nauczyć rekrutera? / P. Witczak // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 78-80.
 11. Prewencyjne kontrole trzeźwości pracowników – nowe uprawnienie dla pracodawców / M. Wacikowska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 5, s. 18-21.
 12. Program dobrowolnych odejść jako rozwiązanie alternatywne dla zwolnień grupowych / D. Wojtasiak  // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2022, nr 12, s. 43-49, bibliogr. summ.
 13. Radzenie sobie z wyzwaniami pracy podczas pandemii COVID-19 w doświadczeniach nauczycieli szkół podstawowych / A. Drabina-Różewicz // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2022, R. 84, z. 4, s. 211-225, bibliogr. summ.
 14. Resort wyjaśnia kodeks pracy / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 42, 01.03, s. B10.
 15. Restrictions on the principles governing mediation proceedings in settlement agreements concluded by the Social Insurance Institution (ZUS) pursuant to Article 54a of the Public Finances Act / M. Trzaskowska-Styś // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 3, s. 65-77, bibliogr. summ. Ograniczenia zasad postępowania mediacyjnego w umowach ugodowych zawieranych przez ZUS na podstawie art. Ustawy o finansach publicznych.

 16. Retencja danych osobowych pracowników / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2023, nr 2, s. 37-39.
 17. Stosowanie środków ochrony indywidualnej: co warto wiedzieć u progu kariery zawodowej? / K. Łężak // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 2, s. 9-12, rys.
 18. Sygnalizowanie nieprawidłowości – kiedy taki proces ma szansę na sukces? / W. Biel // Atest. – 2023, nr 2, s. 42-44.
 19. The use of protective masks and the level of arterial oxygen saturation at rest and after exercise / P. Majek, A. Kaleta-Pilarska, K. Barański // Medycyna Pracy. – 2022, Vol. 73, nr 5, s. 363-368, tab. bibliogr. summ. Stosowanie maseczek ochronnych a poziom wysycenia krwi tętniczej tlenem w spoczynku i po wysiłku fizycznym.

 20. Trzynastka w budżetówce to premia, a nie nagroda uznaniowa / A. Radwan // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 42, 01.03, s. B9.
 21. Wprowadzenie pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 5, s. 13-17.
 22. Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 9, s. 75.
 23. Zarządzanie umysłem: krytyczne myślenie najważniejszą kompetencją przyszłości / D. Jurzysta // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 81-84, rys.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję