43/2023

Przegląd czasopism nr 43/2023

 

23 – 29 października 2023 r.

 1. 4 filary uporządkowania płac : jak stworzyć plan działania krok po kroku? / P. Cwalina // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 10, s. 32-35.

 

 1. Ageing and its consequences – the use of virtual reality (VR) as a tool to visualize the problems of the elderly / A. Bortkiewicz, Z. Jóźwiak, A. Laska-Leśniewicz // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 3, s. 159-170.
  Starzenie się i jego konsekwencje – wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej (VR) jako narzędzia wizualizacji problemów osób starszych.

 

 1. The development of an innovation entrepreneurship ecosystem in the era of industry 4.0 / I. Riepina, N. Yakusheva // Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. – 2022, nr 3, s. 73-91.
  Rozwój ekosystemu innowacyjnej przedsiębiorczości w dobie Przemysłu 4.0.

 

 1. Inclusion and adaptation beyond disability : using virtual reality to Foster empathy / L. Pinto-Coelho, A. Laska-Leśniewicz, E. T. Pereira, J. Sztobryn-Giercuszkiewicz // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 3, s. 171-185.
  Włączenie i adaptacja poza niepełnosprawnością : wykorzystanie rzeczywistości wirtualnej do wspierania empatii.

 

 1. Jak zmiana wymiaru czasu pracy wpłynie na zasiłek chorobowy mało zarabiającego pracownika / I. Nowacka // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 208, 26.10, s. D3.

 

 1. Nerwowo w firmach. Niepewne losy ukraińskich pracowników / U. Mirowska-Łoskot // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 206, 24.10, s. B10.

 

 1. Nie każde przejście pracownika do firmy z tej samej branży to naruszenie zakazu konkurencji / A. Majewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 208, 26.10, s. C3.

 

 1. Nie każdy działacz związkowy uniknie pracy / P. Zawirska, R. Jaroszyński // Rzeczpospolita. – 2023, nr 250, 26.10, s. D3.

 

 1. Nie wszystkie uprawnienia rodzicielskie dla funkcjonariuszy Policji / E. Kumor-Jezierska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 8, s. 14-21.

 

 1. Niedopuszczenie pracownika do pracy wskutek badania trzeźwości – jak wpływa na prawo do wynagrodzenia / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 19, s. 25-28.

 

 1. PIP i MRiPS o stosowaniu różnych trybów pracy zdalnej / Ł. Prasołek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 208, 26.10, s. C1-C2.

 

 1. Plaga nadgodzin nęka polskich specjalistów i menedżerów / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 247, 23.10, s. A19.

 

 1. Pracownicy mogą domagać się dopłat za nadgodziny / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 205, 23.10, s. B11.

 

 1. Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy a termin na wytoczenie powództwa : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / koment. M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 3, s. 47-50.
  Wyrok SN z 10.1.2023 r., II PSKP 43/22, niepubl.

 

 1. Przepisy wewnątrzzakładowe u pracodawcy // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 20, 89 s.

 

 1. Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę na mocy porozumienia stron – jakie powoduje skutki dla pracodawcy i pracownika / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 19, s. 18-21.

 

 1. Spełnienie świadczenia (wypłata wynagrodzenia) przez osobę trzecią : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / koment. M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 3, s. 38-41.
  Wyrok SN z 11.1.2023 r., II PSKP 46/22, niepubl.

 

 1. „Ulga na start” (art. 18 ust. 1 Prawa przedsiębiorców) – zasady podlegania : (z orzecznictwa Sądu Najwyższego) / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 8, s. 52-53.

 

 1. Zakaz potęgowania zasadności wypowiedzenia na podstawie przyczyn, których nie podano w wypowiedzeniu : (orzecznictwo Sądu Najwyższego) / koment. M. Czechowska // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 3, s. 42-46.
  Wyrok SN z 14.12.2022 r., II PSKP 121/21, niepubl.

 

 1. Zmiany w oskładkowaniu wartości posiłków oraz przeliczaniu przychodów wypłacanych w walutach obcych / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 19, s. 33-35.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję