30/2023

Przegląd czasopism nr 30/2023

 

24 – 30 lipca 2023 r.

 

 1. Bezpłatny dyżur przy pracy zdalnej / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 142, 25.07, s. B11.

 

 1. Bezrobotny programista?: zwolnienia specjalistów IT z perspektywy działów HR / N. Bogdan // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 88-91.

 

 1. Impact of a child’s disability on the probability of the mother taking up paid employment / O. Komorowska, A. Kozłowski // Wiadomości Statystyczne. – 2023, R. 68, nr 6, s. 24-46.
  Wpływ niepełnosprawności dziecka na prawdopodobieństwo podjęcia pracy zawodowej przez matkę.

 

 1. Impuls do oszczędzania na emeryturę tuż za rogiem / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 144, 27.07, s. B9.

 

 1. Koniec powszechnych zleceń / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 144, 27.07, s. B1.

 

 1. Między silver powersem a iGenem: zarządzanie wielopokoleniowym zespołem / D. Jurzysta // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 96-101.

 

 1. Modelling income distributions based on theoretical distributions derived from normal distributions / P. Sulewski, M. Szymkowiak // Wiadomości Statystyczne. – 2023, R. 67, nr 6, s. 1-23.
  Modelowanie rozkładów dochodów z wykorzystaniem rozkładów teoretycznych wywodzących się z rozkładu normalnego.

 

 1. (Neuro) przywództwo dla ambitnych liderów: jak wiedza o mózgu pomaga w zarządzaniu pracownikami? / M. Warda // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 72-75.

 

 1. Pensja wypłacona „pod stołem” jest wyłączona z kosztów / M. Szymankiewicz // 2023, nr 170, 24.07, s. D4-D5.

 

 1. Płatne nadgodziny dla wybranych urzędników / A. Radwan // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 142, 25.07, s. B9.

 

 1. Pojęcie prawne bezrobotnego w świetle projektu ustawy o aktywności zawodowej / M. Paluszkiewicz // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 6, s. 15-23.

 

 1. Pomocne ręce: czyli jak dodać skrzydeł wolontariatowi pracowniczemu? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 92-95.

 

 1. Praca zdalna na polecenie pracodawcy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 29, s. 63.

 

 1. Prawo do renty socjalnej z tytułu znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 6, s. 63-67.

 

 1. The principle of promoting work-life balance for parents and carers as an integral part of gender equality policy – remarks against the background of the Work-Balance Direcyive and the Polish system of labour law / J. Gołaś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 6, s. 49-62.
  Zasada wspierania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów jako element polityki na rzecz równości płci – uwagi na tle Dyrektywy work-life balance oraz polskiego systemu prawa pracy .

 

 1. Problem niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych (uwagi na tle relacji przepisu art. 8 ust. 2a ustawy systemowej do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy systemowej) / R. Babińska-Górecka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 6, s. 3-14.

 

 1. Ustawowe przeciwdziałanie nadużywaniu nietypowych form zatrudnienia pracowniczego – uwagi de lege lata i de lege ferenda / K. Walczak // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 6, s. 34-40.

 

 1. Wypadki przy pracy zdalnej – sprawdź pięć praktycznych kazusów / K. Główczyńska-Woelke // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 144, 27.07, s. C3.

 

 1. Zachowanie poufności tożsamości pracowników w wewnątrzzakładowej procedurze skarg na stosowanie przemocy w miejscu pracy na tle Konwencji nr 190 MOP / E. Bielak-Jomaa // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 6, s. 41-48.

 

 1. Zamrożeni w pracy: jak zarządzać zespołem, który doświadcza kryzysu? / A. Kowalczyk-Kroenke // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 7-8, s. 82-85.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję