25/2023

Przegląd czasopism nr 25/2023

 

19  – 25 czerwca 2023 r.

 1. „Gorąca socjologia”: przypadek szczególny. O ewolucji „gorących” pomocowych programów społecznych / M. Dudkiewicz // Przegląd Socjologiczny. – 2022, T. 71, nr 3, s. 99-114.
 2. Bateria testów Abilitest – własności psychometryczne narzędzi: badania wstępne / S. Sumińska, Ł. Kapica, G. Szczepański, A. Stachura-Krzyształowicz // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 2, s. 103-118.
 3. Fundusze PPK mają więcej do zainwestowania / T. Jóźwik // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 116, 19.06, s. A11.
 4. Jakość bezpieczeństwa pracy / M. Lotko // – 2023, nr 5, s. 23-26.
 5. Kiedy członek zarządu może zostać zwolniony z odpowiedzialności za dług składkowy / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 11, s. 47.
 6. Kontrola trzeźwości możliwa także na imprezie firmowej / H. Żuchowska-Stacha // 2023, nr 143, 22.06, s. D2.
 7. Lean w modernizacji badania warunków pracy / J. Auksztol // Atest. – 2023, nr 5, s. 12-13.
 8. Nagła sytuacja rodzinna uzasadni wolne od obowiązków zawodowych / M. Stanecki // 2023, nr 143, 22.06, s. D4-D5.
 9. Naruszenie ochrony danych – czym jest i kiedy istnieje obowiązek jego zgłoszenia do Prezesa UODO / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2023, nr 6, s. 38-39.
 10. Nowy urlop opiekuńczy to komplikacje w świadectwie pracy / Ł. Prasołek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 119, 22.06, s. C1-C2.
 11. Obliczanie wynagrodzenia za pracę za część miesiąca – zasady postępowania / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 11, s. 23-27.
 12. Obowiązek przeciwdziałania a odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy za dyskryminację oraz mobbing pracownika / A. Zwolińska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 4, s. 12-19.
 13. Praca zdalna na nowych zasadach: co powinien wiedzieć pracodawca? / M. Krzyżowska. // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 6, s. 81-84.
 14. Praca zdalna na wniosek pracownika lub polecenie przełożonego / K. Kalata // 2023, nr 143, 22.06, s. D6-D7.
 15. Prototyp miernika aerozoli nanoobiektów – badanie weryfikacyjne w środowisku pracy / T. Jankowski, A. Okołowicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 5, s. 24-28.
 16. Renta z tytułu niezdolności do pracy dopiero po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego / A. Kwiatkowska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 119, 22.06, s. D2.
 17. Sprawozdanie z konferencji „Zasady konstytucyjne, prawa człowieka i zasady unijne a model stosunku świadczenia pracy” / G. Gospodarek, E. Pachała-Szymczyk // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 4, s. 56-61.
 18. Technika LC-MS/MS jako metoda oznaczania izoprostanów: krótki przegląd literatury / M. B. Król, S. Brzeźnicki // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 2, s. 119-125.
 19. Współczesne dylematy związane z podjęciem się roli opiekuna rodzinnego starszej osoby / B. Tobiasz-Adamczyk, M. Florek, M. Luśtyk // Przegląd Socjologiczny. – 2022, T. 71, nr 2, s. 35-62.
 20. Współistnienie kulturowe: jak zarządzać pracownikami z różnych krajów? / D. Jurzysta // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 6, s. 76-79.
 21. Wynagrodzenie opiekuna / A. Sylwestrzak // Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. – 2023, R. 85, nr 1, s. 155-167.
 22. Wzrosły kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej / M. Pilewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 5, s. 10-11.
 23. Zasiłek macierzyński po zmianach od 26 kwietnia 2023 r. i w okresie przejściowym / R. Tonder // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 11, s. 32-36.
 24. Zasiłek opiekuńczy – jak ustalić limit na członków rodziny / I. Nowacka // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 119, 22.06, s. D3.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję