Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2022 » Sierpień 2022

ZBIORY

 


Sierpień 2022

 1. ABC ekonomii społecznej czyli Słownik pojęć i terminów / opracowanie: Pracownia Rozwoju Przemysław Kozak na zlecenie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. – Warszawa : Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, [2021]. – 63, [1] s.
  2536/A

 2. . Aksjologiczne aspekty pracy w procesie resocjalizacji / redakcja naukowa Beata Mydłowska. – Wyd. I. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2021. – 278 s.
  56268

 1. Bezpieczeństwo organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / redakcja naukowa Wiesław Gonciarski, Jacek Woźniak. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2021. – 210, [1] s.
  56239
 1. Bezpieczna i efektywna organizacja : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / pod redakcją Piotra Bańki i Małgorzaty Wyganowskiej ; autorzy: Piotr Bańka, Anna Bluszcz, Andrzej Chmiela, Aneta Filuś, Magdalena Folwarczny, Aneta Grodzicka, Krzysztof Grzeszczyszyn, Joanna Herczakowska, Zygmunt Korban, Marcin Krause, Piotr Mocek, Katarzyna Moraczewska-Majkut, Zygmunt Motyl, Witold Nocoń, Piotr Pierzyna, Franciszek Plewa, Janusz Smoliło, Maja Taraszkiewicz-Łyda, Katarzyna Tobór-Osadnik, Ewelina Włodarczyk, Małgorzata Wyganowska. – Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Ślaskiej, 2021. – 266 s. – (Monografia / Politechnika Śląska ; 923).
  56262
 1. Budowanie zielonego kapitału intelektualnego w organizacjach / Edyta Bombiak. – Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2022 – 168 s.
  56254
 1. Finansowanie organizacji pozarządowych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 i 2021 r. : raport z badania / autorki/autorzy: Wojciech Kaczmarczyk, Piotr Stec, Tomasz Rykaczewski, Maria Witecka-Wiese, Krzysztof Stachura, Łukasz Samborski, Dorota Wiśniewska, Patrycja Sosnowska, Aleksandra Klimkowska, Michał Jankowski (opracowanie kartograficzne) ; Zespół Fundacji Mapa Obywatelska. – Warszawa : Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ; Kwidzyn : Fundacja M.A.P.A. Obywatelska – miejsce, aktywność, partycypacja, animacja, 2021. – 220, [2] s.
  2531/A
 1. Gospodarka cyfrowa w Polsce : stan obecny, perspektywy rozwoju i zagrożenia = Digital economy in Poland : the current state, development prospects and threats / redakcja naukowa Paweł Kaczmarczyk ; Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku. – Płock : Wydawnictwo Naukowe Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, 2022. – 122 s.
  56263
 1. Innowacje w polityce regionalnej Unii Europejskiej na przykładzie województwa lubuskiego w latach 2004-2020 / Tymon Ostrouch. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2021. – 304, [2] s.
  56266
 1. Jakość życia : wyzwanie, spełnianie siebie / pod redakcją Jacka Olszewskiego. – Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2021. – 296 s.
  56231
 1. Koncepcja systemu finansowania świadczeń opieki długoterminowej osób starszych w Polsce / Anna Konieczna. – Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2022. – 287 s.
  56269
 1. Kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych : ujęcie modelowe / Roman Andrzej Lewandowski. – Stan prawny: 1 maja 2022 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. – 501, [1] s. – (Seria Monografie).
  56265
 1. Media społecznościowe w tworzeniu innowacji przedsiębiorstw / Katarzyna Samek-Preś. – Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. – 310 s.
  56235
 1. Odporność organiazcji : cyfryzacja, bezpieczeństwo, innowacje / redakcja naukowa Jolanta Tarapata, Jacek Woźniak. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2022. – 282 s.
  56225
 1. Pokolenie (nie)obecne : uwarunkowania i procesy obywatelskiej aktywności i bierności młodych dorosłych / Monika Kwiecińska-Zdrenka. – Wyd. I. – Warszawa : WN PWN, 2022. – 159 s.
  56258
 1. Pokolenia X i Y : kompetencje społeczne : mediatyzacja codzienności / Grzegorz Polański. – Wyd. I. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2021. – 212 s.
  56245
 1. Pomoc społeczna : wsparcie socjalne / redakcja naukowa Iwona Sierpowska. – Wyd. II – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. – 1134 s. – (Meritum).
  56249
 1. Pracownicze plany kapitałowe jako element systemu emerytalnego w Polsce / Maciej Cycoń, Joanna Filiczkowska, Tomasz Jedynak. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2022. – 158, [2] s.
  56227
 1. Prawo pracownika do wypoczynku / Jagoda Jaskulska, Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska. – Wyd. I. – Toruń : TNOiK Dom Organizatora, 2021. – 251, [1] s.
  56251
 1. Przemiany w popycie na pracę : ujęcia przekrojowe / Mirosław Geise. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2022. – 219, [1] s.
  56261
 1. Przemoc w pracy : środki ochrony prawnej i metody przeciwdziałania / Mateusz Gajda. – Stan prawny na 16 kwietnia 2022 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. – 353 s. – (Prawo w Praktyce).
  56248
 1. Przewodnik po dialogu społecznym / Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska, Mateusz Szymański ; redakcja Iwona Zakrzewska. – Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego, 2021. – 360 s.
  56250
 1. Przyczyny ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej : monitoring zjawiska / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. – Rzeszów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2021. – 51 s.
  2537/A
 1. Przyczyny ubóstwa wśród osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej na Podkarpaciu / zespół redakcyjny pod kierunkiem Moniki Bernat, Małgorzata Makarinska, Piotr Grzech. – Rzeszów : Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, 2018. – 47 s.
  2538/A
 1. Przywództwo w administracji publicznej : perspektywa zarządzania kryzysowego / redakcja naukowa Katarzyna Baran i Stanisław Mazur ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. – Wyd. I. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2022. – 183 s.
  56243
 1. Rynkowy due diligence : pomiar odporności rynkowej organizacji / Robert Kozielski. – Wyd. I. – Warszwa : WN PWN, copyright © 2022. – 294 s.
  56260
 1. Rynek pracy jako obszar interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego : wpływ wybranych działań na poprawę sytuacji mieszkańców województwa opolskiego / Piotr Gibas, Krystian Heffner, Marek Korzeniowski, Brygida Solga, Teresa Sołdra-Gwiżdż ; Instytut Śląski. – Opole : Instytut Śląski, 2021. – 202 s.
  56252
 1. Społeczna odpowiedzialność konsumenta w czasie pandemii : badania międzynarodowe / Anna Dąbrowska, Mirosława Janoś-Kresło. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2022. – 212 s.
  56259
 1. Sztuczna inteligencja : transfery, odpowiedzialność i inne wyzwania ochrony danych osobowych / redakcja naukowa Marlena Sakowska-Baryła. – Stan prawny: 22 marca 2022 r. – Wrocław : Presscom, 2022. – 507 s.
  56256
 1. W kręgu rynku pracy i polityki społecznej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Zenonowi Wiśniewskiemu z okazji 50-lecia pracy akademickiej / redakcja naukowa Kamil Zawadzki, Monika Wojdyło, Agata Sudolska. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2022. – 259 s.
  56228
 1. Wszystko o prawie pracy i BHP w 2022 roku / opracowała: Ewa Madejek. – Wyd. I, stan prawny: dzień 1 stycznia 2022 r. – Gorzów Wlkp. : Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, 2022. – 700 s. – (Biblioteka Podatnika).
  56237
 1. Wykonywanie zawodu radcy prawnego : 40-lecie samorządu radcowskiego : przeszłość- teraźniejszość- przyszłość / redakcja Krystian Mularczyk, Michał Pyrz, Tomasz Scheffler, Anna Zalesińska ; Autorzy Dobrosława Antonow [i 30 pozostałych]. – Wraszawa : Wydawnictwo c.H. Beck, 2022. – XIII, [1], 384 s.
  56264
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję