17/2024

Przegląd czasopism nr 17/2024

 

22 – 28 kwietnia 2024 r.

 

 1. Błędy ludzkie a sztuczna inteligencja. Dlaczego zarówno ludzie, jak i systemy SI popełniają głupie błędy? / A. Kampa // Atest. – 2024, nr 3, s. 31-38.

 

 1. Ciągłe doskonalenie : jak dostrzec symptomy nieefektywności procesów w firmie? / A. Badek // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 58-61.

 

 1. Czy biblioteka może korzystać ze sztucznej inteligencji? / S. Czub-Kiełczewska // Bibliotekarz. – 2024, nr 4, s. 38-39.

 

 1. Ergonomia i organizacja pracy zdalnej – aspekt zdrowotny i zalecenia dotyczące organizacji biura domowego / M. Janc, E. Lipiec, Z. Jóźwiak, K. Polańska, T. Makowiec-Dąbrowska // Medycyna Pracy. – 2024, Vol. 75, nr 1, s. 69-80.

 

 1. Godność pracownicza / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 15, s. 67.

 

 1. Groszowe emerytury najczęściej pobierają kobiety / P. Szewioła // Rzeczpospolita. – 2024, nr 95, 23.04, s. A12.

 

 1. Nielegalna praca imigranta rzadziej będzie wykroczeniem / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2024, nr 81, 24.04, s. B10.

 

 1. Polska wersja kwestionariusza do mierzenia stresu pourazowego PTSD-8 w badaniach czterech grup zawodów medycznych / J. Mazur, A. Kozakiewicz, K. Porwit, Z. Izdebski // Medycyna Pracy. – 2024, Vol. 75, nr 1, s. 45-56.

 

 1. Praca zarobkowa a opieka nad dzieckiem z niepełnosprawnością. Postulat zmian w zakresie regulacji nienormatywnej świadczenia pielęgnacyjnego / K. Małysa-Sulińska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 373-386.

 

 1. Przemieszczanie się pracownika a czas pracy / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2024, nr 16, s. 63.

 

 1. Przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego – czy jest uzależnione od możliwości odzyskania zdolności do pracy w ciągu 12 miesięcy / A. Olędzka // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 3, s. 85-88.

 

 1. Racjonalne usprawnienia jako środek wspierania aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa sądowego / M. Paluszkiewicz // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 387-403.

 

 1. Rozliczenie zleceniobiorcy w zakresie składek ZUS w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom / M. Pigulski // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 3, s. 71-78.

 

 1. Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2024 z komentarzem – wybór : stan prawny na 2 lutego 2024 r. // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, dodatek do nr 3, 162 s.

 

 1. Stres w pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej / J. Mazur-Różycka, S. Sumińska // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 3, s. 10-12.

 

 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych 2024 z komentarzem : stan prawny na 16 lutego 2024 r. / komentarz M. Kozłowska, M. Łabanowski, P. Kostrzewa // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, dodatek do nr 3, 218 s.

 

 1. Uwagi o poleceniu pełnienia służby w formie zdalnej / M. Grześków // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 2, s. 20-25.

 

 1. Wpływ zmian stężenia CO2 w otoczeniu na komfort użytkowania półmasek filtrujących / A. Brochocka, A. Nowak, M. Wojtkiewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 3, s. 13-15.

 

 1. Wspólny język komunikowania zamierzeń strategicznych w dążeniu do wizji „Zero Wypadków” / A. Wilk // Atest. – 2024, nr 3, s. 21-24.

 

 1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie trwającego zatrudnienia / P. Wąż // Atest. – 2024, nr 3, s. 9-11.

 

 1. Zielona siła : czy zrównoważony paradygmat zarządzania zmieni strategie firm? / B. Rok // Personel i Zarządzanie. – 2024, nr 4, s. 16-20.

 

 1. Znaczenie tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście dostępu związku zawodowego do parametrów algorytmów służących zarządzaniu pracą / S. Pochopień-Belka // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 2, s. 3-10.

 

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję