Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2020 » Lipiec 2020

ZBIORY

Lipiec 2020

Wykaz nabytków książkowych

 1. Akademickie prawo zatrudnienia : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof W. Baran ; komentarze do poszczególnych artykułów napisali: Krzysztof W. Baran, Aleksandra Bocheńska, Izabela Florczak, Zbigniew Góral, Daniel Książek, Tadeusz Kuczyński, Mariusz Lekston, Anna Musiała, Tadeusz M. Nycz, Iwona Sierocka, Krzysztof Ślebzak, Elżbieta Ura, Dominik Wajda. – Stan prawny: 1 października 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 689, [1] s. – (Komentarze).
  55234

 2. Bogactwo społeczno-emocjonalne i twórczość organizacyjna w przedsiębiorstwie / Katarzyna Bratnicka-Myśliwiec. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 156 s. – (Praca Naukowa).
  55237

 3. Choroby zawodowe w Polsce w 2017 roku = Occupational diseases in Poland in 2017 / Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, Neonila Szeszenia-Dąbrowska. – Łódź : Oficyna Wydawnicza MA, 2018. – 70 s.
  2508/A

 4. Choroby zawodowe w Polsce w 2018 roku = Occupational diseases in Poland in 2018 / Beata Świątkowska, Wojciech Hanke, Neonila Szeszenia-Dąbrowska. – Łódź : Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Oficyna Wydawnicza, 2019. – 77 s.
  2509/A

 5. Coaching przedsiębiorczości : kompleksowe przygotowanie do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej : podręcznik dla doradców zawodowych, coachów, job-coachów / opracowanie Sylwia Stokowska, Dorota Bujnowska ; autorzy ćwiczeń: Sylwia Stokowska, Michał Raciborski, Dorota Bujnowska ; redakcja: Sylwia Stokowska, Kinga Kaja Brajczewska. – Wyd. 1. – Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy, 2018. – 99, [1] s. – (Podlaski Warsztat Doradcy Zawodowego).
  2502/A

 6. Długotrwałe bezrobocie w województwie podlaskim / redakcja naukowa Marcin Haberla ; zespół autorski: Jarosław Sawicki, Artur Kotliński, Żaneta Rosiak, Anna Gabory, Adam Paluch. – Białystok : Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, 2018. – 212 s.
  2503/A

 7. Doradztwo w planowaniu kariery : podstawy teoretyczne i przykładowe praktyki / redakcja Robert Porzak. – Lublin : Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, 2018. – 159 s.
  2510/A

 8. Gospodarowanie czasem pracy jako stymulator aktywności zawodowej osób starszych / Małgorzata Król. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 194 s.
  55239. – (Praca Naukowa)

 9. Innowacyjna gospodarka, innowacyjne organizacje, innowacyjni ludzie / redakcja naukowa Celina M. Olszak, Grzegorz Głód. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. – 309, [2] s. – (Praca Naukowa).
  55244

 10. Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego / Katarzyna Bomba. – Stan prawny: 7 listopada 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 406 s.
  55233

 11. Lista płac w praktyce : odpowiedzi na najtrudniejsze pytania / redakcja Mariusz Pigulski. – Wyd. 7, stan prawny: styczeń 2020. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. – XXI, [1], 473 s. – (Prawo w Praktyce : kadry i płace).
  55245

 12. Marketing : przewodnik : praca zbiorowa / redakcja Lechosław Garbarski ; autorzy Marcin Awdziej [i in.]. – Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2004. – 335 s.
  55229

 13. Meritum : prawo pracy 2020 / redaktor merytoryczny Kazimierz Jaśkowski ; autorzy Maciej Ambroziewicz [i 18 pozostałych]. – Wyd. 17. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 1809 s.
  55231 Czyt.

 14. Miasta przyjazne seniorom / Jacek Szołtysek, Grażyna Trzpiot. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 108 s. – (Praca Naukowa).
  55241

 15. Nowa instytucja i nowe podejście : Rada Dialogu Społecznego 2015-2019 / Anna Grabowska. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2019. – 51 s.
  2501/A

 16. Podróże służbowe : komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń / Marek Rotkiewicz. – Wyd. 2, stan prawny: październik 2019. – Warszawa : C.H. Beck, 2019. – IX, [1], 158 s. – (Prawo w Praktyce : kadry i płace).
  55246

 17. Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego : badanie naukowe zrealizowane przez Agencję badawczą „ARC Rynek i Opinia” na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi : raport końcowy / opracował zespół w składzie: Bogusława Urbaniak, Jerzy Krzyszkowski, Justyna Przywojska, Justyna Wiktorowicz, Jolanta Lisek-Michalska. – Łódź : Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Regionalne Obserwatorium Integracji Społecznej, 2018. – 208 s.
  2504/A

 18. Public relations w przestrzeni publicznej / redakcja naukowa Anna Adamus-Matuszyńska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. – 188, [1] s. – (Praca Naukowa).
  55238

 19. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy : bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 166, [1] s. – (Praca Naukowa).
  55235

 20. Rola liderów w sukcesie przedsiębiorstw społecznych / Martyna Wronka-Pośpiech. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. – 200 s. – (Praca Naukowa).
  55236

 21. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) : perspektywa marketingu / redakcja naukowa Marek Drzazga. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 130 s. – (Praca Naukowa).
  55240

 22. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu / redakcja naukowa Stanisław Swadźba. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 161 [2] s. – (Praca Naukowa).
  55243

 23. Warunki pracy i jakość miejsc pracy w województwie łódzkim : raport końcowy / autorzy raportu Marzena Sochańska-Kawiecka, Zuzanna Kołakowska-Seroczyńska, Piotr Ziewiec. – [Łódź] : [Wojewódzki Urząd Pracy], 2019. – 100 s.
  2507/A

 24. Wspieranie przez urzędy pracy rozwoju zasobów ludzkich środkami Funduszu Pracy : dane statystyczne 2014-2018 / opracowano w Wydziale Kształcenia Ustawicznego Departamentu Rynku Pracy. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy, 2019. – 47 s.
  2500/A

 25. Współczesne trendy na rynku pracy : aspekty regionalne / Małgorzata Gotowska, Paweł Antoszak, Michał Majcherek. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Oddział w Bydgoszczy, 2018. – 118 s.
  2505/A

 26. Zarządzanie i ekonomia : teraźniejszość i przyszłość / redakcja naukowa Czesław Szmidt. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2016. – 378 s. – Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów.
  55230

 27. Zarządzanie międzyorganizacyjne / Dominika Latusek-Jurczak. – Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011. – 252 s. – (Monografie).
  55228

 28. Zarządzanie personelem w małej firmie / Małgorzata Sidor-Rządkowska. – Wyd. 3. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 217 s. – (HR).
  55232
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję