27/2023

Przegląd czasopism nr 27/2023

 

03  – 09 lipca 2023 r.

 1. Collective agreements in Poland in the light of international labour standards / Z. Hajn // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 4, s. 377-385. Układy zbiorowe pracy w Polsce w świetle międzynarodowych standardów pracy.

 2. Implementacja Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego w Polsce – podejście regulacyjne i ekonomiczne / K. Waliszewski, D. Banaś // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 4, s. 33-45.
 3. Jakie obowiązki ma pracodawca w czasie upałów? / R. Kowalkowski // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 126, 03.07, s. B10.
 4. Jakie uprawnienia rodzicielskie przysługują pracownikom / K. Schiffter, K. Witkowska-Pertkiewicz, A. Kencel, K. Rozbicka, K. Cios, P. Kozieł // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 129, 06.07, s. C1-C7.
 5. Konsekwencje naruszenia zasad równego traktowania i niedyskryminowania w zatrudnieniu / P. Prusinowski // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 5, s. 3-8.
 6. Konstytucyjność wstrzymania waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich / J. Grygutis // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 5, s. 26-34.
 7. Kultura bezpieczeństwa / M. Lotko // Atest. – 2023, nr 6, s. 39-41.
 8. Niedopuszczalność zastrzeżenia w umowie przedwstępnej o pracę kary umownej na rzecz pracodawcy / B. Grygiel-Skrzypczak, M. Szwanenfeld // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 26-28.
 9. Nowe normy badań jakości powietrza na stanowiskach pracy: oznaczanie arsenu i jego związków, dichlorku cynku, rozpuszczalnych związków srebra oraz niklu i jego związków metodami absorpcyjnej spektrometrii atomowej / R. Świetlik // Atest. – 2023, nr 6, s. 23-26.
 10. Nowe zwolnienie na załatwienie pilnej sprawy rodzinnej / Ł. Górzny // Rzeczpospolita. – 2023, nr 155, 06.07, s. D51.
 11. O organizacji, warunkach i bezpieczeństwie w środowisku pracy rolników od poł. XIX do poł. XX w. / R. Adler // – 2023, nr 6, s. 44-47.
 12. Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 25, s. 67.
 13. Ochrona zdrowia pracowników wykonujących pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe: (artykuł odorzeczniczy) / M. Sowińska-Olek // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 57-60. Analiza wyroku TS z 22.12.2022 r., C-392/21.

 14. Okoliczności wypadku podczas pracy zdalnej trzeba zbadać / M. Czekanowicz // 2023, nr 155, 06.07, s. D4.
 15. Potrzebny jest zbiorowy wysiłek na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy / D. Bohutyn // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 5, s. 4-5. Omów. Sesji Rady Ochrony Pracy.

 16. Praca nadliczbowa a polecenie przełożonego / P. Wąż // Atest. – 2023, nr 6, s. 12-14.
 17. Prawo do odprawy także dla pracownika, który sam odejdzie / M. Kurzynoga, D. Książek // 2023, nr 155, 06.07, s. D2.
 18. Ratio legis dodatku wyrównawczego wypłacanego na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych – słuszna ochrona uprawnionych czy zagrożenie dla spójności prawa pracy? / S. Koczur // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 14-17.
 19. System motywacyjny platformy online jako instrument kierownictwa pracodawcy (wyrok niemieckiego Federalnego Sądu Pracy (BAG) z dnia 1 grudnia 2020 r., 9 AZR 102/20)1 : [przegląd orzecznictwa sądowego] / D. E. Lach. // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 5, s. 57-63.
 20. Systemowo do bani: jak przetrwać w kruchym, niespokojnym, pełnym lęku i nieliniowym świecie? / K. Pilipczuk, P. Pilipczuk // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 6, s. 58-61.
 21. Upał może się przyczynić do wypadku przy pracy / J. Kalinowska // Rzeczpospolita. – 2023, nr 153, 04.07, s. F8.
 22. Zakaz dyskryminacji: (orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości) // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 2, s. 53-56. Wyrok TS z 12.1.2023 r., TP (Montażysta obrazu pracujący dla telewizji publicznej), C356/21.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję