23/2023

Przegląd czasopism nr 23/2023

 

5  – 11 czerwca 2023 r.

 

 1. 31 maja 2023 r. mija termin przekazania I raty odpisu na zfśs / B. Goliszewska-Chojdak // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 9, s. 45-46.
 2. Assessing the effectiveness of training programme on the competency of medical staffs in public health emergency / Y. Zhao, Ch. Wei, L. Ni, J. Zhang, X. Yin, H. Sun // Medycyna Pracy. – 2023, Vol. 74, nr 1, s. 19-26.
 3. Czy firma może pytać pracownika, czy ma inną pracę / S. Paruch, A. Kencel // Rzeczpospolita. – 2023, nr 130, 06.06, s. F1, F3.
 4. Ile kosztuje gospodarkę depresja pracowników? / I. Hajnosz // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 130, 06.06, s. 4.
 5. Mechanizmy stratyfikacji płciowej w strukturach organizacji start-upów technologicznych / E. Tobiasiewicz // Przegląd Socjologiczny. – 2022, T. 71, nr 3, s. 191-218.
 6. Najpierw podstawy, potem wellbeing : czy pracodawca ma prawny obowiązek dbania o dobrostan pracowników? / M. Krzyżowska, K. Witkowska-Pertkiewicz // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 5, s. 36-39.
 7. O skargach i wnioskach zgłaszanych do PIP oraz o bezpieczeństwie i higienie pracy obywateli Ukrainy / (db) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 4, s. 29. Omów. Obrad Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

 8. Odprawy dla nauczycieli z placówek publicznych i niepublicznych – zasady przyznawania / J. Sztabińska // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 11, s. 50-57.
 9. Okres zasiłkowy w ubezpieczeniu chorobowym / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 20, s. 67.
 10. Podejmowanie sporadycznych decyzji w czasie zwolnienia lekarskiego nie pozbawia prawa do zasiłku chorobowego / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 9, s. 47. Wyrok SN z 14 grudnia 2022 r., III USKP 126/21.

 11. Ponoszenie ryzyka gospodarczego jako cecha osoby pracującej na własny rachunek / E. Maniewska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 3, s. 269-278.
 12. Pracownik mówi: sprawdzam! : czyli jak zatrudnieni postrzegają swoich liderów i czego od nich oczekują? / K. Turska // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 5, s. 40-44.
 13. Prawo do urlopu wypoczynkowego funkcjonariuszy – stosowanie w drodze analogii przepisów kodeksu pracy do administracyjnoprawnych stosunków zatrudnienia w celu „wypełnienia” luki w prawie (art. 66 ust. 2 Konstytucji RP, art. 31 ust. 2 Karty Praw Podstawowych, art. 1 i art. 7 dyrektywy 2003/88/WE: [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 3, s. 63-67.
 14. Profesjonalizacja firm rodzinnych / G. Marciniak, D. Błaszak. – Cz. 1-2 // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 44-48 ; nr 5, s. 46-51. Cz. 1: Misja specjalna dla HR-owca ; Cz. 2: Jak pozyskać z rynku kandydata na CEO?

 15. Self-employment and the legal model of protection in Poland / T. Duraj // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 3, s. 257-268. Samozatrudnienie a prawny model ochrony w Polsce.

 16. Sprawdzenie przydatności metamateriału akustycznego do redukowania hałasu średnio – i wysokoczęstotliwościowego – symulacje numeryczne / G. Szczepański, M. Podleśna, K. Łada, A. Włudarczyk // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 4, s. 22-27.
 17. Systems for the protection of the interests of health professionals employed by medical establishments / J. Jaskulska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 3, s. 351-362. Systemy ochrony interesów pracowników służby zdrowia zatrudnionych w placówkach medycznych.

 18. Urlopy wypoczynkowe – ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie / S. Kryczka, M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 10, 81 s.
 19. Zaczyna się sezon braku pracowników sezonowych / A. Ptak-Iglewska, A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 131, 07-08.06, s. A15.
 20. Zakres podmiotowy prawa do rokowań zbiorowych w Konstytucji RP a prawo międzynarodowe i unijne / A. Giedrewicz-Niewińska, M. Kurzynoga // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 3, s. 10-21.

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję