Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2020 » Wrzesień 2020

ZBIORY

Wrzesień 2020

Wykaz nabytków książkowych

 1. Autorytet nauczyciela czyli jak być skutecznym i zmotywowanym wychowawcą / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. – 444 s.
  55298

 2. Budowa systemu wynagrodzeń : teoria i praktyka / redakcja naukowa Joanna Liksza. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 239 s.
  55299

 3. Cyfrowa komunikacja organizacji / redakcja naukowa Barbara Filipczyk, Jerzy Gołuchowski. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2020. – 259 s.
  55306

 4. Czas pracy kierowców 2020 – najnowsze zmiany / Barbara Błach-Bujak, Michał Dynerowicz, Michał Bujak, Aldona Kapica, Adam Janus, Adam Hrycak. – Warszawa : Wiedza i Praktyka, 2020. – 120 s.
  55286

 5. Czas pracy w praktyce : rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19 / Iwona Jaroszewska-Ignatowska. – Stan prawny: 1 maja 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 263 s.
  55292

 6. Doskonalenie organizacji i procesów innowacyjnych / Teresa Kraśnicka, Bartłomiej Gładysz, Aneta Kucińska-Landwójtowicz. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. – 260 s.
  55309

 7. Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna : kalkulator kondycji podmiotów ekonomii społecznej : podręcznik / redakcja Paweł Poławski, Dariusz Zalewski; [zespół autorski: Marek Bożykowski, Wiesław Cupała, Mikołaj Jasiński, Anna Jawor-Joniewicz, Zofia Lewandowska, Kinga Pawłowska, Krzysztof Podwójcic, Paweł Poławski, Magdalena Twardowska, Dariusz Zalewski]. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2015. – 143, [1] s.
  55305

 8. Ewolucja ustroju i kompetencji rządowych organów podatkowych, celnych i skarbowych – sprawujących nadzór nad podatnikami płatnikami i importerami (lata 1991-2017) / Paweł Szymanek. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Kancelaria Prawna i Podatkowa dr Pawła Szymanka, 2019. – 340 s.
  55307

 9. Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2019 r. / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2020. – 81 s.
  55300, 55301

 10. Integracja cudzoziemców w Polsce : wymiar lokalny / opracowanie Katarzyna Potoniec. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2020. – 91 s.
  55303, 55304

 11. Jak czerpać radość z pracy : 30 sposobów na uzdrowienie kultury organizacyjnej w firmie i pokochanie swojej pracy / Bruce Daisley ; tłumaczyła Maria Białek. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. – 325, [1] s.
  55310

 12. Kodeks pracy : komentarz / redaktor: Arkadiusz Sobczyk ; autorzy: Dominika Dörre-Kolasa, Monika Gładoch, Joanna Jarguz, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Arkadiusz Sobczyk, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. – XXVII, [1], 1052 s.
  55287 Czyt.

 13. Kompetencyjne systemy ocen pracowników : przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL / Małgorzata Sidor-Rządkowska. – Wyd. 3 rozszerzone i zaktualizowane. – Warszawa : Wolters Kluwer, Copyright 2020. – 272 s.
  55290

 14. Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych / Mariusz Wolski. – Stan prawny: 1 maja 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 176 s.
  55297

 15. Modele podziału ryzyka w hybrydowych pracowniczych programach emerytalnych / Anna Gierusz. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019. – 109, [2] s.
  55311

 16. Następstwa braku bezpieczeństwa w pracy resocjalizacyjnej z nieletnimi / Marek Łukasiewicz. – Warszawa : Difin, 2020. – 158 s.
  55285

 17. Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy / Ewelina Kumor-Jezierska. – Stan prawny: 28 lutego 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 369 s.
  55295

 18. Oswajanie niepewności : studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi / redakcja naukowa Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. – 417, [2] s.
  55312

 19. Podatek dochodowy jako instrument redystrybucji dochodów w Polsce / Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk. – Wyd. 1 – Warszawa : CeDeWu, 2019. – 253 s.
  55313

 20. Pracownicze plany kapitałowe : wdrożenie w praktyce / Antoni Kolek, Oskar Sobolewski, Marcin Wojewódka. – Stan prawny: kwiecień 2020. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. – XVII, [1], 103 s.
  55288

 21. Prawo pracy: zbiór przepisów : kodeks pracy, wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Pracownicze plany kapitałowe, ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy, organizacje pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe, Państwowa Inspekcja Pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe, koszty sądowe i sądownictwo pracy / redaktor prowadzący Mariusz Kurzyński. – Wyd. 31, stan prawny: 1 stycznia 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 945, [1] s.
  55293

 22. Przywództwo w działaniu : analizy i kierunki rozwoju koncepcji / Włodzimierz Świątek. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2020. – 300 s.
  55314

 23. Regulacje Covid-19 w prawie pracy / Wojciech K. Brzostowski, Alina Giżejowska, Monika Gładoch, Kamila Kopeć, Paweł Korus, Arkadiusz Sobczyk, Gabriela Sykała, Janusz Zagrobelny. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. – X, 103 s.
  55287 Czyt.

 24. Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata Mędrala. – Wyd. 2, stan prawny: 11 maja 2020 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 602 s.
  55308

 25. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2020 za rok 2019 / Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 2020. – 63 s.
  55302

 26. Tarcza antykryzysowa : szczególne regulacje w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych : komentarz / redakcja naukowa Krzysztof Baran. – Stan prawny: 1 maja 2020. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 660 s.
  55294

 27. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie : komentarz / Grzegorz Wrona. – Stan prawny: listopad 2019. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. – XVIII, 218 s.
  55289

 28. Zanim będzie za późno : o potrzebie rozwoju kompetencji społecznych w edukacji / Tomasz Kozłowski. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2020. – 186 s.
  55291

 29. Zarządzanie pracownikami w dobie Internetu / Jacek Woźniak. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 472 s.
  55296
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję