INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 20/2023

 

15 – 21 maja 2023 r.

 1. Artificial intelligence and contractual liability under polish law. Selected issues / K. Pfeifer-Chomiczewska // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2022, T. 124, s. 59-79. Sztuczna inteligencja a odpowiedzialność kontraktowa w prawie polskim wybrane zagadnienia.

 2. Bhp w leśnictwie, branży telekomunikacyjnej i energetyce wiatrowej / (db) // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 3, s. 29.
 3. Cena aktywności seniorów jako odpowiedź na wykluczenie społeczne osób starszych w obszarze bezpieczeństwa społecznego / G. Sudoł // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 4, s. 81-94.
 4. Dodatkowy zarobek po godzinach to nie sprawa pracodawcy / Z. Gaczyńska // 2023, nr 114, 18.05, s. D5.
 5. Jakościowa analiza wpływu metaverse na dobrostan pracowników / B. Wachnik, A. Kopyto // Przegląd Organizacji. – 2022, nr 11, s. 33-42.
 6. New challenges for trade unions in the face of algorithmic management in the work environment / P. Nowik // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 121-143. Nowe wyzwania dla związków zawodowych w obliczu algorytmicznego zarządzania w środowisku pracy.

 7. Nowa ulga podatkowa z tytułu składek członkowskich wpłaconych na rzecz związku zawodowego / I. Nowacka // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 7, s. 43.
 8. Pełno(s)sprawni w pracy / K. Cholewa // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 3, s. 6. Omów. Konferencji.

 9. Polish public institutions activity for refugees from Ukraine, with a special Focus on the tasks carried out by ZUS / G. Uścińska // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 4, s. 53-65. Działalność polskich instytucji publicznych na rzecz uchodźców z Ukrainy, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych przez ZUS.

 10. Powrót z pracy zdalnej do stacjonarnej / J. Szmit // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 18, s. 71.
 11. Pracownicy 50+ szczególnie zagrożeni w pracy / [kj] // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 3, s. 8-9.
 12. Ryczałt dużym problemem przy pracy zdalnej / P. Szewioła // 2023, nr 113, 17.05, s. A11.
 13. Scope of reference of employees’ right to daily and weekly rest (a discussion article) / B. Rutkowska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 201-212. Zakres obowiązywania prawa pracowników do odpoczynku dobowego i tygodniowego (artykuł dyskusyjny).

 14. Święto pracy kontra niewolnictwo / R. Woś // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 18, s. 8-12.
 15. Unijne przepisy stworzą prawdziwy rynek pracownika / I. Sudak // Gazeta Wyborcza. – 2023, nr 112, 16.05, s. 4.
 16. Urlop opiekuńczy pełen niejasności / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 95, 18.05, s. B8.
 17. Ustawa o ekonomii społecznej – omówienie i ocena regulacji oraz rekomendacje na przyszłość / Ł. Gorczyński // Trzeci Sektor. – 2022, nr 3-4, s. 8-28.
 18. Uwaga na odmowy w sprawie pracy zdalnej / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 95, 18.05, s. B1.
 19. WeRskills project recommendations: skills competitions deliver value for money / M. Kowalska, M. Stusińska-Krywalska, M. Stachura // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 4, s. 133-145. Zalecenia projektu WeRskills: konkursy umiejętności to korzyści finansowe dla przedsiębiorców i gospodarki.

 20. Więcej osób uprawnionych do zasiłku przez 12 miesięcy / M. Topolewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 94, 17.05, s. B7.
 21. Władztwo podatkowe jednostek samorządu terytorialnego państw UE w obszarze podatków dochodowych / A. Mazurek-Czarnecka // Optimum – Studia Ekonomiczne. – 2022, nr 3, s. 95-109.
 22. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – procedury i praktyczne rozliczenia / M. Makowski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 8, 81 s.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję