18/2024

Przegląd czasopism nr 18/2024

 

22 – 28 kwietnia 2024 r.

 

 1. Adequate and sustainable social security for all : responses in a new context / J. Schremmer // Ubezpieczenia Społeczne. – 2023, nr 3, s. 7-21.

Adekwatne i trwałe zabezpieczenie społeczne dla wszystkich : odpowiedzi w nowym kontekście.

 

 1. Adjusting to changing world while sticking to principles. International Labour Organization responses to the challenges facing social protection systems in the 21st century / K. Hagemejer // Ubezpieczenia Społeczne. – 2023, nr 3, s. 35-61.

Dopasowywanie się do zmieniającego się świata, ale w zgodzie z zasadami. Reakcje Międzynarodowej Organizacji Pracy na wyzwania stojące przed systemami zabezpieczenia społecznego w XXI wieku.

 

 1. „Bardziej szczegółowe przepisy” dotyczące przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 88 RODO – glosa do wyroku TSUE z dnia 30 marca 2023 r., C-34/21 (Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium) / B. Łukańko // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 2, s. 32-41.

 

 1. Career models, job satisfaction, and type of work-related behawior presented by Polish nurses : a cross-sectional post-COVID-19 study / A. Bartosiewicz, E. Łuszczki // Medycyna Pracy. – 2024, Vol. 75, nr 1, s. 19-30.

Modele kariery, satysfakcja z pracy i rodzaje zachowań związanych z pracą prezentowane przez polskie pielęgniarki : przekrojowe badania po Covid-19.

 

 1. Drogi ekspozycji mikro- i nanoplastiku oraz potencjalne toksyczne efekty ich działania na zdrowie człowieka / D. Sawicka, L. Chojnacka-Puchta, L. Zapór, K. Miranowicz-Dzierżawska, J. Skowroń // Medycyna Pracy. – 2024, Vol. 75, nr 1, s. 81-96.

Narażenie na mikro- i nanoplastik (MNP) w miejscach zatrudnienia.

 

 1. Kto zawinił? Wypadki przy pracy w kontekście odpowiedzialności pracowników, osób kierujących pracownikami i pracodawców / B. Solawa // Atest. – 2024, nr 4, s. 32-35.

 

 1. Nowe, znormalizowane procedury oznaczania kadmu, tlenku wapnia i żelazowandadu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej / R. Świetlik // Atest. – 2024, nr 3, s. 49-51.

 

 1. O zasadzie trafnej reakcji dyscyplinarnej w sprawach członków korpusu służby cywilnej / B. Baran-Wesołowska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2024, nr 2, s. 26-31.

 

 1. Obciążenie zewnętrzne i wewnętrzne w kontekście metod oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego / D. Roman-Liu // Bezpieczeństwo Pracy. – 2024, nr 3, s. 16-21.

 

 1. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorstw w 2024 r. / M. Kozłowska // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 3, s. 19-24.

 

 1. The problems of remote work in Polish labour code / K. W. Baran // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 323-328.

Problematyka pracy zdalnej w polskim kodeksie pracy.

 

 1. Report on the future of social protection and the welfare state in the European Union. Overview of the report’s main conclusions / A. Rusiecka // Ubezpieczenia Społeczne. – 2023, nr 3, s. 23-33.

Raport o przyszłości ochrony socjalnej i państwa opiekuńczego w Unii Europejskiej. Przegląd głównych wniosków z raportu.

 

 1. Światowy Dzień Słuchu – III konferencja „Czy słyszałeś, że hałas szkodzi?” / P. Górski // Atest. – 2024, nr 4, s. 28-29.

 

 1. Teraz może być trudniej zawalczyć o podwyżkę / A. Błaszczak // Rzeczpospolita. – 2024, nr 100, 29.04, s. A20.

 

 1. Uprawnienia opiekunów dzieci przyznawane przez pracodawców jako przejaw realizacji celów wynikających z dyrektywy 2019/1158 / K. Walczak // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2023, Vol. 30, nr 4, s. 363-372.

 

 1. Zagrożenie oczu podczas ręcznego spawania laserowego – analiza metod wyznaczania ekspozycji na promieniowanie laserowe / G. Owczarek, J. Szkudlarek, M. Jachowicz, M. Okrasa // Bezpieczeństwo Pracy . – 2024, nr 3, s. 22-27.

 

 1. Zakaz noszenia symboli religijnych : (orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości) // Monitor Prawa Pracy. – 2024, R. 21, nr 1, s. 60-63.

Wyrok TS z 28.11.2023 r., Commune d’Ans, C-148/22.

 

 1. Zasady ustalania świadczeń powypadkowych dla pracowników / R. Tonder // Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń. – 2024, nr 4, s. 78-86.

 

Kontakt GBPiZS

Dział Zbiorów Pracy
i Zabezpieczenia Społecznego

ul. Zabraniecka 8L
03-872 Warszawa

Sekretariat
Telefon: (+48) 509-787-563
Email: sekretariat@gbpizs.gov.pl

Wypożyczalnia
Telefon: (+48) 537-838-509
Email: wypozyczalnia@gbpizs.gov.pl

 • Dział Zbiorów dla Niewidomych

 • ul. Konwiktorska 7
  00-216 Warszawa

 • © 2020 - 2024 Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  Realizacja: virtualmedia

  Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
  Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
  Akceptuję