INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 17/2023

 

24 – 30 kwietnia 2023 r.

 1. Atrakcyjność sektora TSL na rynku pracy w Polsce / A. Piątek-Piotrowska // Studia Prawno-Ekonomiczne. – 2022, T. 124, s. 151-167.
 2. Employee sobriety control – new legislation in light of past problems. Is the direction of changes reasonable? / J. Jaskulska // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. – 2023, nr 2, s. 39-46. Kontrola stanu trzeźwości pracowników – nowe przepisy w świetle dotychczasowych problemów. Czy słuszny kierunek zmian?.

 3. Garnitur kompetencji: jakich umiejętności będą wymagały firmy od pracowników przyszłości? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 18-25.
 4. Glosa do wyroku SN z 15.9.2021 r. IPS KP 20/21 / J. Wratny // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 57-58. Obowiązek odszkodowawczy pracodawcy wobec pracownika poszkodowanego wskutek mobbingu.

 5. Już za kilka dni nowe obowiązki i kary dla pracodawców / M. Rzemek // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 79, 24.04, s. B10.
 6. Kontrola trzeźwości po nowelizacji Kodeksu pracy / J. Szmit. – Cz. 1-2 // Tygodnik Solidarność. – 2023, nr 13, s. 71 ; nr 14, s. 79.
 7. Od bhp do wellbeingu, ale co po drodze? / M. Majka // Atest. – 2023, nr 3, s. 21-23.
 8. Określanie wynagrodzenia za pracę w umowie i regulacjach wewnątrzzakładowych / R. Krawczyk // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 7, s. 58-65.
 9. Praca zdalna okazjonalna – warunki stosowania / E. Łukasik // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 7, s. 17-20.
 10. Pracownicy skorzystają, pracodawcy niekoniecznie / P. Szewioła // 2023, nr 97, 26.04, s. A9.
 11. Profilowanie pomocy dla bezrobotnych – dotychczasowe doświadczenia i nowe wyzwania z perspektywy praw człowieka / M. Kuba, E. Staszewska // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 173-188.
 12. Refugees from Ukraine on the Polsish labour market / J. Gromadzki, P. Lewandowski // Ubezpieczenia Społeczne. – 2022, nr 4, s. 29-40. Uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy.

 13. Staż pracy nauczycieli a ich świadomość zagrożenia hałasem w szkole / P. Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 4, s. 181-190.
 14. Sztuczna inteligencja jako narzędzie do kierowania polityką zatrudniania cudzoziemców? / I. Florczak // Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. – 2022, Vol. 29, nr 2, s. 161-172.
 15. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z członkiem zarządu spółki: [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 44-47. Wyrok SN z 1.3.2022 r., I PSKP 48/21, niepubl.

 16. Urlopy rodzicielskie a awansowanie pracowników / A. Sobczyk // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 79, 24.04, s. B11.
 17. Wektory bhp – forum praktyków w Gdyni // Atest. – 2023, nr 3, s. 34-35. Omów. Pierwszego spotkania, z cyklu Wektory BHP Interface & DNV – Forum dla praktyków, dla pracowników służby bhp, pełnomocników zintegrowanych systemów zarządzania, pracodawców oraz menedżerów.

 18. Wybór właściwego prawa dla umowy o pracę / A. M. Świątkowski // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 12-15. TS w sprawach C-152/20 i C-218/20.

 19. Wysokość odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia – najnowsze orzecznictwo: [z orzecznictwa Sądu Najwyższego] / E. Maniewska // Praca i Zabezpieczenie społeczne. – 2023, nr 2, s. 64-66.
 20. Zasady ustalania wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy: [orzecznictwo Sądu Najwyższego] // Monitor Prawa Pracy. – 2023, R. 20, nr 1, s. 48-50. Wyrok SN z 19.5.2021 r., IIIPSKP 71/21, niepubl.

 21. Zasypywanie luk kompetencyjnych: co mogą zrobić firmy, aby zapewnić sobie potrzebnych pracowników? / H. Guryn // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 4, s. 34-38.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję