Jesteś tutaj: Strona główna » Publikacje » Monitor Polski – pozycje wybrane » 2023 » Pozycje 801 – 1200

ZBIORY

Monitor Polski – poz. 801 – 1200 – wybrane

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2023 r. // poz. 831.

• Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2023 r. // poz. 846.

• Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2023 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent // poz. 848.

• Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie, za II kwartał 2023 r. // poz. 853.

• Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 // poz. 881.

• Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu rządowego pod nazwą „Promocja Sportu Osób z Niepełnosprawnościami w 2023 r.” // poz. 898.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 913.

• Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uregulowanych potwierdzających przygotowanie do sprawdzania i oceniania rozwiązań otwartych zadań egzaminacyjnych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz włączenia tych kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 948.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Organizowanie i zarządzanie w tenisie stołowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 979.

• Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2023 r. // poz. 987.

• Uchwała nr 165 Rady Ministrów z dnia 11 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 // poz. 1000.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie instruktażu i popularyzowanie tenisa stołowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1001.

• Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 5 września 2023 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2023 r. // poz. 1004.

• Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego // poz. 1009.

• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych // poz. 1017.

• Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. // poz. 1030.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu treningu przygotowania motorycznego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1043.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu treningowego w jeździectwie” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1049.

• Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wysokości limitu wpłat dokonywanych na subkonto ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego w roku 2023 // poz. 1056.

• Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów // poz. 1058.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie jazdy na nartach wodnych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1070.

• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych // poz. 1101.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie kierowania jachtem motorowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // 1115.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie narciarskich zajęć pozatrasowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1120.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Dobieranie i podawanie wina” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1126.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z jeździectwa na poziomie rekreacyjnym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1127.

• Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2023 r. // poz. 1133.

• Zarządzenie nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023 r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy // poz. 1137.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie szkolenia jeździeckiego na poziomie sportowym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1140.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie, znakowanie i odnawianie szlaków turystycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1142.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z golfa w ramach sportu dla wszystkich” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1150.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Planowanie i prowadzenie procesu treningu golfowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1151.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie i zarządzanie procesem treningu golfowego” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1159.

• Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie i doskonalenie technik golfowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1160.

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 25 września 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Facylitowanie – prowadzenie spotkań grupowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1175.

• Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1182.

• Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 października 2023 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Montowanie turbin wiatrowych (WTG – Wind Turbine Generator)” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji // poz. 1188.

• Zarządzenie nr 525 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie sposobu organizacji czasu pracy urzędów // poz. 1189.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję