Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2020 » Październik 2020

ZBIORY

Październik 2020

Wykaz nabytków książkowych

 1. Biznes społecznie nieodpowiedzialny / redakcja naukowa Grażyna Aniszewska-Banaś, Piotr Płoszajski. – Wyd. 1. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH Szkoła Główna Handlowa, 2019. – 174, [1] s.
  55330

 2. Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : teoria i praktyka / redakcja naukowa Paweł Kużdowicz. – Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019. – 225 s.
  55327

 3. Elastyczne formy zatrudnienia we włoskim i polskim prawie pracy : szanse i zagrożenia / redakcja Angelica Riccardi, Magdalena Rycak ; autorzy: Angelica Riccardi, Magdalena Rycak, Giuseppe Antonio Recchia, Claudio Schiavone, Stefano Caffio, Giovanni Bianco, Izabela Florczak, Mirosław Włodarczyk, Tomasz Niedziński, Kamila Naumowicz, Adriana Sylwia Bartnik. – Warszawa : Uczelnia Łazarskiego, 2019. – 167 s.
  55331

 4. Ergonomia a wartości: odniesienia aksjologiczne / Jan Jabłoński. – Wyd. 1. – Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2020. – 198 s.
  55337

 5. Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aksjologia i kierunek zmian / Maciej Złowodzki, Edwin Tytyk, Manezha Dost ; Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. – 87 s.
  55332

 6. Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aspekty edukacyjne i przestrzenne / Ewa Górska, Aneta Kossobudzka-Górska, Katarzyna Zawada-Pęgiel ; Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. – 113 s.
  55333

 7. Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : aspekty organizacji i strategii zarządzania / Matylda Wdowiarz-Bilska, Małgorzata Sławińska, Marcin Butlewski ; Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. – 100 s.
  55334

 8. Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji: w produkcji / Leszek Pacholski, Joanna Kałkowska, Paweł Kiełbasa ; Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. – 81 s.
  55336

 9. Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji : w zakresie szkolnictwa i środowiska pracy / Tadeusz Juliszewski, Karolina Trzyniec, Anna Taczalska-Ryniak ; Instytut Projektowania Architektonicznego Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Komisja Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności. – Kraków : Wydawnictwo PK, 2019. – 93 s.
  55335

 10. Indywidualne konta emerytalne : aspekty podatkowoprawne i organizacyjno-funkcjonalne / Zbigniew Ofiarski. – Wyd. 1. – Warszawa : Difin SA, 2020. – 286 s.
  55338

 11. Innowacje społeczne : od aktywizacji społeczeństwa do ekosystemu innowacji / redakcja naukowa Anna Olejniczuk-Merta, Mirosław Miller. – Warszawa : Wydawnictwo Key Text, 2020. – 238, [2] s.
  55321

 12. Kariery akademickie kobiet i mężczyzn : różne czy podobne? / redakcja naukowa Renata Siemieńska. – Wyd. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. – 400 s.
  55324

 13. Kształtowanie liderów / Rafał Mrówka, Piotr Wachowiak. – Wyd. 1. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH. Szkoła Główna Handlowa, 2019. – 183 s.
  55339

 14. Lepszy pracodawca : jak autentyczny employer branding zmienia biznes, rynek pracy i ludzi / Zyta Machnicka. – Gliwice : Onepress, 2020. – 239 s.
  55340

 15. Metodyka postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy na podstawie Regulacji COVID-19 / Kinga Piwowarska, Tomasz Piwowarski. – Stan prawny : 18.5.2020 r. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. – XXVIII, 530 s. – (Metodyki Becka).
  55341

 16. Metodyka sporządzania umów gospodarczych / Aleksandra Cempura, Anna Kasolik. – Wyd. 6, stan prawny : 1 listopada 2019 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. – 823 s. – (Metodyki).
  55329

 17. Motywowanie pracowników zróżnicowanych pokoleniowo / Joanna Nieżurawska-Zając. – Wyd. 1. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – 424 s.
  55342

 18. Ocena kompetencji metodą Assessment i Development Center / Joanna Tokar. – Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2020. – 190 s.
  55328

 19. Od lokomotyw do zagubionych : jakie mamy typy pracowników i jak z nimi postępować / Grzegorz Filipowicz, Anna Sulińska, Anna Szymczak. – Warszawa : INFOR PL, 2020. – 272 s. – (Personel & Zarządzanie).
  55343

 20. Płaca za pracę / Edmund S. Phelps ; przekład Paweł Nowak. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020. – 203 s.
  55344

 21. Procesy edukacyjne w dobie globalizacji, społeczeństwa informacyjnego i zmian na rynku pracy / redakcja naukowa Maria Kozielska, Andrzej Zduniak. – Wyd. 1. – Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2018. – 220 s. – (Edukacja XXI Wieku ; 42).
  55326

 22. Regionalne zróżnicowanie wykorzystania zasobów pracy : bariery, implikacje / Maria Balcerowicz-Szkutnik, Anna Sączewska-Piotrowska, Anna Skórska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2019. – 166, [1] s. – (Praca Naukowa).
  55315

 23. Rozwiązania antykryzysowe w praktyce ośrodka pomocy społecznej / Piotr Piskozub. – Stan prawny: maj 2020. – Warszawa : C. H. Beck, 2020. – XVIII, 114 s. – (Sektor Publiczny w Praktyce : pomoc społeczna).
  55322

 24. Składniki turkusowych organizacji / redakcja naukowa Zbigniew Olesiński. – Wyd. 1. – Warszawa : Difin, 2020. – 360 s.
  55316

 25. Tranzycja byłych wojskowych na rynek pracy a ich zasoby osobiste / Ryszard Bera. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019. – 261 s.
  55317

 26. Współczesne wyzwania i dylematy w pracy socjalnej / pod redakcją Jakuba Bartoszewskiego i Kazimiery Król ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. – Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2017. – 202 s.
  55318

 27. Zachowania organizacyjne : zarys problematyki / pod redakcją Bogusza Mikuły i Anny Piertuszki-Ortyl ; autorzy Marek Jabłoński, Paweł Łukasik, Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Renata Winkler. – Wyd. 1. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2019. – 228 s.
  55325

 28. Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce : od modelu folwarcznego do podmiotowości / Andrzej Zybała. – Wyd. 1 – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2019. – 135 s.
  55319

 29. Zawodowe i osobiste wymiary rozwoju człowieka : perspektywa psychopedagogiczna / pod redakcją Anny Gulczyńskiej ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wyd. 1 – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2019. – 191, [3] s. – (Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4254 ; nr 312).
  55323

 30. Zielone miejsca pracy : uwarunkowania – identyfikacja – oddziaływanie na lokalny rynek pracy / Łukasz Jarosław Kozar. Uniwersytet Łódzki. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Pracy i Polityki Społecznej. – Wyd. 1. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. – 270 s. – (Ekonomia – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).
  55320
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję