INFORMACJE O GBPIZS

Przegląd czasopism nr 10/2023

 

06 – 12 marca 2023 r.

 1. Cele to praca zespołowa: jak je informować w firmie i zachęcić pracowników do realizacji planów? / A. Kucner // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 2, s. 53-57.
 2. Cykl kobiety: jak firmy wspierają pracowniczki na różnych etapach ich życia? / J. Kotzian // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 3, s. 28-31.
 3. Dla kogo praca w systemie hybrydowym? / M. Grzelak // Rzeczpospolita. – 2023, nr 55, 07.03, s. H2.
 4. Elastyczny czas pracy – jakie oszczędności daje pracodawcy / E. Kowszun // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 5, s. 50-57.
 5. Gdzie te liderki…: czyli kręta droga do przywództwa kobiet / J. Kotzian // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 3, s. 18-22.
 6. Jak zbadać trzeźwość lub uzgodnić pracę zdalną, gdy wcześniej takiej możliwości nie przewidziano / A. Majewska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr48, 09.03, s. C3.
 7. Ocena przydatności zawodowej studiów inżynierskich w opiniach pracujących studentów Politechniki Krakowskiej / M. Piekarski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2022, nr 3, s. 133-145, tab. wykr. bibliogr. summ.
 8. Osobiste prowadzenie działalności gospodarczej w czasie zwolnienia lekarskiego powoduje utratę prawa do zasiłku chorobowego / L. Jaworski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 5, s. 47. Wyrok SN z 29 czerwca 2022 r., I USKP 112/21.
 9. Po TSUE rewolucja w czasie pracy / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 45, 06.03, s. B10.
 10. Powrót polskich mam do pracy jest bardzo trudny / A. Fandrejewska // Rzeczpospolita. – 2023, nr 55, 07.03 s. A15.
 11. Praca zdalna a dokumenty pracownicze … papierowe / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 48, 07.03, s. B8.
 12. Rozliczenia na celowniku: jak ustalać i opodatkować ekwiwalent za pracę zdalną? / R. Nogacki // Personel i Zarządzanie. – 2023, nr 3, s. 84-86.
 13. Rozporządzenia wykonawcze do Kodeksu pracy 2023 z komentarzem – wybór: stan prawny na 3 lutego 2023 r. // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 5, 154 s.
 14. Senatorowie za prorodzicielskimi zmianami w kodeksie pracy / K. Topolska // Dziennik Gazeta Prawna. – 2023, nr 46, 07.03, s. B10.
 15. Status prawny asesorów sądowych wypełniających obowiązki rodzicielskie – wnioski de lege lata i de lege ferenda / J. Czerniak-Swędzioł // Praca i Zabezpieczenie Społeczna. – 2022, nr 12, s. 26-33, bibliogr. summ.
 16. Termin na złożenie zgłoszenia ZUS ZSWA upływa 31 marca 2023 r. / J. Grzelińska-Darłak // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 5, s. 38-39, tab.
 17. Work-life balance na polskim rynku pracy / P. Dados // Rzeczpospolita. – 2023, nr 55, 07.03, s. H1.
 18. Wynagrodzenie za postój – kiedy jest należne i jak je wyliczać / M. Pigulski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 5, s. 26-29.
 19. Wypadki przy pracy w 2022 r. / M. Pilewicz // Bezpieczeństwo Pracy. – 2023, nr 2, s. 6-7.
 20. Wypłata na żądanie / K. Leszczyński // Rzeczpospolita. – 2023, nr 55, 07.03, s. H2.
 21. Wzrost dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, z. 5, s. 44, tab.
 22. Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzające tzw. Dyrektywy „work-life balance” / T. Kowalski // Serwis Prawno-Pracowniczy. – 2023, R. 28, nr 5, s. 9-12
 23. Zmiany w statystycznej karcie wypadku Z-KW / J. Auksztol // Atest. – 2023, nr 2, s. 4-5.
 24. Znaczne ułatwienie analizy bezpieczeństwa maszyn // Atest. – 2023, nr 2, s. 35-36.
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję