Jesteś tutaj: Strona główna » Polecane witryny » Statystyczne » Informacja

POLECANE WITRYNY

Informacja statystyczna

Informacja statystyczna jest opisem pewnego wycinka rzeczywistości, a więc dostarcza wiadomości o zbiorowości statystycznej, czyli pełni funkcję informacyjną. Jest to najczęściej postrzegana funkcja, zwłaszcza w kontekście zdobywania wiedzy. Stanowi ona podstawę do:

  • kształtowania ogólnej wiedzy o otaczającej rzeczywistości, pozwalającej zrozumieć prawa i zasady jej dotyczące,
  • budowania modeli i formułowania hipotez odnoszących się do możliwych stanów i zachowań opisywanej rzeczywistości,
  • formułowania opinii w sprawie współzależności między zjawiskami ,
  • oceny powstałego stanu badanego zjawiska, budowania prognoz i opracowywania planów dotyczących jego stanów przyszłych, zwłaszcza w skali makro.

Informacje statystyczne wykorzystywane są w analizach i ocenie sytuacji decyzyjnych, pomagają w opracowywaniu planów i podejmowaniu decyzji, zwłaszcza strategicznych, pomagają także rozumieć przestrzeń problemową, która wymaga analizy i podjęcia decyzji. Im dokładniej będą opisywać rzeczywistość, tym bardziej zredukują niepewność w sprawie skutków podejmowanych działań i uchronią przed ewentualnymi błędami.

Informacje takie można znaleźć w wielu tekstowych i bibliograficznych bazach danych, ale niewątpliwie najważniejsze i najczęściej wykorzystywane w takich poszukiwaniach są bazy opracowywane przez instytucje międzynarodowe na podstawie danych otrzymywanych z urzędów statystycznych jej krajów-członków. Gwarantują one porównywalność badań i dostęp do ich metodologii. Najpełniejszą i najbardziej różnorodną statystyczną charakterystykę społeczno-ekonomicznych problemów pracy prezentują wymienione bazy.

  • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję