Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2021 » Lipiec 2021

ZBIORY

Lipiec 2021

 

 LIPIEC 2021

 

 1. Arbeitsrecht / Klaus Sakowski. – Auflage 2. – Berlin : Springer-Verlag, 2020. – XXIII, 196 s.
  55532

 2. Analiza efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej / Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów. – Wyd. I. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – 155, [2] s. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński).
  55584

 3. Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie za 2019 r. Cz. 1 / pod redakcją Justyny Garbarczyk ; Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2020. – XXXII, 192 s. + dysk optyczny (CD-ROM).
  10474 Czyt.

 4. Bibliografia Ekonomicznych i Społecznych Zagadnień Pracy : piśmiennictwo polskie za 2019 r. Cz. 2 / Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. – Warszawa : Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, 2020. – XII, s. 193-365.
  10474 Czyt.

 5. Bogactwo i ubóstwo w rozważaniach przedstawicieli nieliberalnej myśli ekonomicznej i społecznej przełomu XIX i XX wieku / Barbara Danowska-Prokop, Artur Grabowski, Mateusz Rolski. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 79, [2] s. – (Praca Naukowa).
  55564

 6. Easy living : regional problems and global challenges / Ingrid Kofler, Elisa Innerhofer, Anja Marcher, Mirjam Gruber, Harald Pechlaner. – Cham, Switzerland : Palgrave Macmillan, 2020. – XVII, 106 s.
  55534

 7. Elementy stylu życia jako determinanty pracy w zespole / Joanna Cewińska, Małgorzata Striker. – Wyd. I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 205 s. – (Zarządzanie – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).
  55585

 8. Estetyka słowa i grzeczność językowa wytworów pracy : perspektywa oceniania pracowników / Anna Lipka. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 168 s. – (Praca Naukowa).
  55568

 9. Immigrant labor and the new precariat / Ruth Milkman. – Cambridge, UK ; Medford, MA : Policy Press, 2020. – IX, 200 s. – (Immigration & Society).
  55535

 10. Innowacje na poziomie regionalnym i lokalnym / redakcja naukowa Izabela Ostoj, Iwona Pawlas. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 111, [4] s. – (Praca Naukowa).
  55566

 11. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. Cz. 1 / Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 2020. – 274 s.
  55578, 55579

 12. Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2019 r. Cz. 2 / Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. – Warszawa : Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 2020. – 274 s.
  55580, 55581

 13. Kierowanie zespołami zróżnicowanymi ze względu na styl życia / Joanna Cewińska, Małgorzata Striker. – Wyd. I. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020. – 151 s. – (Zarządzanie – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego).
  55586

 14. Klimat organizacyjny jako narzędzie (de)motywowania pracowników / Anna Wziątek-Staśko, Olena Krawczyk-Antoniuk. – Wyd. I. – Warszawa : CeDeWu, 2020. – 207 s.
  55587

 15. Kwalifikacje w zawodach szkolnictwa branżowego a potrzeby lokalnych rynków pracy / Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. – Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2020. – 160 s.
  2517/A

 16. Marka osobista w kształtowaniu kariery zawodowej kadry menedżerskiej / Joanna Dzieńdziora, Mateusz Grzesiak, Magdalena Wróbel. – Wyd. I. – Warszawa : Difin, 2020. – 153 s.
  55588

 17. Nieodpłatna praca w gospodarstwie domowym : studium empiryczne / Marta Hozer-Koćmiel. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – 174 s. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński).
  55589

 18. Praca i kariera w warunkach nowego millenium : implikacje dla edukacji / redakcja naukowa Renata Tomaszewska. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2020. – 230 s.
  55590

 19. Praca w czasach cyfrowych platform technologicznych : w sieci gig economy / Izabela Ostoj. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 148, [3] s. – (Praca Naukowa).
  55567, 55591

 20. Prawo finansowe dla ekonomistów : zarys wykładu : materiały studyjne / Ewa Janik. – Wyd. II poprawione i rozszerzone, stan prawny : 31 sierpnia 2020 r. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 328 s. – (Podręcznik).
  55569

 21. Problemy rynku pracy, wnioski i rekomendacje w badaniach i analizach WUP w Lublinie od 2012 r. a możliwość adaptacji nowych instrumentów rynku pracy : raport końcowy z badań ilościowych i jakościowych / opracowanie: Michał Niebylski ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. – Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2020. – 84 s.
  2516/A

 22. Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów : (rok akademicki 2018/2019) / opracowanie: Anna Stańczyk, Grzegorz Gach, Piotr Krzesiński ; Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz. – Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, 2020. – 92 s.
  2518/A

 23. Różne oblicza samozatrudnienia / Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Zofia Gródek-Szostak. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH – Szkoła Główna Handlowa, 2019. – 132 s.
  55563

 24. Segmentacja rynku pracy w Polsce / Marek Bednarski, Łukasz Arendt, Wojciech Grabowski, Iwona Kukulak-Dolata. – Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2020. – 215 s. – (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych).
  55570, 55571

 25. Sytuacja rynku pracy województwa lubelskiego w ujęciu branżowym w okresie pandemii COVID-19 : raport z badań ilościowych / Piotr Krzesiński, Angelika Bil, Grzegorz Gach, Iwona Wójcik. – Lublin : Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Wydział Badań i Analiz, 2020. – 92 s.
  2515/A

 26. Zarządzanie i partycypacja pracownicza w Polsce : od modelu folwarcznego do podmiotowości / Andrzej Zybała. – Wyd. I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2019. – 135.
  55562

 27. Zarządzanie innowacjami wartości dla klienta w sieciach biznesowych producentów dóbr zaawansowanych technologicznie / Joanna Wiechoczek. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2020. – 225, [3] s. – (Praca Naukowa).
  55565
 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję