Jesteś tutaj: Strona główna » Zbiory » Książki » Nabytki 2022 » Styczeń 2022

ZBIORY

 


Styczeń  2022

 1. Aktywność osób starszych : studium pedagogiczne / Tamara Zacharuk, Sławomir Sobczak, Ewa Jówko, Beata Bocian-Waszkiewicz. – Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, copyright 2021. – 217, [1] s.

          55861

 1. Dodatkowe systemy oszczędzania na starość w krajach rozwiniętych : przesłanki, rozwiązania i doświadczenia / Barbara Błaszczyk ; Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk. – Warszawa : Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, 2021. – 189, [2] s.

          55950

 1. Domy pomocy społecznej : organizacja i funkcjonowanie / Anna Jacek, Emilia Sarnacka, Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. – Wydanie III. – Warszawa : Difin, 2021. – 232 s.

          55812

 1. Edukacyjne, społeczne i medyczne konteksty w perspektywie zmian cywilizacyjnych / redakcja naukowa Anna Mirczak i Katarzyna Jagielska. – Kraków : Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda, 2021. – 181 s. – (Biblioteka Instytutu Spraw Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ; 15).

          55892

 1. Ekonomiczne i społeczne skutki nowych technologii / redakcja naukowa Piotr Błędowski, Urszula Kurczewska, Małgorzata Zaleska. – Wydanie I. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2020. – 269 s.

          55965

 1. Fundusz alimentacyjny / Angelika Durda, Piotr Mrozek, Ewa Pawka-Nowak. – Wydanie 5, stan prawny: sierpień 2021. – Warszawa : C. H. Beck, 2021. – XXVI, 471 s. – (Sektor Publiczny w Praktyce : Pomoc społeczna).

          55909

 1. Jakość życia a nierówności ekonomiczne : zagadnienia pomiaru / Marek Biernacki, Katarzyna Ostasiewicz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. – 108, [3] s.

          55897

 1. Kapitał przedsiębiorczości ludzi młodych : aspekty teoretyczne i praktyczne / Anna Barwińska-Małajowicz, Patrycja Żegleń, Lidia Kaliszczak. – Wydanie I. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020. – 123, [1] s.

          55810

 1. Kobiety wobec wyzwań współczesności / redakcja naukowa Dobrochna Bach-Golecka. – Stan prawny na 10 sierpnia 2021 roku. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2021. – 319 s.

          55969

 1. Kodeks rodzinny i opiekuńczy : orzecznictwo, piśmiennictwo : Orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1920-2021 oraz piśmiennictwo z lat 182-2021, dotyczące Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami / Jacek Gudowski. – Stan prawny na 1 sierpnia 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. – 815, [1] s.

          55925

 1. Konsekwencje pandemii COVID-19 : państwo i społeczeństwo / redakcja naukowa Krzysztof Hajder, Magdalena Musiał-Karg, Maciej Górny. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2020. – 259 s.

          55899

 1. Narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w kreowaniu sukcesu organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej / redakcja naukowa Piotr Walentynowicz, Wojciech Machel. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 237, [1] s.

          55809

 1. Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna / Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec. – Wydanie pierwsze. – Warszawa : Difin, 2020. – 271 s. : (Biblioteka Pracy Socjalnej).

          55885

 1. Post Corona : biznes w czasach pandemii, od kryzysu do szans / Scott Galloway ; przekład: Magda Witkowska. – Warszawa : MT Biznes, 2021. – 294 s.

          55946

 1. Pokolenie 65+ : perspektywa społeczno-ekonomiczna / Alicja Grześkowiak, Klaudia Przybysz, Piotr Peternek, Agnieszka Stanimir. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. – 117, [2] s.

          55890

 1. Pomoc społeczna : komentarz do ustawy / Magdalena Kasprzak, Joanna Nowicka. – Stan prawny na 1 czerwca 2021 r. – Warszawa : INFOR PL S.A., 2021. – 539 s. – (Komentarze Praktyczne).

          55847

 1. Postawy wobec osób starszych : studium pedagogiczne / Beata Bocian-Waszkiewicz, Tamara Zacharuk, Sławomir Sobczak, Ewa Jówko. – Siedlce : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, copyright 2021. – 229, [1] s.

          55848

 1. Praca zdalna w polskim systemie prawnym / redakcja naukowa Małgorzata Mędrala. – Stan prawny na 1 lipca 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. – 291 s.

          55849

 1. Problemy ekonomiczne współczesnego świata / pod redakcją Adriany Politaj, Małgorzaty Gasz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2021. – 112 s. – (Debiuty Studenckie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

          55902

 1. Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego / Danuta Kaźmierczak. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. – 217, [1] s. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

          55851

 1. Rynek zdrowia seniorów / Sylwia Nieszporska. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, © copyright 2021. – 254 s.

          55972

 1. Rzecznictwo wybranych problemów społecznych z perspektywy socjologicznej / Ryszard Necel. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2021. – 287, [1] s.

          55853

 1. Świadczenia rodzinne : komentarz / redakcja naukowa Piotr Rączka ; Tomasz Brzezicki, Bartłomiej Chludziński, Aleksandra Główczewska, Tomasz Kuczyński, Łukasz Maszewski, Piotr Rączka, Karolina Rokicka-Murszewska, Dorota Sylwestrzak, Dominika Zawacka-Klonowska. – Stan prawny na 30 kwietnia 2021 r. – Warszawa : Wolters Kluwer, 2021. – 869, [1] s. – (Komentarze).

          55919

 1. Transformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw / redakcja naukowa Ewa Ziemba, Anna Karmańska. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2021. – 395 s. – (Praca Naukowa).

          55954

 1. Usługi społeczne we współczesnej polityce społecznej : przegląd problemów i wizja przyszłości / Mirosław Grewiński. – Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2021. – 598 s.

          55964

 1. Ustawa o związkach zawodowych : komentarz praktyczny z orzecznictwem / Paweł Czarnecki, Piotr Grzebyk, Anna Reda-Ciszewska, Barbara Surdykowska. – Wydanie 2. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2022. – XXIV, 319 s. – (Komentarze & Linia Orzecznicza).

          55983

 1. Uwarunkowania funkcjonowania kapitałowego systemu emerytalnego w Polsce i podstawowe metody oceny jego efektywności / Elżbieta Ociepa-Kicińska. – Wydanie I. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2020. – 120, [1] s. – (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński).

          55888

 1. Uwarunkowania pracy zdalnej w organizacjach w czasie pandemii COVID-19 / Katarzyna Kozioł-Nadolna, Anna Suchocka. – Wydanie I. – Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2021. – 120 s. : (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński).

          55905

 1. Wdrażanie pracy zdalnej w organizacjach : ludzie, procesy, technologie, bezpieczeństwo / Piotr Wróbel, Tomasz Stefaniuk. – Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2021. – 159, [1] s.

          55977

 1. Wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na sytuację prawną jednostki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce / Aleksander Gadkowski. – Wydanie I. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2020. – 362 s. – (Seria Prawo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

          55858

 1. Współczesne kierunki i problemy polityki społecznej : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Marek Klimek, Ireneusz Świtała. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2020. – 206, [2] s. – (Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

          55978

 1. Wybrane zagadnienia zarządzania kompetencjami pracowników w organizacji / redakcja naukowa Małgorzata Tyrańska ; autorzy: Urszula Bukowska, Anna Dolot, Marek Koczyński, Jacek Kopeć, Robert Szydło, Małgorzata Tyrańska, Sylwia Wisniewska, Piotr Zając. – Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2021. – 201 s. – (Zarządzanie. HR).

          55984

 1. Wyzwania rozwojowe firm rodzinnych vs nierodzinnych w czasach nowej rzeczywistości gospodarczej : monografia / redakcja naukowa Agnieszka Puto ; Politechnika Częstochowska. – Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2021. – 93, [1] s.

          55962

 1. Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa / Sylwester Pietrzyk. – Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2020. – 260 s.

          55811

 1. Zintegrowane zarządzanie we współczesnych organizacjach / Magdalena Gorzelany-Dziadkowiec, Halina Smutek. – Wydanie 1. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2020. – 183 s.

          55982

 • Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Aktualne tematy (zestawienia bibliograficzne):

© 2020 - Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Realizacja: virtualmedia

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Zobacz zasady przetwarzania danych osobowych.
Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym. Zobacz politykę plików cookies..
Akceptuję